PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 1(13) Górnictwo - Perspektywy i zagrożenia | 457--464
Tytuł artykułu

Metoda 5 WHY jako element zarządzania eksploatacją w kopalni węgla kamiennego - próba implementacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The 5 Whys Method as an Element of Maintenance Management in a Coal Mine - an Implementation Attempt
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kopalnie węgla kamiennego w Polsce coraz częściej wdrażają systemy zarzadzania jakością, co powoduje, że zobowiązane są do stosowania zasady ciągłego doskonalenia procesów głównych jak i pomocniczych. Ciągłe doskonalenie w organizacji można realizować za pomocą szeregu metod i narzędzi zarzadzania jakością, które skutecznie poprawiają efektywność procesów w organizacji. Niemniej jednak w polskich kopalniach węgla kamiennego niezmiernie rzadko wykorzystuje się narzędzia zarządzania jakością. Autor artykułu chce pokazać możliwość zastosowania wybranych metod zarzadzania jakością w kopalni węgla kamiennego, które dla tego przedsiębiorstwa są innowacyjne i wprowadzają nową jakość dla realizowanych procesów. Jednym z ważniejszych procesów pomocniczych w kopalni węgla kamiennego jest proces utrzymanie ruchu (UR). Efektywność tego procesu zależy od wielu czynników, takich jak: utrzymywanie w ciągłej gotowości środków technicznych, skuteczne usuwanie awarii oraz skracanie do minimum przestojów spowodowanych awariami. Priorytetem procesu UR w kopalni jest utrzymanie w gotowości produkcyjnej maszyn i urządzeń wchodzących w skład ciągu wydobywczego. Wysoką gotowość można utrzymać między innymi poprzez skrócenie czasu usuwania awarii. Jest to tym ważniejsze, że ciąg wydobywczy jest układem szeregowym wchodzących w jego skład maszyn - awaria jednej z nich uniemożliwia pracę pozostałym. Dlatego też w artykule zostanie zaproponowana implementacja wybranej metody zarządzania jakością dla poprawy efektywności procesu utrzymania ruchu w kopalni węgla kamiennego. Dzięki temu możliwa będzie identyfikacja najważniejszych przyczyn przedłużających się przestojów oraz znalezienie optymalnego rozwiązania tego problemu. (abstrakt oryginalny)
EN
Coal mines in Poland increasingly often introduce quality management systems, which oblige them to adhere to the rules of constant improvement of main and auxiliary processes. Constant improvement in organisation can be achieved through a number of quality management tools and methods, which effectively enhance the efficiency of organisational processes. Nonetheless, quality management tools are massively underused in Polish coal mines. The author of this article would like to present a possibility of applying select quality management methods in a coal mine, which would be innovative for the company and introduce a new quality to the processes conducted. One of the more important auxiliary processes in a coal mine is the maintenance process. The effectiveness of this process depends on a number of factors, such as: keeping technical assets in a state of constant readiness, efficient failure elimination, and reducing the stoppage time due to breakdowns to an absolute minimum. The priority of the maintenance process in a coal mine is to keep in a state of readiness the machinery and equipment involved in the extraction line. A high readiness level can be maintained by, among others, reducing the failure elimination time. This is especially important due to the fact that the extraction line is a chain of machines involved in the process - a failure in one of the machines automatically stops the operation of all the others. That is why this article will present the implementation of a selected quality management method in order to improve the efficiency of the maintenance process in a coal mine. This should make it possible to identify the primary causes of prolonged stoppages and find an optimal solution to the problem. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • W. Biały, S. Czerwiński, Analiza pracy maszyny urabiającej w wyrobisku ścianowym, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, no 4(482), pp. 5-14, 2011.
 • W. Biały, New devices used in determining and assessing mechanical characteristics of coal, 13th SGEM GeoConference on Science and Technologies In Geology, Exploration and Mining, SGEM2013 Conference Proceedings, Bulgaria, June 16-22, vol. 1, pp. 547-554, 2013, DOI: 10.5593/sgem2013.
 • P. Hąbek, R. Wolniak, Narzędzia jakości i ich rola w kształtowaniu innowacji w przemyśle, in: Zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach, Kaźmierczak J., Bartnicka J. (eds.), pp. 146-157, 2014.
 • S. Legutko, Development trends in machines operation maintenance, Maintenance and Reliability - Eksploatacja i Niezawodnosc, no 2, pp. 8-16, 2009.
 • K. Midor, An analysis of the causes of product defects using quality management tools, Management Systems in Production Engineering, no 4(16), pp. 162-167, 2014, DOI: 10.12914/MSPE-04-04-2014
 • K. Midor, B. Szczęśniak, M. Zasadzień, The identification and analysis of problems within a scope of cooperation between traffic maintenance department and production department. Scientific Journals Maritime University of Szczecin, no 24, 2010, s. 48-52
 • Z. Matuszak, Szczególne charakterystyki niezawodnościowe szeregowych systemów mechatronicznych. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Studia i Materiały, nr 45, 2011, s.176-190.
 • J. Mikler, Dostępność i wykorzystanie urządzeń, http://www.utrzymanieruchu.pl/menu-gorne/artykul/article/dostepnosc-i-wykorzystanie-urzadzen/[01.03.2015].
 • J. Sitko, B. Gajdzik, Charakterystyka funkcjonowania systemu magazynowego w firmie Market S.A., in: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Knosala R. (ed.), pp. 503-514, 2013.
 • B. Skotnicka-Zasadzień, Zastosowanie inżynierii jakości i niezawodności do analizy awaryjności obiektów technicznych na przykładzie maszyn i urządzeń górniczych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014.
 • M. Zasadzień, E. Kwaśna, An analysis of work of maintenance department employees. Scientific Journals Maritime University of Szczecin, no 32, vol. 1, pp. 131-135, 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439690

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.