PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 12 Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych = Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems | 164--175
Tytuł artykułu

Proces zarządzania wiedzą w mikroprzedsiębiorstwie w aspekcie przekształcania w firmę inteligentną

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Knowledge Management Process in Micro Enterprise - in View of Creation of Intelligent Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka zarządzania wiedzą jest szeroko prezentowana w literaturze przedmiotu. Rozwój przedsiębiorczości jest obecnie jednym w ważniejszych uwarunkowań w realizacji założeń gospodarki opartej na wiedzy. Zajmuje również znaczącą pozycję w Programie Horyzont 2020. Gospodarka oparta na wiedzy charakteryzuje się dużą aktywnością innowacyjną, rozumianą jako wdrażanie ze znaczną intensywnością nowych produktów, technologii, a także innowacji z zakresu zarządzania. Koncentruje się ona na transferowaniu idei, wyników badań naukowych i umiejętności między jednostkami naukowo-badawczymi a grupami użytkowników. Nowy paradygmat teorii innowacji zakłada również dwukierunkowy przepływ wiedzy, idei czy technologii między przedsiębiorstwem a otoczeniem. Na początku XXI w. wiedza stała się podstawą uzyskania przewagi konkurencyjnej, co spowodowało zwiększenie zainteresowania przedsiębiorstw problematyką zarządzania wiedzą jako zasobem. Niewiele badań dotyczy mikroprzedsiębiorstw, co sprawia, iż znane modele zarządzania wiedzą nie znajdują zastosowania w objaśnianiu procesu zarządzania wiedzą w tym sektorze. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki zarządzania wiedzą w mikroprzedsiębiorstwie oraz uwarunkowań procesu przekształcania w firmy inteligentne. W artykule podjęto próbę modelowego ujęcia procesu wewnątrz badanych firm na podstawie badań własnych mikroprzedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
Problems of Knowledge Management have a wide position in literature. Development of entrepreneurship is now one of main barriers of realization of Knowledge Based Economy. It has a main position in Horizon 2020 Program in the European Union. KBE is characterized by innovative activity, understood as implementation with much intensity of new products, technologies, and innovative management methods. KBE is concentrated on transferring new ideas, results of science researches and abilities between institutions of science and research and users groups. A new paradigm of innovation presents two-way flow of knowledge, ideas, technologies between enterprise and their environment, too. In the beginning of 21st century knowledge became the basis to reach the competitive advantages, and now enterprises understand knowledge as a resource. Not so many articles concentrate on micro enterprise and known models of KM are not useful to explanation of KM process in micro enterprises sector. The goal of this article is a presentation of main problems of Knowledge Management in a micro enterprise and conditions of process of transformation into intelligent enterprises. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • Barańska-Fischer, M. (2012). Rola organów administracji publicznej w kreowaniu środowiska proinnowacyjnego w regionie łódzkim. W: K. Szymańska, A. Walecka (red.), Wybrane aspekty zarządzania nowoczesną organizacją. Studia ekonomiczne regionu łódzkiego, VIII, Łódź: Wyd. PTE Oddz. w Łodzi.
 • Białoń, L., Janczewska, D. (2007). Wiedzochłonność procesów innowacyjnych. Cz. I. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 2, 17/31, 93-97.
 • Bosma N., Wennekers S., Amoros J.E. (2012). Global Entrepreneurship Monitor 2011 Extended Report: Entrepreneurs and Entrepreneurial Employees Across the Globe, London: Global Entrepreneurship Research Association.
 • Czechowska-Świtaj, T. (2005). Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej.
 • Cyrek, M. (2006). Wybrane koncepcje pomiaru gospodarki opartej na wiedzy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, 10, 208-224.
 • Drucker, P. (1999). Społeczeństwo prokapitalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • EUROPA, EU law and publications, EUR-Lex - n26026. (2015, 1 grudnia). Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV:n26026
 • Gierszewska, G. (2011). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • Janczewska, D. (2013). Logistyczno-marketingowe uwarunkowania transferu wiedzy w sektorze mikroprzedsiębiorstw. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 225-238.
 • Juchniewicz, M., Grzybowska, B. (2010). Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: PARP.
 • Kozioł, M. (2013). Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 22, 1, 45-57.
 • Kwiatkowski, M., Symela, K. (2001). Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria, metodologia, projekty. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • MEECE Knowledge Transfer Strategy 2009 (2015, 1 grudnia). Pozyskano z: http://www.meece.eu/kt/docs/MEECE_KT%20Strategy.pdf
 • Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa - definicja i zakres (2015, 1 grudnia). Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV:n26026
 • Miodek, P., Speer Ł. (2014). Inżynier globalny - z perspektywy prawa i zarządzania. Przedsiębiorstwo Przyszłości, 1(18), 50-51.
 • Nieć, M. (2013). Sytuacja mikroprzedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012. W: A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012. Warszawa: PARP.
 • Platonoff, A.L., Sysko-Romańczuk, S., Moszoro, B. (2004). Innowacyjność polskich firm w gospodarce opartej na wiedzy, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 1, 87-92.
 • Prahalad, C.K., Krishnan, M.S. (2010). Nowa era innowacji. Warszawa: PWN.
 • Santarek, K., (red.) (2008). Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii. Warszawa: PARP.
 • Sopińska, A., Wachowiak, P. (2006; 2015, 15 marca). Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. E-mentor, 1(14). Pozyskano z: http://www.e-mentor.edu.pl/czasopismo/spis-tresci/numer/14
 • Sułkowski, Ł. (2004). Neopozytywistyczna mitologia w nauce o zarządzaniu. Organizacja i Zarządzanie, 1, 3-14.
 • Tarnawa, A., Zadura, P. (2014). Raport Global Entrepreneurship Monitor. Polska. Raport z badań 2013, Warszawa: PARP.
 • Teece, D.J. (1998). Capturing Value from Knowledge Assets: The New Economy, Market for Know-How, and Intangible Assets. California Management Review, 40(3), 55-79.
 • Wilmańska, A. (red.) (2010). Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009. Warszawa: PARP.
 • Wziątek-Kubiak, A. (2009). Od awersji do innowacji do upowszechnienia się innowacji wśród polskich przedsiębiorstw. W: E. Adamowicz (red.), Polska transformacja po latach. Warszawa: C.H. Beck.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439532

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.