PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy | 26--41
Tytuł artykułu

Inequality in the Sphere of Health: the Case of Russia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Nierówności w sferze ochrony zdrowia: Rosja
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The inequality in the sphere of health is shown in indicators: life expectancy, the perceived level of the health, expenses on health care, medical insurance, suicides which have to be considered in cuts of gender and age, social and demographic, financial and material, imperious and status groups from the highest to the lowest classes. The analysis of these indicators has scientific value in comparison of a set of the countries in long periods. Strong economic growth is a necessary condition for financing of redistribution measures in the health sphere and the income strengthening in the lower part social striations of public distribution. For example, higher expenses on health care per capita, as a rule, is associated from higher remaining life expectancy at the birth. However now the main reason for the proceeding discussion about an inequality is in the sphere of health that fight against poverty and an inequality are interfaced to difficulties when economic growth is weak. In economic sociology the specified problem found reflection in Weber's works in his concept unequal "vital chances"; a phenomenon of the uneven distribution of advantages designated by Merton as Matfey's effect; in Sztompka's terminology as emergence of strong elite privileges hierarchy and deprivations poor concerning access to the desirable benefits and values, including health. The article assesses the dynamics of health expenditure for all sources of their funding as an investment in human capital over the period 1995-2013 the data of the comparative analysis of expenditures for these purposes in Russia and other countries. The article considers the questions of efficiency of functioning of the health system, the differentiation of the population on the availability and quality of health services.(original abstract)
Nierówności w zakresie zdrowia przejawiają się w wartościach takich wskaźników, jak: długość życia, postrzegany stan zdrowia, wydatki na opiekę zdrowotną, ubezpieczenie zdrowotne, liczba samobójstw. Wszystkie te wskaźniki należy analizować w przekrojach płci i wieku, społeczno-demograficznych, finansowych i materialnych, a także grup władzy od najwyższych do niższych klas. Analiza tych wskaźników ma znaczenie naukowe w porównywaniu krajów w długich odstępach czasu. Silny wzrost gospodarczy jest warunkiem koniecznym publicznej redystrybucji środków w zakresie zdrowia oraz zwiększenia dochodów niższych warstw społecznych. Przykładowo wyższe wydatki na opiekę zdrowotną na mieszkańca na ogół związane są z wyższą oczekiwaną długością życia. Obecnie jednak głównym powodem trwającej dyskusji na temat nierówności w zakresie zdrowia jest to, że walka z ubóstwem i nierównościami wiąże się z trudnościami, gdy wzrost gospodarczy jest słaby. W socjologii ekonomicznej problem ten znalazł odzwierciedlenie w pracach Webera; w jego pojęciu nierównych szans życiowych, zjawisku nierównomiernego rozkładu korzyści, określonym przez Mertona jako efekt Mateusza; w terminologii Sztompki w powstaniu trwałej hierarchii przywilejów elity i niedostatku ubogich w odniesieniu do dostępu do pożądanych dóbr i wartości, w tym zdrowia.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Tyumen State University
 • Tyumen State University
Bibliografia
 • 1. Bjørnskov Ch. (2008), Social trust and fractionalization: A possible reinterpretation, \"European Sociological Review\", 2008. Vol. 4, № 3, pp. 271-283.
 • 2. Castells M., Caraça J. and Cardoso G. (eds.) (2012), After math: The Cultures of the Economic Crisis, Oxford University Press, Oxford.
 • 3. Coleman D. (2006), Immigration and Ethnic Change in Low-fertility Countries: A Third Demographic Transition, \"Population a. Development Rev.\", Vol. 32, No. 3, pp. 401-446.
 • 4. Edwards R. (2008), Who Is Hurt by Pro-cyclical Mortality?, \"Social Science and Medicine\", Vol. 67, No. 12, pp. 2051-2058.
 • 5. Europe 2020 indicators of poverty and a social exception, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators _-_poverty_and_social_exclusion (6.03.2016).
 • 6. Global health expenditure database, http://apps.who.int/nha/database/Country_ Profile/Index/en (6.03.2016).
 • 7. Health at a Glance 2015. OECD Indicators, http://dx.doi.org/10.1787/ health_glance-2015-en (6.03.2016).
 • 8. Huntington S.P. (2004), The Hispanic Challenge, \"Foreign Policy\", March - Apr.
 • 9. Income, expenses and household consumption in 2004-2015 (results of sample survey of budgets of households), M.: Federal service of state statistics of the Russian Federation (2005-2016).
 • 10. Lesthaeghe R. (2010), The Unfolding Story of the Second Demographic Transition, \"Population a. Development Rev.\" Vol. 36, No. 2, pp. 211-251.
 • 11. Lesthaeghe R., van de Kaa D.J. (1986), Twee demografische Transities?, In: Bevolking: Groei en Krimp. Mens en Maatschappij, D.J. van de Kaa, R. Lesthaeghe (eds), Deventer: Van Loghum Slaterus, pp. 9-24.
 • 12. Lusardi A., Schneider D., Tufano P. (2010), The Economic Crisis and Medical Care Usage, \"NBER. Working Paper\", No. 15843.
 • 13. National Research Council and Institute of Medicine (2013), U.S. Health in International Perspective: Shorter Lives, Poorer Health, Washington, DC: The National Academies Press.
 • 14. Notestein F. (1945), Population - the Long View, In: Food for the World, T.W. Schultz (ed.), Chicago Univ. Press, pp. 37-57.
 • 15. Omran A. R. (1971), The Epidemiologic Transition: A Theory of the Epidemiology of Population Change, \"The Milbank Memorial Fund Quart.\" Vol. 49, No. 4, Pt. 1.
 • 16. Schoen C. et al. (2011), New 2011 Survey of Patients with Complex Care Needs in Eleven Countries Finds That Care Is Often Poorly Coordinated, \"Health Affairs\", Vol. 30, No. 12, pp. 2437-2448.
 • 17. Society at a Glance 2014. OECD Social Indicators. The crisis and its aftermath, http://dx.doi.org/10.1787/soc_glance-2014-en (6.03.2016).
 • 18. Tefft N., Kageleiry A. (2013), State-level Unemployment and the Utilization of Preventive Medical Services, \"Health Services Research\".
 • 19. Terris M. (1985), The Changing Relationships of Epidemiology and Society: The Robert Cruikshank Lecture, \"J. of Public Health Policy\", Vol. 6, March.
 • 20. van de Kaa D.J. (1987), Europe\'s Second Demographic Transition, \"Population Bull.\", Vol. 42, No. 1.
 • 21. Vangool K. (2014), Health and the Economic Crisis, OECD Health Working Paper, OECD Publishing, Paris, forthcoming.
 • 22. Woolf S., Aron L. (eds) (2013), U.S. Health in International Perspective: Shorter Lives, Poorer Health, National Research Council and Institute of Medicine, National Academies Press, Washington, DC.
 • 23. Bишнeвcкий A.Г. (2015), Bpeмя дeмoгpафичecких пepeмeн, М.: Bыcшая шкoла экoнoмики.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439672

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.