PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 12 Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych = Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems | 217--232
Tytuł artykułu

Czynniki warunkujące atrakcyjność dokonywania zakupów na placach targowych Krakowa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Conditions of the Attractiveness of Purchases at the Markets in Cracow
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje diagnozę preferencji konsumentów w zakresie najczęściej wybieranych miejsc dokonywania zakupów, skategoryzowanych według form prowadzonego handlu. Wskazano w nim również czynniki warunkujące decyzje o wyborze placu targowego na miejsce dokonywania zakupów. W tym celu przeprowadzono badania bezpośrednie z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu, które objęły swoim zasięgiem 22 place targowe zlokalizowane w obszarze granic administracyjnych miasta Krakowa. Badania prowadzone były w wyznaczonych punktach miasta - powszechnie uczęszczanych oraz charakteryzujących się znaczną bliskością położenia względem badanych targowisk. W badaniach uczestniczyło 502 respondentów, w przeważającej części będących mieszkańcami Krakowa. Uzyskane wyniki badań pozwalają domniemywać, że głównymi przesłankami towarzyszącymi zakupom na placach targowych są: aspekt zdrowotny (megatrend w zachowaniach konsumentów polegający na coraz większej koncentracji na zdrowym odżywianiu) i aspekt ekonomiczny. Klienci placów targowych szukają produktów świeżych, zdrowych i niewytwarzanych hurtowo, a także tanich. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article authors present the diagnosis of consumer preferences in terms of the most popular shopping destinations, categorized according to the forms of trade. Also there is an indication of the factors of the choice of markets as a place of purchases. For that purpose, the research was carried out with the use of a questionnaire interview. The research concerned 22 markets located in Cracow. The survey was conducted in the indicated places of the city - widely attended and characterized by a considerable proximity to the markets. 502 respondents took part in the survey. In the majority they were residents of Cracow. The obtained results allow to presume that the main premise accompanying purchases at the markets are two factors: the health aspect (megatrend of the consumers' behavior as a growing focus on healthy diet) as well as the economic aspect. Consumers at markets look for fresh, healthy, non-wholesale produced, but also cheap products. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Barek, R. (2010). Targowisko - przestrzeń niezbędna w środowisku zamieszkiwania. Czasopismo Techniczne. Architektura, 107, 5, 9-14.
 • CENTRAL MARKETS. Rewitalizacja i promocja tradycyjnych placów targowych w Europie Centralnej (2015, 16 listopada). Pozyskano z: www.centralmarkets.eu.
 • Ciechomski, W. (2014). Handel targowiskowy w Poznaniu - diagnoza stanu rozwoju, preferencje klientów, tendencje zmian. Zeszyty Naukowe, 28, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, 25-46.
 • Dąbrowski, J.M. (1996). Handel targowiskowy fenomen polskiej transformacji. Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Dziechciarz, T. (1992a). Zróżnicowanie cen na placach targowych miasta Krakowa. Prace Instytutu Geografii UJ. Prace Geograficzne, 91.
 • Dziechciarz, T. (1992b). Funkcjonowanie handlu na placach targowych na przykładzie Placu Nowego w Krakowie. Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, XXV-XXVI, 81-91.
 • Dzieszyński R., Franczyk J.L. (2006). Encyklopedia Nowej Huty, Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, współpraca: Głos - Tygodnik Nowohucki, Kraków: Nowohuckie Centrum Kultury.
 • Gołąb-Korzeniowska, M. (1995). Place handlowe w strukturze miejskiej Krakowa. Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne Instytutu Projektowania Miast i Regionów 1994/95.
 • Gołąb-Korzeniowska, M. (1997). Rola i znaczenie placów handlowych w strukturze przestrzennej miasta na przykładzie Krakowa, praca doktorska, Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej.
 • Kropiwnicki, J. (2003). Fenomen bazarów. Folia Oeconomica, 170, Acta Universitatis Lodziensis.
 • Peterlik, M. (2000). Handel targowiskowy w Polsce w 1999 roku. Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2014). Rola placów targowych w strukturze przestrzenno-społecznej i ekonomicznej Nowej Huty. W: E. Kaczmarska, P. Raźniak (red.), Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 91-108.
 • Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2015a). Postawy ludzi młodych wobec innowacji a prosumeryzm. Na przykładzie studentów uczelni krakowskich, Logistyka, 2, 1028-1038.
 • Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2015b). Uwarunkowania działalności przedsiębiorców i rolników na placach targowych na przykładzie Nowej Huty. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 203-217.
 • Powęska, H. (1995). Development of trade and services in the eastern borderland of Poland - Problems and prospects. Polish Eastern Border. Past and Present Problems, Conference Papers, 22, Warszawa: IGiPZ PAN, 83-96.
 • Powęska, H. (2002a). Przestrzenny wymiar handlu targowiskowego w województwie małopolskim w 2000 r. W: Z. Górka, A. Jelonek (red.), Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 413-416.
 • Powęska, H. (2002b). Przestrzenny wymiar handlu transgranicznego w Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku, Geopolitical Studies, 9.
 • Raport o stanie miasta 2013. (2014). Prezydent Miasta Krakowa, Kraków.
 • Rynek wewnętrzny w 2012 r. (2013). Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Rocznik Statystyczny Krakowa 2011. (2011). Kraków: Urząd Statystyczny w Krakowie.
 • Rocznik Statystyczny Krakowa 2012. (2012). Kraków: Urząd Statystyczny w Krakowie.
 • Rocznik Statystyczny Krakowa 2013. (2013). Kraków: Urząd Statystyczny w Krakowie.
 • Szafrański, D. (2002). Administracyjnoprawna regulacja działalności gospodarczej o Okresie II Rzeczypospolitej. Studia Iuridica, XL, 231-244.
 • Szromba-Rysowa, Z. (1993). Targowisko "Stary Kleparz" - targ w lokalnej kulturze społecznej. W: J. Bujak i in. (red.), Kraków. Przestrzenie kulturowe. Kraków: Platan.
 • Tomalak, M., Wyżnikiewicz, B. (1999). Handel targowiskowy w 1998 roku. Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Urban, S., Michałowska, M. (2013). Czynniki wpływające na zachowania konsumentów w zakresie wyboru targowisk jako miejsca zakupu produktów konsumpcyjnych na przykładzie województwa lubuskiego. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100(2), 108-118.
 • Werwicki, A. (2001). Handel targowiskowy Aglomeracji Łódzkiej na tle jego znaczenia ogólnopolskiego w latach 1994-1997. Łódź: ŁTN.
 • Wojdacki, K.P. (2011). Przestrzenne aspekty rozwoju handlu targowiskowego w Polsce. Handel Wewnętrzny, 6, 23-35.
 • Zuzańska-Żyśko, E., Sitek, S. (2011). Rola handlu targowiskowego w rozwoju miast. W: M. Soja, A. Zborowski (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 271-281.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439674

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.