PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 20 (XX) | nr 22 (4) | 169--181
Tytuł artykułu

The AHP Implementation in Strategic Management Process - a Case Study of Decision Making in Polish Local Administration

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Implementacja AHP do procesu zarządzania strategicznego - case study procesów decyzyjnych w polskiej administracji lokalnej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Modem economy reąuires continuous improvement of the management process. This applies not only to business, but also to public administration. It is necessary to search for methods, improving the quality of management, including optimization of decision-making processes. One of such decision support methods is the Analytic Hierarchy Process (AHP), proposed by American mathematician, T.L. Saaty in the 70's. Since then, this method has been widely used in practice. This paper reports the process of building and analyzing the AHP model, which supports a local government (Distiict Office) in identifying priority factors of strategic management. The implementation took place in one of the districts of Southern Poland, Nowy Targ. The model refers to strategic management of local development understood as changes in an endogenous potential of the region. It is built by four main criteria: potential of society, potential of the economy, potential of the environment, and potential of institutions (local government). Each criterion consists of several influencing factors (subcriteria). The surveyed group involved 14 decision makers employed in the District Office in Nowy Targ. All of them were responsible for making key decisions in planning and implementation of district strategies. The AIP (Aggregation of Individual Priorities) procedure was used to aggregate individual AHP results. The priorities show that the most important factors influencing local development at the district level are Entrepreneurship, Tourist attractions, Demographic potential, Innovation in business, Clean environment and Competencies of the local government employees. These aspects should be the main directions for strategic interventions in the years 2015-2022. (original abstract)
Nowoczesna gospodarka wymaga ciągłego doskonalenia procesu zarządzania. Odnosi się to nie tylko do biznesu, ale także administracji publicznej. Konieczne jest, aby szukać metod, zapewniających poprawę jakości zarządzania, w tym optymalizację procesów decyzyjnych. Jedną z takich metod wspomagania decyzji jest Analityc Hierarchy Process (AHP), zaproponowany przez amerykańskiego matematyka, T.L. Saaty'ego w latach 70-tych. Od tego czasu, metoda ta jest powszechnie stosowane w praktyce. Niniejszy artykuł przedstawia proces budowy i analizy modelu AHP, który wspiera samorząd lokalny (starostwo powiatowe) w identyfikacji czynników priorytetowych zarządzania strategicznego. Wdrożenie odbyło się w jednym z powiatów w południowej Polsce, Nowym Targu. Model odnosi się do zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym rozumianym jako zmiany endogenicznego potencjału regionu. Jest zbudowany z czterech głównych kryteriów: potencjał społeczeństwa, potencjał gospodarki, potencjał środowiska i potencjału instytucji (samorządu). Każde kryterium składa się z wielu czynników wpływających (kryteria cząstkowe). Badana grupa decydentów obejmowała 14 osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu. Wszystkie z nich są odpowiedzialne za podejmowanie kluczowych decyzji w planowaniu i realizacji strategii powiatowych. Procedurę AIP (Aggregation of Individual Priorities) użyto do agregacji indywidualnych wyników AHP. Priorytety pokazują, że najważniejsze czynniki wpływające na rozwój lokalny na poziomie powiatu są to: przedsiębiorczość, atrakcje turystyczne, potencjał demograficzny, innowacyjność w biznesie, czystość środowiska i kompetencje pracowników samorządowych. Te aspekty powinny być główne kierunki działań strategicznych w latach 2015-2022. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
169--181
Opis fizyczny
Twórcy
 • Rzeszow University of Technology, Poland
autor
 • Krakow University of Economics, Kraków, Poland
 • Universitat Polictecnica de Valencia
Bibliografia
 • Aghion Ph., Howitt P.W., The Endogenous Growth Theory, MIT Press, Cambridge 1998.
 • Annoni P., Dijkstra L., EU Regional Competitiveness Index 2013, Publications Office of the European Union Luxembourg 2013.
 • Barbier E.B., The concept of sustainable economic development, Environmental Conservation, 14(02), 1987, p. 101-110.
 • Bhalla A.S., Ajit S., Fluitman A.G., Science and technology indicators and socio-economic development, World Development, 13(2), 1985, p. 177-190.
 • Central Statistic Office, Area and population in the territorial profile in 2015, CSO, Methodology, Standards and Registers Department Warsaw 2015.
 • Dess G., Miller A., Strategic Management, McGraw-Hill, New York 1993.
 • Diener E., Eunkook S., Measuring quality of life: Economic, social, and subjective indicators, Social Indicators Research, 40(1-2), 1997, p. 189-216.
 • Filipiak B., Efektywność w zarządzaniu finansami samorządowymi. Skutek kryzysu czy obiektywna konieczność?, Zeszyty Naukowe, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, (10), 2011, p. 223-236.
 • Galor O., Weil D.N., Population, Technology and Growth, American Economic Review, 90(4), 2000, p. 806-828.
 • Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw1997.
 • Ginevicius R., Podvezko V., Evaluating the changes in economic and social development of Lithuanian counties by multiple criteria methods, Technological and Economic Development of Economy, (3), 2009, p. 418-436.
 • Kompa K., Budowa mierników agregatowych do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 74, 2009.
 • Krupski R., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2007, p. 97.
 • Lucas R.E., On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, 22, 1988, p. 3-42.
 • Parilament, District Act, Parliment, Warsaw 1998.
 • Parilament, Municipality Act, Parliment, Warsaw 1990.
 • Parilament, Voivodship Act, Parliment, Warsaw 1998.
 • Parliament, Public Financial Act, Parliament, Warsaw 2009.
 • Podvezko V., Application of AHP technique. Journal of Business Economics and Management, (2), 2009, p. 181-189.
 • Prusak A., Stefanów P., Badania nad właściwościami operacyjnymi metody AHP, Folia Oeconomica Cracoviensia, 52, 2011, 87-104.
 • Prusak A., Strojny J., Stefanów P., Analityczny Proces Hierarchiczny (AHP) na skróty - kluczowe pojęcia i literatura, Humanities and Social Sciences, (4), 2014, p. 179-192.
 • Prusak, A., Stefanów, P., AHP - analityczny proces hierarchiczny. Budowa i analiza modeli decyzyjnych krokpo kroku (1st ed.), C.H. Beck, Warsaw 2014.
 • Ptaszek P., Adamus W., Modele rozwoju gmin w ujęciu wielokryterialnego procesu decyzyjnego, Studia Regionalne i Lokalne, 49(3), 2012, p. 85-106.
 • Rabelo S., Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth, Journal of Political Economy, 99, 1991, p. 500-521.
 • Romer P.M., The Origins of Endogenous Growth, Journal of Economic Perspectives, 8, 1994, p. 3-22.
 • Saaty T.L., Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the Analytic Hierarchy Process (2nd ed.), RWS Publications, Pittsburg 2000.
 • Saaty T.L., Relative Measurement and Its Generalization in Decision Making. Why Pairwise Comparisons are Central in Mathematics for the Measurement of Intangible Factors The Analytic Hierarchy/Network Process, RACSAM (Revista de La Real Academia de Ciencias Exactes, Fisicas Y Naturales. Serie A. Matematicas), 102(2), 2008, p. 251-318.
 • Strojny J., Innowacyjne zarządzanie regionem, powiatem i gminą, Rzeszow University of Technology, Rzeszow 2012.
 • Tokarski T., Matematyczne modele wzrostu gospodarczego (ujęcie neoklasyczne), Wydawnictwo UJ, Krakow 2009.
 • Vaidya O.S., Kumar S., Analytic hierarchy process: An overview of applications, European Journal of Operational Research, 169(1), 2006, 1-29.
 • Vyas S., Kumaranayake L., Constructing socio-economic status indices: how to use principal components analysis, Health Policy and Planning 21(6), 2006, p. 459-468.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439526

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.