PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy | 93--104
Tytuł artykułu

Współpraca biznesu ze szkolnictwem na przykładzie firmy ZIEL-BRUK®

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Business Cooperation with Education on the Example of the ZIEL-BRUK® Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nałożenie się procesów zmian w otoczeniu bliższym i dalszym, pojawienie się nowych koncepcji zarządzania jak koncepcja rozwijania przedsiębiorstwa i budowania przewagi konkurencyjnej dzięki inwestycjom w kapitał ludzki, a także wpływ innowacji na wartość firmy wymusiły na przedsiębiorstwach tworzenie innowacji. Praca zawiera odpowiedzi na postawione w niej pytania: czy innowacje tworzone w lub dla przedsiębiorstwa są konieczne i czy wpływają na wartość przedsiębiorstwa, w jaki sposób tworzyć innowacje w przedsiębiorstwie, jak zmierzyć skuteczność prowadzonej polityki badawczo- rozwojowej i innowacyjnej i jakie działania ze strony przedsiębiorstwa należy zaliczyć do dobrych praktyk w zakresie prowadzonej polityki badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. Ponadto w artykule ukazano właśnie te dobre praktyki stosowane przez lubuskie przedsiębiorstwo branży budowlanej ZIEL-BRUK®. Ukazano cele tej współpracy, źródła nowych idei i pomysłów służących tworzeniu innowacji w przedsiębiorstwie.(abstrakt oryginalny)
EN
Overlapping processes of changes in near and distant environment of enterprise, creating new concept of developing the enterprise and building its competitive position thanks to investments in human capital, R&D and innovations as well as the increase in the popularity of the concept of business administration orientated to the increase its goodwill was an inspiration to undertake the research included in the article. The work contains answers for the research questions: whether innovations created in or for the enterprise are necessary and affect its value understood as the market value, how to create innovations in the enterprise, how to measure the effectiveness of the R&D and innovative politics and what activities in the enterprise can be called the best practices in the range of R&D and innovative politics. Moreover in the article exactly these best practices done by the Lubusz construction industry enterprise ZIEL-BRUK® were shown. Purposes of this cooperation, sources of new ideas for creating the innovation in the enterprise were portrayed as well.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • ZIEL-BRUK® Makarewicz
Bibliografia
 • 1. Baruk J. (2002), Dylematy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" nr 3.
 • 2. Collis J. (2009), Innowacja albo śmierć. Bij swoje rekordy w życiu i w pracy, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 • 3. Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy (2009), A. Stabryła (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • 4. Dudycz T. (2005), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 5. Duraj J., Papiernik-Wojdera M. (2010), Przedsiębiorczość i innowacyjność, Wyd. Difin, Warszawa.
 • 6. Herman A., Szablewski A. (1999), Wstęp, w: Zarządzanie wartością firmy, A. Herman, A. Szablewski (red.), Poltext, Warszawa.
 • 7. Herman A., Szablewski A. (1999), Orientacja na wzrost wartości współczesnego przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie wartością firmy, A. Herman, A. Szablewski (red.), Poltext, Warszawa.
 • 8. Jaki A. (2008), Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstw, Wolters Kluwer, Kraków.
 • 9. Koćwin L. (2006), Wprowadzenie. Makrootoczenie międzynarodowe przedsiębiorstwa jako czynnik rozwoju, w: Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • 10. Krzepicka A., Tarapata J. (2012), Innowacje jako czynnik budowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa, http://www.humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/ Wydawnictwo/Zarzadzanie_zeszyt/Zarz%202_2012%20podzielone/krzepicka% 20tarapata.pdf (10.10.2015).
 • 11. Kuc B.R., Paszkowski J. (2007), Organizacja - wartości - zarządzanie, w: E. Orechwa- Maliszewska, J. Paszkowski (red.), Zarządzanie wartością organizacji, Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 • 12. Kuczewska J. (2011), Efekty wewnętrzne współpracy klastrowej jako źródło tworzenia wartości przedsiębiorstwa, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" nr 4/6.
 • 13. Maćkowiak E. (2010), Wartość przedsiębiorstwa w świetle mierników księgowych i opartych na wartości, w: "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 35.
 • 14. Matson J.V. (1996), Innovate or die. Personal Perspective on the Art of Innovation, Paradigm Press Ltd., Michigan.
 • 15. Masłyk-Musiał E.(2003), Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 16. Matschke M.J., Brosel G. (2011), Wycena przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Kraków.
 • 17. Nita B. (2007), Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 18. Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce (2013), PwC Polska, PricewaterhouseCoopers International Limited, https://www.pwc.pl/pl/publikacje/ assets/raport_rd_2013.pdf, (10.10.2015).
 • 19. Nauka i technika w 2007 r. (2009), GUS Warszawa.
 • 20. Opłacalność inwestowania w badania i rozwój (2015), PwC Polska, PricewaterhouseCoopers International Limited, http://www.pwc.pl/pl/publikacje/2015/ oplacalnosc-inwestycji.html (10.10.2015).
 • 21. Panfil M. (2009), Wyceny przedsiębiorstw w polskich realiach, w: Wycena biznesu w praktyce, metody, przykłady, M. Panfil (red.), Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • 22. Panfil M., Szablewski A. (2011), Historia, standardy i techniki wyceny przedsiębiorstwa, w: Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, M. Panfil, A. Szablewski (red.), Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • 23. Penc J. (1999), Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • 24. Perlaki I. (1983), Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa.
 • 25. Podręcznik Frascati "Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej" (2002), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 • 26. Pomykalski A. (2001), Nowoczesne strategie marketingowe, INFOR, Warszawa.
 • 27. Poznańska K. (1998), Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • 28. Słownik wyrazów obcych, J. Tokarski (red.), PWN, Warszawa 1980, s. 307.
 • 29. Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi (2001), red. M. Brzeziński, Wyd. Difin, Warszawa.
 • 30. Zarzecki D. (1999), Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439798

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.