PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 5 (83) Cz.1 Opodatkowanie przedsiębiorstw | 141--149
Tytuł artykułu

Zarządzanie podatkami w aspekcie ulgi na nowe technologie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tax Management in the Context of Tax Relief on New Technologies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Celem opracowania jest identyfikacja i ocena możliwości i uwarunkowań stosowania ulgi na nowe technologie w aspekcie aktualnie obowiązujących przepisów prawa bilansowego i podatkowego. Metodologia badania - W artykule zawarto monograficzną metodologię badania, wykorzystując informacje w formie jakościowo opisowej. Poddano metodzie analizy i konstrukcji logicznej piśmiennictwo istniejące w zakresie badanego zagadnienia, uwzględniając istniejący zakres prawa podatkowego. Wynik - Wynikiem badań jest konstrukcja metodologii w zakresie powiązań pomiędzy systemami rachunkowości a zakresem stosowania prawa podatkowego w przedsiębiorstwie celem poprawy jakości zarządzania w obszarze stosowania ulgi na nowe technologie. Oryginalność/wartość - Budowanie przewagi rynkowej w konkurencyjnym i turbulentnym otoczeniu sprowadza się często do szukania niewielkich szans na wielu polach działalności przedsiębiorstwa. Jednym z nich jest implementacja zmieniających się regulacji prawa podatkowego do systemu rachunkowości przedsiębiorstwa. Temat ten jest zatem aktualny i ważny z punktu widzenia poprawy jakości zarządzania przedsiębiorstwem poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej w obszarze zarówno systemu rachunkowości, jak i zakresu stosowania ulgi na nowe technologie w obszarze prawa podatkowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The aim of this paper is to identify and evaluate the possibility and conditioning of the application of tax relief on new technologies in the context of valid regulations of balance sheet and tax law. Design/methodology/approach - A monographic methodology of research has been adopted in the article, using information in the qualitative descriptive form. The available literature on the subject underwent the method of analysis and logical construct, taking into account the existing scope of tax law. Findings - The result of the research is the construction of methodology within the scope of relations between accounting systems and the scope of the application of tax law in an enterprise with the aim of improving the quality of management within the application of tax relief on new technologies. Originality/value - Building market advantage in a competitive and turbulent environment frequently translates into searching for smaller opportunities among a great deal of activities of an enterprise. One of such activities is the implementation of changing legal regulations into the accounting system of an enterprise. The topic in question is hence up-to-date and vital from the perspective of improving the quality of management of an enterprise through building market advantage in the area of both the accounting system, and the application of tax reliefon new technologies within the scope of tax law. (original abstract)
Rocznik
Strony
141--149
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Adamczyk, A. (2012). Rola podatkowych instrumentów wsparcia działalności B+R w kształtowaniu bazy podatkowej podatku dochodowego od osób prawnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 708, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 52, 192-200.
 • Chluska, J. (2004). Podstawy rachunkowości. Częstochowa: Wyd. WZPCz.
 • Hejnar, J. (2007). Zarys teorii wyceny bilansowej. W: B. Micherda (red.), Prawo bilansowe a prawo podatkowe (s. 11-21). Warszawa: Difin.
 • Iwin-Garzyńska, J. (2012). Wybrane aspekty opodatkowania kosztu kapitału własnego w przedsiębiorstwach polskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 708; Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 52, 107-129.
 • Kotler, Ph., Caslione, J.A., (2009). Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji. Warszawa: MT Biznes.
 • Micherda, B. (2004). Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu jednostki gospodarczej. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości MSR 38. Dz.Urz. UE L 320.
 • Piotrowska, K. (2014). Polityka rachunkowości w zakresie prac badawczo-rozwojowych a wynik finansowy. W: A. Kostur, J. Pfaff (red.), Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego (s. 244-254). Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
 • Romanowska, M. (2010). Przełomy strategiczne w przedsiębiorstwie. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 98, 7-15.
 • Sałek, R. (2014). Algorytm postępowania decyzyjnego w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Organizacja i Zarządzanie, 68, 243-253.
 • Skowron-Grabowska, B. (2004). Problem innowacyjności w aspekcie strategii przedsiębiorstwa i programów unijnych. W:J. Szopa, P. Pachura (red.), Polska w Unii Europejskiej. La Pologne - nouvelle voisine dans I'UE. Poland in the European Union (s. 259-267). Częstochowa: Wyd. WZPCz.
 • Skrzywan, S. (1969). Teoretyczne podstawy rachunkowości. Warszawa: PWE.
 • Skulik-Górecka, A. (2013). Kwalifikacja i wycena kosztów zakończonych prac rozwojowych w świetle ustawy o rachunkowości oraz MSR/MSSF. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61, 209-218.
 • Stępień, M. (2010). Problem zgodności prawa bilansowego i prawa podatkowego w aspekcie pomiaru kategorii ekonomicznych. Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
 • Stępień, M. (2012). Wybrane problemy ustalania dochodu w świetle prawa podatkowego i bilansowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 708, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 52, 217-226.
 • Suszyński, C. (2007). Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie. Warszawa: PWE.
 • Turek, I. (2015). Współpraca między organizacjami w zarządzaniu pracami badawczo-rozwojowymi. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
 • Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2014, poz. 851, z późn. zm.
 • Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
 • Ustawa z 25.09.2015 o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Dz.U. poz. 1767.
 • Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych (2007). W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. T. 1. Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439882

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.