PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 430 Sukces w zarządzaniu kadrami. Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Problemy zarządczo-psychologiczne | 106--116
Tytuł artykułu

Kształtowanie warunków pracy z wykorzystaniem partycypacji pracowników jako wyraz respektowania ich interesów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Shaping The Working Conditions Based on Employee Participation as A Manifestation of Respect for Employee Interests
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We współczesnych realiach funkcjonowania jednostek gospodarczych kształtowanie bezpiecznych warunków pracy - rozpatrywane z uwzględnieniem ich podstawowych elementów, tj. materialnych warunków pracy, czasu pracy, działalności socjalnej oraz stosunków pracy - stanowi niezaprzeczalnie czynnik, który implikuje realizację interesów pracowniczych. Tworzy to okoliczność sprzyjającą stymulowaniu motywacji pracowników w tym obszarze. Mając to na uwadze, podjęto próbę wskazania możliwości wzrostu bezpieczeństwa pracy poprzez uruchamianie potencjału motywacyjnego pracowników. Skoncentrowano się na ich uczestnictwie w procesach decyzyjnych dotyczących kształtowania warunków pracy, wskazując określone formy partycypacji bezpośredniej oraz przesłanki ich wykorzystania w procesie pobudzania inicjatywności pracowników w omawianym obszarze. Podstawą określenia tych możliwości stały się przede wszystkim wyniki własnych, ale i obcych badań empirycznych(abstrakt oryginalny)
EN
Under the present operating conditions, economic entities are expected to respect employee interests through the provision of basic elements of safe working environment, such as the material working conditions, work times, social support and labour relations. The added value of such an approach is the resulting increase of the employees' potential for motivation. This study represents an attempt at identifying the prospects for improving work safety through the stimulation of employees' motivation potential. The author focuses on employee participation in those decision-making processes that apply to working conditions, advocating specific forms of direct participation and premises for their adoption as stimulants of employee initiatives and involvement in the studied area. The deliberations are based on the results of empirical research, both the author's own studies and those published in professional literature(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Cewińska J., Striker M., Wojtaszczyk K., 2009, Zrozumieć pokolenie Y - wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Juchnowicz M. (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków, s. 118-134.
 • Cierniak-Emerych A., 2012, Uczestnictwo pracobiorców w gospodarowaniu potencjałem pracy przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Cierniak-Emerych A., Gableta M., 2014, Bezpieczeństwo pracy z perspektywy wewnętrznych interesariuszy przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 8 (46), s. 47-60.
 • Forbes, 2014, Najlepsi pracodawcy w Polsce 2014, http://kariera.forbes.pl/najlepsi-pracodawcy-w-polsce-2014,artykuly,176578,1,1.html (14.01.2016)
 • Gableta M., 2015, O potrzebie badania interesów pracowniczych, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Kwartalnik Instytutu Kapitału Ludzkiego SGH, nr 4 (38), s. 103-115.
 • Gableta M. (red.), 2006, Potencjał pracy przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Gableta M. (red.), 2012, Interesy pracowników oraz warunki ich respektowania w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Geller E.S., 1996, The Psychology of Safety, Chilton Book Company, Radnor Pennsylvania.
 • Hammond M.H., Neff N.L., Farr J.L., Schwall A.R., Zhao X., 2011, Predictors of Individual-Level Innovation at Work: A Meta-Analysis, Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, no. 5, s. 90-105.
 • Hunter S.T., Bedell K.E., Mumford M.D., 2007, Climate for Creativity: A Quantitative Review, Creativity Research Journal, no. 19 (1), s. 69-90.
 • Jędrzejczyk W., 2013, Intuicja jako kompetencja menedżerska w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem, Dom Organizatora, Toruń.
 • Juchnowicz M., 2012, Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kopertyńska M.W., Kmiotek K., 2014, Budowanie zaangażowania pracowników pokolenia Y, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 358, s. 39-47.
 • Koradecka D. (red.), 2000, Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, t. 8, CIOP, Warszawa.
 • Krzyżanowski L., 1999, O podstawach kierowania organizacjami inaczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mielczarek M., 2002, Kultura bezpieczeństwa pracy, CIOP, Warszawa.
 • Państwowa Inspekcja Pracy, 2014, Program działania PIP na 2014 r., http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/px_prog2014.pdf (20.03.2016).
 • Pocztowski A., 1998, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków.
 • Rakowska A. (red.), 2013, Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Modele, diagnoza i kształtowanie, CeDeWu.PL, Warszawa.
 • Randstad Polska, 2015, Kto jest dla nas atrakcyjnym pracodawcą?, Nowoczesna Firma, http://nf.pl/kariera/kto-jest-dla-nas-atrakcyjnym-pracodawca,46735,202 (22.02.2015).
 • Rudolf S., 2009, Sposoby pozyskiwania zasobów intelektualnych pracowników w nowoczesnym przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 43, s. 254-262.
 • Wojtczuk-Turek A., 2012, Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa.
 • Zimniewicz K., 2014, Teoria i praktyka zarządzania. Analiza krytyczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439786

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.