PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 1(13) Górnictwo - Perspektywy i zagrożenia | 350--362
Tytuł artykułu

Ryzyko przedsiębiorcy prowadzącego działalność górniczą związane z zatrudnianiem pracowników

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Risk of Entrepreneur Mining Activity Related to Hiring Employees
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie przedsiębiorstwem jest związane z ponoszeniem przez przedsiębiorcę różnorakich ryzyk. Jednym z ważniejszych, wynikającym z zasad obowiązujących w prawie pracy, jest ryzyko związane z zatrudnianiem pracowników. Dotyczy ono systemów prawnych wszystkich państw demokratycznych. Jego poziom jest związany także z coraz szerszą i skuteczniejszą ochroną wolności oraz praw człowieka i obywatela, w tym także pracownika (np. prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prawo do prywatności, ochrona danych osobowych). W Polsce dodatkowo, z uwagi na uwarunkowania historyczne i dynamikę zmian w okresie transformacji ustrojowej, w niektórych kwestiach ryzyko to ma specyficzny charakter. W skrajnych przypadkach poziom tego ryzyka może decydować o pomyślności realizowanego przedsięwzięcia gospodarczego. Największym problemem jest to, iż przy niektórych rodzajach tego ryzyka pracodawca ma niewielkie możliwości, aby je zminimalizować. Z uwagi na poziom zagrożeń i szeroko rozwiniętą ochronę pracownika, sytuacja ta ma szczególne znaczenie w górnictwie. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na ten problem, gdyż wydaje się, że w demokratycznym państwie prawnym ochrona pracodawcy w tym zakresie powinna być większa. (abstrakt oryginalny)
EN
Managing a business is linked with various risks. One of the most important, resulting from the rules of the labor law, is the risk associated with hiring employees. It concerns legal systems all democratic countries. Its level is also increasingly associated with a wider and more effective protection of freedoms and human rights, including employee (eg. the right to safe and healthy working conditions, the right to privacy, protection of personal data). In Poland, due to historical circumstances and dynamic changes in the period of political transformation, in some respects this risk is of specific character. In extreme cases, the level of this risk can decide about economic prosperity of implemented business venture. The biggest problem is the fact that in the case of different types of risk, employer has little opportunities to minimize them. Given the level of threat and a well-developed worker protection, the situation has particular importance in the mining industry. The purpose of this article is to draw attention to this issue, because it seems that in a democratic legal state, protecting the employer in this area should be higher. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Kompania Węglowa S.A., Oddział KWK "Bielszowice"
Bibliografia
 • M. Bańko,(red.), Słownik języka polskiego, tom. 4 Warszawa 2007.
 • D. Czoik, Zasada wolności wyboru miejsca pracy a obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, (W) Wolność - bezpieczeństwo - obywatel. Studium administracyjnoprawne, pod red. S. Grochalskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2015.
 • W. Doroszewski, (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1986.
 • D. Dörre-Nowak, Refleksje na temat współczesnego kształtu ryzyka osobowego pracodawcy (W) Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, pod red. L. Florka i Ł. Pisarczyka, Warszawa 2011.
 • L. Florek, Prawo pracy, Wyd. 10, 2008.
 • J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2006, s. 12.
 • J. Jończyk, Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna, Kraków 2003.
 • P. Koczara, Ryzyko socjalne pracodawcy - implikacje dla rynku pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 196/2014.
 • Ł. Pisarczyk, Ryzyko pracodawcy, Warszawa 2008.
 • W. Sanetra, Ryzyko osobowe zakładu pracy, Warszawa 1971, s. 26-46.
 • Z. Salwa, Kodeks pracy. Komentarz ,Warszawa 2004.
 • Z. Salwa, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1996.
 • W. Sanetra, Ryzyko osobowe zakładu pracy. PWN, Warszawa 1971.
 • R. Studenski., Ryzyko i ryzykowanie, Katowice 2004.
 • T. Szumlicz, Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2005.
 • A. Świątkowski, Indywidualne prawo pracy, Gdańsk-Warszawa.
 • M. Święcicki, Charakterystyka prawna stosunku pracy, PIP 1957, nr 9.
 • M. Święcicki, Prawo pracy, Warszawa 1986.
 • D. Wielowiejska, Podwójna Moralność Piotra Dudy, Gazeta Wyborcza, z 8 września 2015 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439626

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.