PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 20 (XX) | nr 22 (4) | 159--168
Tytuł artykułu

Automatyzacja analizy skupień w programie STATISTICA

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Automation of Clustering in STATISTICA
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule opisano aplikację, która pozwala zautomatyzować proces analizy skupień za pomocą programu STATISTICA. Głównym celem artykułu było zarysowanie pewnej uniwersalnej koncepcji systemu analizy danych, który umożliwiałby efektywne wykonywanie licznych i złożonych analiz statystycznych. W pierwszej kolejności dokonano przeglądu publikacji, w których wykorzystano taksonomiczne metody grupowania danych. Opisano zakres faktycznych i możliwych zastosowań metod taksonomicznych przez badaczy z różnych dziedzin nauki (w szczególności w obszarze nauk społecznych i humanistycznych). Następnie wskazano na pewne niedoskonałości w implementacji metod grupowania danych w pakietach statystycznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom praktyków, opracowano program Automatyzacja grupowania, będący rozszerzeniem pakietu STATISTICA, umożliwiający efektywne zastosowanie metod taksonomicznych w praktyce. Spośród wielu korzyści, jakie przynosi zastosowanie programu Automatyzacja grupowania, warto wymienić: możliwość równoległego wykonywania grupowania według kilku alternatywnych algorytmów i porównywania uzyskanych wyników, ustalanie wielu sposobów podziału dla każdej zdefiniowanej metody, automatyczne generowanie tabel zawierających charakterystykę utworzonych skupień w dokumencie programu Word. Schemat analizy może zostać zapisany i wykorzystany do kolejnych obliczeń na zbiorze danych o podobnej strukturze (na przykład po uzyskaniu nowych wyników badań eksperymentalnych i zwiększeniu liczby przypadków w bazie danych). Wyniki działania programu zaprezentowano na przykładzie z dziedziny nauk społecznych, który dotyczył analizy poziomu życia w miastach na prawach powiatu w latach 2003-2012. Ponieważ nadrzędnym celem powstałej pracy jest popularyzacja stosowania metod taksonomicznych w praktyce, przedstawiona w niej aplikacja będzie udostępniana drogą mailową wszystkim zainteresowanym osobom. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper describes an application that allows to automate the process of cluster analysis by using STATISTICA. The more general purpose of the article was, furthermore, to outline a universal concept of data analysis system, which would enable the efficient execution of multiple and complex statistical analysis. First, a review of the publications which used data taxonomic grouping method was done. The range of actual and potential applications of taxonomic methods by researchers from various fields of science (in particular in the field of social sciences and humanities) was described. Then there were identified some shortcomings in the implementation of clustering methods of data in statistical packets. To meet the expectations of practitioners, a program called Automation grouping was developed, which is an extension of STATISTICA, enabling effective use of taxonomic methods in practice. Among many benefits of the use of this program one can mention the following: the possibility of parallel execution of several alternative clustering algorithms and comparing the results, setting a number of divisions for each defined method to automatically generate tables that contain the characteristics of clusters created in a Worddocument. An analysis diagram can be saved and used for further calculations on the data set of similar structure (e.g. after getting new experimental results and the increase in the number of cases in the database). The results of the program operation are presented on the example of the social sciences, which dealt with the analysis of the standard of living in towns with county rights in 2003-2012. Since priority of the resulting work is to promote the use of taxonomic methods in practice, the application described will be made available to all interested users. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
159--168
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Aranowska E., Rogala T., Użyteczność analizy skupień (Cluster Analysis) w psychoakustyce, 44 Otwarte Seminarium z Akustyki, Polskie Towarzystwo Akustyczne, Komitet Akustyki PAN, Gdańsk, s. 113-116.
 • Kozak M., Statystyka: wizualizacja, korelacja, publikacja, [w:] Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych, StatSoft, Kraków 2012.
 • Lotko M., Lotko A., Zastosowanie analizy skupień do oceny zagrożeń zawodowych pracowników wiedzy i ich postaw wobec charakteru pracy, "Eksploatacja i Niezawodność" 17/1 (2015), s. 80-89.
 • Migut G., Automatyzacja raportowania w STATISTICA, StatSoft Polska, Kraków 2009.
 • Migut G., Nowe możliwości analizy danych - STATISTICA zestaw plus, [w:] Analiza danych w programie STATISTICA - przegląd, StatSoft, Kraków 2012.
 • Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno- gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 • Pańczyk M., Pańczyk E., Giro L., Gaździcka E., Giemza J., Świetlik-Olszewska, Zastosowanie skaningowej mikroskopii elektronowej i instrumentalnej neutronowej analizy aktywacyjnej do identyfikacji pigmentów z ikony chrzest Chrystusa, "Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego" 2010/439, s. 459468.
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1988.
 • Postman N., Technopol, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa 2004.
 • Rymuza K, Radzka E., Zastosowanie analiz wielowymiarowych do oceny jakości wody pitnej, "ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość"91/6 (2013), s. 165-174.
 • Sobolewski M., Automatyzacja analiza taksonomicznych w programie STATISTICA, StatSoft, Kraków 2014.
 • STATISTICA Zestaw Plus - instrukcja instalacji oraz podstawowe informacje o programie, StatSoft, Kraków 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439458

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.