PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 430 Sukces w zarządzaniu kadrami. Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Problemy zarządczo-psychologiczne | 217--227
Tytuł artykułu

Rezultaty podejmowanych przez jednostkę autoprezentacji w kontekście rozwoju jej zasobów osobistych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Results of Self-Presentations as Made By An Individual in The Context of Their Personal Resources Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opisane wyniki eksperymentów wskazują zmianę wiedzy jednostki o sobie, która pojawia się skutkiem podejmowanych przez nią publicznych zachowań autoprezentacjach. Badani wcielali się w różne role osób, zarówno o cechach pozytywnych, jak i negatywnych: sprawiedliwy/ a, wytrwały/a, energiczny/a, samodzielnie myślący, zaradna życiowo vs. agresywny, niesprawiedliwy/a, niewytrwały/a czy też nieenergiczny/a. Wyniki badań potwierdziły hipotezy o dostosowawczych zmianach samowiedzy aktorów w kierunku zgodnym z autoprezentacją. Efekt ten były widoczny wówczas, gdy prezentowana rola miała charakter pozytywny i był on niezależny od płci osób badanych. Zdobyta tym samym wiedza ukazuje, iż skutki podejmowanych przez jednostkę wystąpień publicznych mogą stać się elementem zmiany jej wiedzy o sobie, zgodnej z treścią pozytywnej autoprezentacji, a tym samym przyczyniając się do rozwoju jej zasobów osobistych, stanowić mogą element procesu wyposażenia jej potencjału zawodowego(abstrakt oryginalny)
EN
Described experiments indicate a change in self-knowledge, which appears as a result of public behavior in a person's auto-presentations. The subjects impersonated different roles of people, both positive and negative: fair, tenacious, energetic, independently- minded, resourceful versus aggressive, unjust, surrendering or non-energetic. Test results confirmed the hypothesis of adaptation changes in self-knowledge of actors in the direction consistent with auto-presentation. This effect was visible when the displayed role was positive and it was not related to the sex of the subjects studied. Thereby, the gained knowledge shows that the effects of public appearance may become elements of a change in self-knowledge, according to the content of positive auto-presentation. Thus, they may contribute to the growth of personal resources which enhance person's professional potential(original abstract)
Twórcy
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bąk O., 2005, Kształtowanie przekonań o własnej agresywności, niepublikowana rozprawa doktorska, Opole.
 • Biela A., 1998, Kapitał ludzki i rynek pracy w kontekście wyceny przedsiębiorstwa, [w:] Witkowski S. (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Cisek S., 2003, Spostrzegana efektywność autoprezentacji a pojmowanie siebie, niepublikowana rozprawa doktorska, Opole.
 • Dymkowski M., 1989, Samowiedza a psychologiczne konsekwencje ocen, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Dymkowski M., 1996, Samowiedza w okowach przywdziewanych masek, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.
 • Dymkowski M., Cisek, S., 1998, The impact of self-presentation effectiveness on subsequent self-beliefs, Polish Psychological Bulletin, no. 29, s. 181-197.
 • Eagly A.H., Chaiken S., 1993, The psychology of attitudes, Harcourt Brace Jovanovich.
 • Edvinsson L., Malone M., 2000, Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 • Fazio R.H., Effrein E.A., Falender V.J., 1981, Self-Perceptions Following Social Interaction, Journal of Personality and Social Psychology, no. 41, s. 232-242.
 • Goffman E., 1981, Człowiek w teatrze życia codziennego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Grodzicki J., 2003, Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Jones E.E., Rhodewalt F., Berglas S., Skelton J.A., 1981, Effects of Strategic Self-Presentation on Subsequent Self-Esteem, Journal of Personality and Social Psychology, no. 41, s. 407-421.
 • Kahn A., Young, D.L., 1973, Ingratiation in a free social situation, Sociometry, no. 36, 579-587.
 • Kostera M., 1997, Zarządzanie personelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Madeja-Bień K., 2012, Zmiany samowiedzy jednostki pod wpływem autoprezentacji właściwości moralnych i sprawnościowych, niepublikowana rozprawa doktorska, Wrocław.
 • Madeja-Bień K., 2014, Modyfikacja samooceny jednostki pod wpływem wybranych autoprezentacji, [w:] Stor M., Fornalczyk A. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami, Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia metody narzędzia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 350.
 • Marchewka K., 2000, Główne nurty w teorii kapitału, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 3.
 • Penc J., 2005, Role i umiejętności menedżerskie, sekrety sukcesu i kariery, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • Pocztowski A., 1998, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Antykwa, Kraków.
 • Rhodewalt F., Augustsdottir S., 1986, Effects of Self-Presentation on the Phenomenal self, Journal of Personality and Social Psychology, no. 50, s. 47-55.
 • Schlenker B.R., Britt T.W., Pennington J., 1996, Impression regulation and management: Highlights of theory of self-identification, [w:] Sorrentino R.M., Higgins E.T. (red.), Handbook of motivation and cognition: The interpersonal context, t. 3, Guilford, New York.
 • Schlenker B.R., Dlugolecki D.W., Doherty K., 1994, The impact of self presentations on self-appraisals and behavior: The power of public commitment, Personality and Social Psychology Bulletin, no. 20, s. 20-33.
 • Schneider D.J., 1981, Tactical self-presentation: Toward a broader conception, [w:] Tedeschi J.T. (red.), Impression management theory and social psychological research, Academic Press, New York.
 • Szmajke A., 1999, Autoprezentacja: Maski, Pozy, Miny, Ursa Consulting, Olsztyn.
 • Tice D.M., 1992, Self-Concept Change and Self-Presentation: The looking Glass Self Is Also a Magnifying Glass, Journal of Personality and Social Psychology, no. 60, s. 435-451.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439886

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.