PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1986 | nr 143 Nurty filozofii współczesnej. Prace Instytutu Polityki Społecznej | 11--32
Tytuł artykułu

Problem konstrukcji typologii współczesnych orientacji filozoficznych

Autorzy
Warianty tytułu
The Problem of Constructing Typology of Contemporary Philosophical Orientations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tekst poświęcony jest "Problemowi konstrukcji typologii współczesnych orientacji filozoficznych" i prezentuje zarówno kwestie dotyczące doboru przesłanek wykonywania podziałów, a zwłaszcza - typologii stanowisk filozoficznych, zaznaczających się aktualnie, przytacza też istniejące w tym względzie próby historyków filozofii, jak i rozważa trafność dwóch przyjmowanych w ostatnich dziesięcioleciach typologii orientacji filozoficznych: wyróżniającej nurt "analityczno-empirystyczny" i nurt "hermeneutyczno-dialektyczny" oraz - analogicznie - nurt scjentystyczny i antyscjentystyczny. Typologię "scjentystyczno-antyscjentystyczną" uważam zresztą za najbardziej adekwatną do tego, co charakteryzuje obecny stan orientacji filozoficznych w Europie Zachodniej; w oparciu o ten właśnie podział - z podaniem przesłanek teorio-kulturowych uzasadniających prawomocność opowiedzenia się za nim - przygotowałem wpierw w roku akad. 1981/82 i 1982/83 wykład monograficzny (dla studentów IV r. naszej Uczelni - do wyboru) pt.: "Historia filozofii współczesnej", następnie zaś opracowałem studium, uwzględniające także stan współczesnej polskiej myśli filozoficznej "Filozofia" dla III i II r. Zaznaczam powyższą okoliczność dla okazania wskazanej wcześniej preferencji: prace Zakładu Filozofii mają na celu - bezpośrednio lub pośrednio - służyć awansowaniu dydaktyki filozofii na poziomie akademickim (doświadczenia - zwłaszcza ostatnich lat w Polsce - znamiennie kompromitowały "akademizm" dydaktyki tego przedmiotu). (fragment tekstu)
EN
W. Kot considers the problem of the choice of premises for creating particular typologies of contemporary philosophical orientations, differentiating and widely justifying functional-genetic typology. This typology connects differentiation of philosophical trends with the fields of culture - (e.g. science, art, politics, religion etc.) where the given orientation "deals with" their evaluation from the philosophical viewpoint. (fragment of text)
Twórcy
Bibliografia
 • A. Gramsci: Pisma wybrane, t. I, Warszawa 1961.
 • A.B. Stępień: Wstęp do filozofii, Lublin 1976.
 • A.S. Bogomolov, T.I. Ojzerman: Osnovy teorii istoriko-filosofskogo processa, Moskva 1983.
 • B. Dembowski: Zagadnienie egzystencjalistycznego punktu wyjścia w metafizyce. Studia Philosophiae Christianae nr 1, 1974.
 • B. Skarga: U progu współczesności. Z dziejów doktryn antypozytywistycznych, Wrocław 1978.
 • E. Gilson, T. Langan, A.A. Maurer: Historia filozofii współczesnej, Warszawa 1977.
 • F. Heinemann: Die Philosophie in 20. Jahrhundert, Stuttgart 1963.
 • G. Radnitzky: Contemporary Schools of metascience. Volume I - Anglo-Saxon schools of metascience, Volume II - Continental schools of metascience. Akademiforlaget, Goteborg 1968.
 • G.L. Eberlein: Logika nauk społecznych wobec nauki o nauce: przeciw dogmatyzacji epistemologicznej zachowania naukowego, Zagadnienia Naukoznawstwa nr 4, 1979.
 • H. Szyszkowska: Neokantyzm. Filozofia społeczna wraz z filozofią prawa natury o zmiennej treści. Warszawa 1970.
 • J. Garewicz: Inaczej o rewolucji kopernikańskiej w filozofii. Studia Filozoficzne nr 2, 1984.
 • J. Kmita: Filozofia drugiej połowy XX wieku. Studia Filozoficzne nr 9, 1979.
 • J. Kmita: O kulturze symbolicznej. Warszawa 1982.
 • J. Kmita: O naukowo-teoretycznym ujęciu kultury symbolicznej, w: Zagadnienia przełomu antypozytywistycznego w humanistyce, pod red. J. Kmity, Warszawa - Poznań 1978.
 • J. Kmita: Scjentyzm i antyscjentyzm, w: Poznanie, umysł, kultura, Lublin 1982.
 • J. Kmita: Wykłady z logiki i metodologii nauki, Warszawa 1977.
 • J. Pieter: Psychologia filozofowania, Katowice 1965.
 • J.M. Bocheński: Contemporary European philosophy, Berkeley and Los Angeles 1956.
 • K. Krajewski: Filozofia w Polsce w latach 1918-1978, Życie i Myśl nr 6, 1979.
 • M.J. Siemek: Myśl drugiej połowy XX wieku, w: Drogi współczesnej filozofii, Warszawa 1978.
 • P. Ozdowski: Filozofia jako grupa dyscyplin kulturoznawczych. Studia Metodologiczne nr 19, Poznań 1980.
 • S. Kamiński: Pojęcie nauki i klasyfikacji nauk. Lublin 1970.
 • S. Świeżawski: Zagadnienia historii filozofii. Warszawa 1966.
 • S. Ziemski: Uwagi o typologii nauk, w: Problemy epistemologii pragmatycznej, Wrocław 1972.
 • St. Kamiński: O niejednostronną metodykę metafizyki. Znak nr 11, 1960.
 • T.I. Ojzerman: Glavnye filosofskie napravlenija, Moskva 1971.
 • T.I. Ojzerman: Problemy istorikofilosofskoj nauki, Moskva 1982.
 • V.U. Babuskin: O prirode filosofskogo znanija, Moskva 1978.
 • W. Chudy: Polska filozofia współczesna i jej tradycja. Znak nr 1, 1980.
 • W. Kot: Filozofia, Poznań 1984.
 • W. Kot: Uwagi w kwestii periodyzacji dziejów myśli filozoficznej, w: Tradycja a współczesność, pod red. R. Kozłowskiego. Poznań 1981.
 • Wł. Tatarkiewicz: Droga do filozofii. Warszawa 1971.
 • Z. Hajduk: Problematyka oraz kierunki współczesnej filozofii nauki. Znak nr 11, 1969.
 • Z. Kuderowicz, Światopogląd a życie u Diltheya, Warszawa 1966.
 • Z. Kuderowicz: Przegląd metod historii filozofii, Kraków 1978.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439466

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.