PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy | 61--79
Tytuł artykułu

Niepełnosprawność jako przyczyna wykluczenia z rynku pracy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Disability as a Reason of Exclusion from the Labour Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono przyczyny wykluczania osób z niepełnosprawnościami z rynku pracy. Wśród barier, które utrudniają osobom z niepełnosprawnościami wejście na rynek pracy, należy wymienić przede wszystkim niewydolny system edukacji powszechnej i zawodowej (w tym szczególnie brak dostępu do edukacji i szkoleń zawodowych lub do środków finansowych przeznaczonych na ten cel). Przyczyniają się do tego funkcjonujące stereotypy, czyli sposób postrzegania przez pracodawców niepełnosprawności i samych osób z niepełnosprawnościami. Istnieją różne mechanizmy stosowane do eliminacji barier wejścia osób niepełnosprawnościami na rynek pracy. Przede wszystkim może się to odbywać poprzez instrumenty stosowanie w ramach systemu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej. Wśród nich wymienić należy instrumenty: prawne, interwencyjne, systemowe oraz fakultatywne. Zakres ich działania jest różny - zależy od wielu czynników.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the reasons for excluding people with disabilities from the labour market. Among the barriers that hinder people with disabilities entering the labour market, one should first of all mention inefficiency of the system of general and profesional education (especially lack of access to education and vocational training or the funds allocated for this purpose). Functioning stereotypes contribute to that and the way employers perceive disability and persons with disabilities themselves. There are various mechanisms that can be used to eliminate the barriers of entering the labour market by the disabled. Among them one should mention legal, emergency and systematic instruments. Their effect is different - it depends on many factors.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • 1. Barry B. (2002), Social exclusion, social isolation and the distribution of income, w: J. Hills et al. (eds), Understanding Social Exclusion. Oxford: Oxford University Press.
 • 2. Bonnel R. (2004), Poverty Reduction Strategies: Their Importance For Disability, Disability and Development Team.
 • 3. Department for Education and Schools (2005), Press Notice: Literacy and Numeracy Standards, 2005, w: A. Bonner (2006), Social exclusion and the way out. An individual and community response to human social dysfunction, John Wiley & Sons Ltd, Chichester.
 • 4. Duffy K. (1995), Social Exclusion and Human Dignity in Europe, Council of Europe.
 • 5. Estivill J. (2003), Concepts and strategies for combating social exclusion: An overview, International Labour Office, Geneva.
 • 6. EU Observatory on National Policies to Combat Social Exclusion, Second Annual Report (1991), European Commission, Brussels.
 • 7. EU Observatory on National Policies to Combat Social Exclusion, Second Annual Report (2002), Brussels.
 • 8. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of Regions: Draft Joint Report on Social Inclusion; Part I - The European Union (2001), Commission of the European Communities, COM(2001) 565 final, Brussels.
 • 9. Garbat M. (2012), Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Europie, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 • 10. Giddens A. (2004), Socjologia, Warszawa.
 • 11. Disability and Social Exclusion in the EU - time for change, tools for change (2002), Greek National Confederation of Disabled People, European Disability Forum, Athens.
 • 12. Jehoel-Gijsbers G., Vrooman C. (2007), Explaining Social Exclusion: A theoretical model tested in the Netherlands, The Netherlands Institute for Social Research/SCP, Hague.
 • 13. Krieger N. (2001), A glossary for social epidemiology, Journal of Epidemiology and Community Heath, 55.
 • 14. Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski (2004), http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/mps/NSIS.pdf (6.01.2016).
 • 15. Ostrowska A., Sikorska J., Gąciarz B. (2001), Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, ISP, Warszawa.
 • 16. Paszkowicz M.A. (2009), Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, Fundacja Wydawnicza JM, Uniwersytet Zielonogórski.
 • 17. Rynek pracy (2016a), http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,82,bezrobocierejestrowane (6.03.2016).
 • 18. Rynek pracy (2016b), http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,80,rynek-pracy (7.01.2016).
 • 19. Silver H., Miller S.M. (2003), Social Exclusion: The European Approach to Social Disadvantage, "Indicators", Vol. 2, No. 2.
 • 20. Social Exclusion Unit (2001), Preventing Social Exclusion: Report by the Social Exclusion Unit, London.
 • 21. Tsakloglou P., Papadopoulos F. (2001), Identifying Population Groups At High Risk of Social Exclusion: Evidence form ECHP, Discussion Paper No 392, IZA, Bonn.
 • 22. Walker A., Walker C., (1997) (eds.) Britain Divided: The Growth of Social Exclusion In the 1980s and 1990s, London, Child Poverty Action Group.
 • 23. Yeo R., Moore K. (2003), Including Disabled People in Poverty Reduction Work: "Nothing About Us, Without Us", "World Development", Vol. 31, No. 3.
 • 24. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, t.j. Dz.U. 2011, nr 127, poz. 721.
 • 25. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. - Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, M.P. 1997, nr 50, poz. 475.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439706

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.