PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 4 | nr 6 | 147--161
Tytuł artykułu

Wpływ stosowania klauzul niedozwolonych na ryzyko prawne przedsiębiorców

Warianty tytułu
Impact of Abusive Clauses on a Level of Legal Risk
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor przedstawił pojęcie klauzuli niedozwolonej, czyli indywidualnie nieuzgodnionego postanowienia stosowanego w obrocie prawnym z konsumentem, które kształtuje jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, przez co rażąco narusza jego interesy. Główną treścią artykułu jest jednak wpływ niedozwolonych postanowień umownych na poziom ryzyka prawnego. Istotą artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób można uniknąć bądź zmniejszać ryzyko prawne związane z negatywnymi skutkami prawnymi stosowania w umowie z konsumentem klauzul niedozwolonych. Autor przedstawił działania, które mogą być zastosowane przez przedsiębiorców, mające na celu unikanie zawarcia w umowie klauzul niedozwolonych lub - gdy takie postanowienia zostały już wcześniej zawarte - minimalizowanie negatywnych skutków ich następstw prawnych. Rozważania prowadzono z punktu widzenia przedsiębiorcy, dla którego szczególne uprzywilejowanie konsumenta może się wiązać z zagrożeniem wystąpienia negatywnych następstw prawnych mających następnie wpływ na jego sytuację prawną oraz finansową. (abstrakt oryginalny)
EN
Author presents the concept of an abusive clause as a contractual term which has not been individually negotiated with a consumer - contrary to a requirement of good faith - which determines rights and obligations arising under the contract and grossly violates a consumer's interests. The main essence of the article is to introduce the impact of these clauses on a level of legal risk. The main aim is to provide an answer to the question: how to avoid or reduce legal risks associated with the negative legal effects of including abusive clauses in an agreement? The answer to this question is to provide appropriate action that can be used by entrepreneurs to avoid including an agreement abusive clauses, or, in a case where such provisions are already included, minimize the negative effects of their legal consequences. The considerations are carried out from the perspective of an entrepreneur, for whom special privilege for the consumer may pose a threat of adverse legal consequences, having impact on his or her legal and financial situation. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
147--161
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Bilski, A., 2014, Rejestr klauzul niedozwolonych UOKiK wymaga pilnych zmian, Analiza FOR, nr 06, http://www.for.org.pl/pl/d/ab8d86d34c42378883fa9ca32b47007c.
 • Capiga, M., 2010, Zarządzanie bankiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dobrowolski, K., 2012, Zarządzanie ryzykiem prawnym banku a niedozwolone postanowienia umowne w dokumentacji sektora bankowości detalicznej, PTE Oddział w Toruniu, Working Papers, nr 13.
 • Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, Dz.Urz. L 95/29.
 • KNF, b.r., BION w bankach - mapa klas ryzyka i ich definicje, Komisja Nadzoru Finansowego, https://www.knf.gov.pl/Images/banki_mapa_ryzyk_tcm75-25314. pdf.
 • Lewiatan, 2012, Klauzule niedozwolone - konieczne są zmiany w prawie, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, http://konfederacjalewiatan. pl/aktualnosci/2012/1/klauzule_niedozwolone__konieczne_sa_zmiany_w_prawie_.
 • Łętowska, E., 2002, Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Łętowska, E., Osajda, K., 2005, Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich, C.H. Beck, Warszawa.
 • Ojczyk, J., 2012, BRE Bank przegrał w sprawie o podwyższanie odsetek, Rzeczpospolita, 11 października, http://prawo.rp.pl/artykul/794099,941091-BRE-Bankprzegral-w-sprawie-o-podwyzszanie-odsetek.html.
 • Rejdak, M., 2009, Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone i zakazanie ich wykorzystywania, Kwartalnik Prawa Prywatnego, z. 1.
 • Rutkowska, E., 2002, Niedozwolone klauzule umowne w bankowym obrocie konsumenckim, Prawo Bankowe, nr 7/8.
 • Skory, M., 2005, Klauzule abuzywne w polskim prawie ochrony konsumenta, Zakamycze, Kraków.
 • Stawicki, A., Stawicki, E. (red.), 2011, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, LEX Wolters Kluwer.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 września 2010 r., sygn. akt VI ACa 117/10.
 • Zapadka, P., 2007a, Ryzyko prawne w działalności banków komercyjnych - wybrane zagadnienia, Prawo Bankowe, nr 3.
 • Zapadka, P., 2007b, Zarządzanie ryzykiem prawnym, Gazeta Bankowa, 16-22 kwietnia.
 • Zoll, F. (red.), 2008, Moduł badawczy: Ochrona konsumenta. Raport końcowy, Warszawa, http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/Kolegium_Prawa/projekt__leo nardo_da_vinci_ochrona_konsumentow_w_ue_-_raport_koncowy__fragm._i. pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439804

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.