PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 428 Wrocław Conference in Finance: Contemporary Trends and Challenges | 195--206
Tytuł artykułu

Managerial Control of The Hospital with Special Use of BSC And DEA Methods

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Kontrola menedżerska szpitali z wykorzystaniem ZKW i DEA
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Obecnie wśród kadry kierowniczej rośnie świadomość monitorowania działań w jednostce, ponadto nowe rozporządzenia narzucają szpitalom tworzenie działów Kontroli Zarządczej. Działy te są zobowiązane do sprawozdań z realizacji celów i zadań szpitala. W artykule autor pragnie przedstawić zastosowanie narzędzia Zrównoważonej Karty Wyników (z ang. BSC), które jest niewątpliwie rozwiązaniem pomocnym w zarządzaniu szpitalem przy jednoczesnej analizie sytuacji finansowej na którą do tej pory najsilniej stawiały organy tworzące szpital. Należy również zwrócić uwagę, że obecnie NFZ pragnie nagradzać szpitale posiadające certyfikaty ISO i akredytacje, z którymi to BSC jest zgodna i jest w stanie wykorzystać je w swojej strukturze. Artykuł będzie wzbogacony o wyniki analizy efektywności bazujące na miernikach pochodzących z systemu opartego na ZKW i analizy finansowej polskich szpitali(abstrakt oryginalny)
EN
At present, managers become more and more conscious about monitoring their unit's operations, whereas new directives impose the creation of departments for Managerial Control on hospitals. These departments are obliged to provide reports on the completion of hospital's objectives and tasks. In the paper, the author aims at presenting the application of the Balanced Scorecard tool (BSC in short) which, undoubtedly, is a helpful solution in managing a hospital, allowing at the same time to analyze its financial situation that so far has been underlined by the organs that comprise a hospital most strongly. It should also be noticed that currently NFZ would like to reward hospitals that possess ISO certificates and accreditations compliant with the BSC and that can be applied in its structure. The article will be complemented with the results of an efficiency analysis based on measures that come from the system based on the BSC and the financial analysis of Polish hospitals(original abstract)
Twórcy
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W., 1984, Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data development analysis, Management Science, no. 30, pp. 1078-1092.
 • Biernacki M., 2013, Ocena efektywności instytucji publicznych w sektorach edukacji i ochrony zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E.L., 1978, Measuring the efficiency of decision making units, European Journal of Operational Research, no. 2, pp. 429-444.
 • Cygańska M., 2013, Wykorzystanie Zrównoważonej Karty Wyników w podmiotach leczniczych - studium przypadków, Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów, no. 129, pp. 97-113.
 • Guzik B., 2009, Propozycja metody szacowania efektywności instytucji non profit, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, no. 2, pp. 75-93.
 • Hass-Symotiuk M. (ed.), 2011, Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu oceny dokonań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Hill T.J., Powell L., 2005, Balanced scorecards for small rural hospitals: concept overview & implementation guidance, Health Resources and Services Administration, 2005.
 • Kucharski A., 2014, Metoda DEA w ocenie efektywności gospodarczej, 2nd Edition, Wydawnictwo KBO, Łódź.
 • Michalak J., 2012, Próba oceny zbilansowanej karty wyników w szpitalach, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica pp. 197-218.
 • Porębski D., 2014, Rola kosztów rodzajowych w konstrukcji zrównoważonej karty wyników szpitala, [in:] Andrzejak R. (ed.), Zdrowie dla regionu, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych, pp. 309-316.
 • Rój J., 2003, Efektywność usługowa jako kryterium wyboru mechanizmu finansowania szpitali, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Poznań, pp. 153-171.
 • Ziębicki B., 2014, Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439534

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.