PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 1(13) Górnictwo - Perspektywy i zagrożenia | 639--654
Tytuł artykułu

Ocena stanu technicznego maszyn górniczych w oparciu o kryterium rozkładu Weibulla

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Assessment of Technical Condition Mining Machines Based on the Criterion of the Weibull Distribution
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W eksploatacji maszyn i urządzeń jednym z najważniejszych parametrów jest stan dynamiczny obiektu. Najbardziej popularną metodą oceny stanu dynamicznego jest obserwacja procesów resztkowych. W szczególności, dynamiczne procesy resztkowe są nośnikiem informacji diagnostycznej. Pomiar drgań i hałasu pracujących maszyn dostarcza wiedzy na temat dynamiki ocenianej maszyny. Wieloletnia wiedza i doświadczenie pozwoliły na stworzenie procedur diagnostycznych. W większości maszyn stosowanych w przemyśle, procedury zapisane w normach ISO 10816 i ISO 7919 pozwalają na skuteczną diagnostykę oraz optymalne zarządzanie eksploatacją maszyn. Stosowalność tych norm jest bardzo duża, jednak występują maszyny, których parametry uniemożliwiają ich stosowalność. Do takich maszyn można zaliczyć niektóre maszyny stosowane w górnictwie podziemnym. W ocenie diagnostycznej kombajnów górniczych, przenośników zgrzebłowych, jak i innych maszyn będących w ciągu technologicznym, zastosowanie stref oceny zgodnych z norami ISO 10816 i ISO 7919 jest niepoprawne. W ocenie diagnostycznej tego typu maszyn najczęściej korzysta się z analizy trendów długoczasowych. Wyznaczenie dopuszczalnych poziomów drgań uzyskiwane są na drodze heurystycznej poprzez obserwacje rozwoju uszkodzenia do stanu awaryjnego. W artykule zaprezentowano metodykę oceny stanu maszyny wykorzystującą modele degradacji urządzeń, oparte o rozkład Weibulla. Opracowaną metodykę zastosowano do rzeczywistych wyników pomiaru drgań maszyn dołowych w jednej z kopalni węgla kamiennego. Przeprowadzone analizy wskazały dużą skuteczność prezentowanej metodyki. (abstrakt oryginalny)
EN
In exploitation of machines one of the prior parameter is dynamic condition of an object. The most popular method of giving results about dynamic condition is observation of residual processes. Especially dynamic residual processes are carriers of diagnostic information. measurements of vibration and noise of working machines provide knowledge about dynamics of a evaluated machine. Long-term knowledge and experience allowed to create diagnostic procedures. In mostly devices created in industry, procedures are written in standards ISO 10816 and ISO 7919 which allows effective diagnostic and optimal management of devices. Applicability of this standards is most popular, but there also appear devices which parameters forbid their applicability. To this devices can qualify some of used in underground mining. Giving a diagnostic mark for a longwall shearers, scraper conveyors and many of the others devices being in technological sequence, application of mark spheres compatible with ISO 10816 and ISO 7919 is incorrect. In diagnostic evaluation this kind of a machine we usually use analysis long time trends. Determination acceptable levels of vibrations are getting in heuristicway, by observation a development of a damage to an emergency state. In article there is presented methodology of giving a diagnostic mark about machines which uses models of degradations of a device, based on Weibull analysis. Presented method were used to gave real marks of vibration machinery and equipment for underground mining in one of the coalmine. Conduction of analysis showed a more effectiveness of a presented methodology. (original abstract)
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Kompania Węglowa SA., Oddział KWK"Jankowice"
Bibliografia
 • E. Kosicka, E. Kozłowski i D. MAZURKI, "The use of stationary tests for analysis of monitored residual processes," EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOŚĆ - MAINTENANCE AND RELIABILITY, tom 17, nr 4, 2015.
 • A. Polak, "Analiza metody iteracyjnej minimalizacji w regularyzacji estymacji nieliniowej," Przegląd Elektrotechniczny, tom R86, nr 9, pp. 27-30, 2010.
 • W. Biały, Maszynoznawstwo, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006.
 • W. Weibull, "A statistical distribution function of wide applicability," J. Appl. Mech.-Trans. ASME, tom 3, nr 18, pp. 293-297, 1951.
 • S. Furmanek i Z. Kraszewski, Niezawodność łożysk tocznych, Warszawa: Wydawnictwo Przemysłowe WEMA, 1989.
 • C. Cempel, Diagnostyka Wibroakustyczna Maszyn, Warszawa: PWN, 1989.
 • A. Charchalis i A. Grządziela, "Vibration diagnostics of marine gas turbine engines," Journal of KONES, pp. Vol. 18, No. 1 ; 157-162, 2011.
 • B. Łazarz, G. Wojnar i G. Peruń, "WPŁYW SZTYWNOŚCI ŁOŻYSK TOCZNYCH," DIAGNOSTYKA, tom 45, nr 1, pp. 135-142, 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439840

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.