PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 430 Sukces w zarządzaniu kadrami. Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Problemy zarządczo-psychologiczne | 136--144
Tytuł artykułu

Istota, odniesienia i atrybuty kompetencji pracowniczych w pracy z informacjami

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Essence, References and Attributes of Employee's Competences to Work With Information
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ukazanie istoty, odniesień i atrybutów kompetencji pracowniczych w pracy z informacjami. Ukazano wzrastającą rangę kompetencji pracowniczych w tym zakresie. Wykazano, iż współcześnie zaciera się różnica pomiędzy pracami na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych: w obydwu wzrasta wysiłek umysłowy w realizacji funkcji stanowisk i zakres prac związany z informacjami. Zaprezentowano znaczenie i zakres pojęcia kompetencje pracownicze w pracy z informacjami, wskazując terminy korespondujące i bliskoznaczne, będące efektem odmiennych perspektyw interpretacyjnych oraz metod stosowanych w identyfikacji tych kompetencji w reprezentatywnych badaniach naukowych w tym obszarze. Zwrócono uwagę na złożoność samego pojęcia, a także pewne wyzwanie metodologiczne dotyczące definiowania i badania kompetencji pracowniczych do pracy z informacjami. Wyjaśniono także istotę kompetencji cyfrowych oraz ukazano komponenty kompetencji pracowniczych do pracy z informacjami(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to show the essence, references and components of employee competencies to work with information. Within the framework of defined in this way intentions the paper presents increasing importance of employee competencies to work with information. It has been shown that today the distinction between the work of manual workers and administrative and office workers blurs. In both cases, mental effort in implementing the functions and scope of work posts connected with the information increases. The paper presents the meaning and scope of the term, paying attention to corresponding synonymous terms, being the result of different perspectives of interpretation and the methods used to identify these competencies, exemplified by representative research in this area. Thus, the paper shows the complexity of the concept as well as methodological challenge in defining and studying the employee competence to work with information. The paper also presents the essence of digital competences and components of employee competencies to work with information(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Adamiecki K., 1932, Zastosowanie nauki kierownictwa (organizacji) w życiu gospodarczym, Przegląd Organizacji, nr 1, s. 4-12.
 • Biegeleisen B., 1927, Próby zastosowania naukowej organizacji do administracji państwowej i samorządowej, Przegląd Organizacji, nr 4.
 • Bocchino W.A., 1975, Systemy informacyjne zarządzania, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Drevet A., 1971, Les grandes méthodes d'action a l'usage des dirigeants, Paris.
 • Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie, 1997, red. Z. Martyniak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Eriksson K.A., Krampe R.T., Tesch-Romer C., 1993, The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance, Psychological Review, 100, s. 363-406.
 • Ericsson K.A., Smith J.E., 1991, The Loyalty Effect: The Hidden Force Behind Growth, Profits, and Lasting Value, Cambridge University Press, Cambridge, England.
 • Eshet-Alkalai Y., 2001, Digital literacy: A conceptual framework for survival skills in the digital era, Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, vol. 13, no. 1, s. 93-106.
 • European Commission, 2010, Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM, Brussels.
 • European Parliament and the Council, 2006, Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning, Official Journal of the European Union, L394/310,.
 • Evans G.E., Simkin M.G., 1989, What best predicts computer proficiency?, ACM Digital Library, vol. 32, no. 11, s. 1322-1327.
 • Fayol H., 1947, Administracja przemysłowa i ogólna oraz nauka o administracji w zastosowaniu do państwa, wyd. 2, Wydawnictwo TNOiK, Poznań.
 • Ferrari A., 2012, Digital competence in practice: An analysis of frameworks, JRC, Technical Report, European Commission, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Fraillon J., Schulz W., Ainley J., 2013, International Computer and Information Literacy Study: Assessment Framework, International Association for the Evaluation of Educational Achievement, Amsterdam.
 • Framework of ICT Key Information processing competencies, 2014, LIBE Supporting Lifelong Learning with Inquiry-based Education, Agreement no.: 2013-3806/001-001, Lifelong Learning Programme, 2014, http://libeproject.it/wp-content/uploads/2014/01/D3.1-LIBE-Framework- of-ICT-key-information-processing-competencies.pdf.
 • Higginbotham J.S., 1997, The satisfaction equation, Research Development, vol. 39, no. 10, s. R-V.
 • Katz I.R. 2007, Testing information literacy in digital environments: ETS's iSkills assessment, Information Technology and Libraries, September.
 • Kraiger K., Ford K., Sales E., 1993, Application of cognitive, skill-based and affective theories of learning outcomes to new methods of training evaluation, Journal of Applied Psychology, vol. 78, no. 2, s. 311-328.
 • Marcolin B.L., Compeau D.R., Munro M.C., Huff S.L. 2000, Assessing user competence: Conceptualization and measurement, Information Systems Research, vol. 11, no. 1, s. 37-60.
 • Martyniak Z., 1988, Stanisław Bieńkowski - pionier nauki organizacji i zarządzania w Polsce, TNOiK, Kraków.
 • Mazur M., 1970, Jakościowa teoria informacji, WNT, Warszawa.
 • Momoh A, Roy R., Shehab E., 2010, Challenges in enterprise resource planning implementation: State-of-the-art, Business Process Management Journal, vol. 16, no. 4, s. 537-565.
 • Nelson R.R., 1991, Educational needs as perceived by IS and end-user personnel: A survey of knowledge and skill requirements, MIS Quarterly, 15 (4), s. 502-525.
 • OECD, 2013, Technical Report of the Survey of Adult Skills (PIAAC), OECD Publishing, Paris.
 • OECD, 2003, The PISA 2003 assessment framework: Mathematics, Reading, Science and Problem Solving knowledge and skills, OECD Publishing, Paris.
 • Simon H.A., Chase W.G.,1973, Skill in chess, American Scientist, 61, 1973, s. 394-403.
 • Terebucha E., 1970, System informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Tsay J., Solomon L., 1988, Computer and systems literacy: Academic vs. practitioner perspectives, Interface, vol. 8, no. 2, s. 10-16.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439824

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.