PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 430 Sukces w zarządzaniu kadrami. Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Problemy zarządczo-psychologiczne | 154--164
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty stylu życia a utrzymanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Selected Aspects of Lifestyle and Work-Life Balance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja relacji pomiędzy wybranymi aspektami stylu życia a utrzymaniem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym na przykładzie badań przeprowadzonych wśród pracowników KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo- Rozwojowe. Przekonanie o utrzymaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym jest ujemnie skorelowane z deklaracją zaniedbywania życia prywatnego z powodu pracy oraz z uwagami rodziny, że ankietowany za dużo czasu spędza w pracy. Im dłużej osoba pracuje, tym bardziej jest przekonana, że zaniedbuje życie prywatne z powodu pracy oraz tym częściej rodzina zatrudnionego zwraca na ten aspekt uwagę. Posiadanie hobby i aktywność fizyczna są związane z umiejętnością utrzymania równowagi między życiem prywatnym a pracą. Jak się okazuje, dwie trzecie pracowników uważa, że potrafi łączyć życie zawodowe z prywatnym, ale tylko 10% nie zaniedbuje życia prywatnego z powodu pracy(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is a presentation of the relationship between the selected aspects of life style and work-life balance on the example of the research conducted among employees of KGHM Cuprum Research and Development. The conviction of maintaining a balance between work and private life is negatively correlated with the declaration of private life neglecting due to work and with family members remarks that a respondent spends too much time at work. The longer one works, the stronger is her or his believe that she or he neglects private life because of work and more often family of an employee draws attention to this aspect. Having a hobby and physical activity are related to the ability to maintain a balance between private life and work. As it turns out the two-thirds of employees believe that they can balance work life with private life, but only 10% does not neglect the private life because of work(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
 • KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
 • KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
Bibliografia
 • Aryee S., Srinivas E.S., Tan H.H., 2005, Rhythms of Life: Antecedents and Outcomes of Work-Family
 • Balance in Employed Parents, Journal of Applied Psychology, no. 90 (1), s. 132-146.
 • Assael H., 1990, Consumer Behavior and Marketing Action, Kent Publishing, Boston.
 • Bourdieu P., 1984, Distinction. Social critique of the judgement of taste, Harvard University Press, Cambridge MA.
 • Bourdieu P., 2007, Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty.
 • Clark S.C., 2000, Work/family border theory: a new theory of work/family balance, Human Relations, no. 53, s. 747-770.
 • Compton W.C., Smith M.L., Cornish K.A., Qualls D.L., 1996, Factor structure of mental health measures, Journal of Personality and Social Psychology, no. 71, s. 406-413.
 • Diener E., Lucas R.E., 2000, Subjective emotional well-being, [w:] Lewis M., Haviland J.M. (red.), Handbook of Emotions, Guilford, New York, s. 325-337.
 • Foxall G.R., Goldsmith R.E., 1998, Psychologia konsumenta dla menedżera marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gałęski B., 1977, Styl życia i jakość życia - próba systematyzacji pojęć, Studia Socjologiczne, nr 1, s. 44-50.
 • Hipsz N., 2014, Polacy w pracy. Warunki zatrudnienia, gotowość zmian, Komunikat z badań CBOS, nr 132.
 • James F., Burke R.J., Westman M., 2006, Work-life balance: a psychological perspective, Psychology Press, New York, NY.
 • Kowalówka M., 2015, Czy Polacy godzą pracę z życiem prywatnym? - przegląd wskaźników work-life balance, Sedlak & Sedlak, http://rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.942 (22.06.2015).
 • Lalonde M., 1978, A new perspective on the health of Canadians. A working document, Government of Canada, Ottawa.
 • McGregor I., Little B.R., 1998, Personal projects, happiness, and meaning: on doing well and being yourself, Journal of Personality and Social Psychology, no. 74, s. 494-512.
 • Rosenberg M., Schooler C., Schoenbach C., Rosenberg F., 1995, Global Self-Esteem and Specific Self-Esteem: Different Concepts, Different Outcomes, American Sociological Review, no. 60 (1), s. 141-156.
 • Rudnicki L., 2012, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.
 • Sadowski Z., 1994, Promocja zdrowia. Szansa i konieczność, Promocja zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna, nr 3-4.
 • Siciński A., 1997, Problemy przemian stylu życia w Polsce, [w:] Szczepański J. (red.), Badania nad wzorami konsumpcji, Ossolineum, Wrocław.
 • Solomon M.S., 2006, Zachowania i zwyczaje konsumentów, Helion, Gliwice.
 • WHO, 1997, World Health Organization, WHOQOL Measuring Quality of Life, World Health Organization, Geneva.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439842

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.