PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 430 Sukces w zarządzaniu kadrami. Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Problemy zarządczo-psychologiczne | 277--287
Tytuł artykułu

Rodzaj dominującej motywacji osiągnięć a oczekiwania pracowników wobec działań prorozwojowych organizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Achievement Motivation vs. Employees' Expectations about Pro-Development Operations in The Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto tematykę zależności pomiędzy rodzajem motywacji osiągnięć a oczekiwaniami pracowników dotyczącymi działań wspierających rozwój. Głównym celem pomiarów było pokazanie znaczenia wykorzystanych narzędzi diagnozujących różnice pomiędzy pracownikami w celowym projektowaniu programów rozwojowych. W badaniu poddano weryfikacji, czy dominujący rodzaj motywacji w zakresie osiągania celów (nastawienie na efektywność vs nastawienie na mistrzostwo) różnicują oczekiwania w zakresie wsparcia ich rozwoju przez organizację. Jednocześnie ocenie poddano ryzyko pojawienia się negatywnych skutków w przypadku niespełnienia oczekiwań pracownika. Wyniki badań potwierdziły wszystkie założone tezy. Pracownicy cechujący się wyższym nastawieniem na mistrzostwo posiadali większe i bardziej różnorodne oczekiwania w zakresie wsparcia ich rozwoju przez organizację. Jednocześnie u osób, u których występowała większa różnica pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistymi działaniami pracodawcy, zaobserwowano wyższy poziom wypalenia zawodowego i innych niekorzystnych rezultatów. Uzyskane wyniki mogą stanowić istotną wskazówkę dla specjalistów zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, a w szczególności projektowaniem programów rozwojowych(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issue of interdependence between a type of achievement motivation and employees' expectations about development supporting actions. The main purpose of the research was to provide data showing the role of research tools in a purposeful planning of development programs. The results of the analysis confirm all initial hypotheses. The obtained data prove a substantial interdependence between a type of achievement motivation and employees' expectations as regards development initiatives and professional burnout syndrome. The observed correlation may prove to be a vital aid for specialists in human resource management and those who create development programs, in particular(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
autor
 • www.annatomala.pl
Bibliografia
 • Baranik L.E., Lau A.R. Stanley L.J., Barron K.E., Lance C.E., 2013, Achievement Goals in Organizations: Is there Support for Mastery-Avoidance ?, Journal of Managerial Issues, vol. 15, no. 1, s. 46-61.
 • Cable D.M., DeRue D.S., 2002, The convergent and discriminant validity of subjective fit perceptions, The Journal of Applied Psychology, vol. 87, no. 5, s. 875-884.
 • Chirkowska-Smolak T., 2013, Polska adaptacja kwestionariusza OLBI, materiał niepublikowany udostępniony przez autorkę.
 • Demerouti E., Bakker A.B., 2008, The Oldenburg Burnout Inventory: A good alternative to measure burnout and engagement, [w:] Handbook of stress and burnout in health care, Nova Science, New York, s. 65-78.
 • Demerouti E., Bakker A.B., Nachreiner F., Schaufeli W.B., 2001, The job demands-resources model of burnout, The Journal of Applied Psychology, vol. 86, no. 3, s. 499-512.
 • Elliot A.J., Dweck C.S., 2005, Competence and Motivation: Competence as the Core of Achievement Motivation, [w:] Handbook of competence and motivation, Guilford Press, New York, s. 3-12.
 • Elliot A.J., Harackiewicz J.M., 1996, Approach and avoidance achievement goals and intrinsic motivation: A mediational analysis, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 70, no. 3, s. 461-475.
 • Elliot A.J., McGregor H.A., 2001, A 2x2 achievement goal framework, Journal of Personality and Social Psychology, nol 80, no. 3, s. 501-519.
 • Harackiewicz J.M., Barron K.E., Pintrich P.R., Elliot A.J., Thrash T.M., 2002, Revision of achievement goal theory: Necessary and illuminating, Journal of Educational Psychology, vol. 94, no. 3, s. 638-645.
 • Herzberg F., 1987, One more time : How do you motivate employees?, Harvard Business Review, September- October, s. 110-120.
 • Janssen O., Van Yperen N.W., 2004, Employees' goal orientations, the quality of leader-member exchange, and the outcomes of job performance and job satisfaction, Academy of Management Journal, no. 47, vol. 3, s. 368-384.
 • Januszkiewicz K., 2012, Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Karasek R.A., 1979, Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental Strain. Implications for Job Redesign, Administrative Science Quarterly, vol. 24, no. 1, s. 285-308.
 • Karasek R., Theorell T., 1992, Healthy work: stress, productivity, and the reconstruction of working life. Basic Books, Harpes Collins Publishers, Michigen.Kożusznik B., 2005, Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, Warszawa.
 • Linnenbrink-Garcia L., Middleton M.J., Ciani K.D., Easter M.A., O'Keefe P.A., Zusho A., 2012, The Strength of the Relation Between Performance-Approach and Performance-Avoidance Goal Orientations: Theoretical, Methodological, and Instructional Implications, Educational Psychologist, vol. 47, no. 4, s. 281-301.
 • Maslach C., Leiter M., Schaufeli W.B., 2008, Mesuring Burnout, [w:] Cartwright S., Cooper C.L. (red.), The Oxford handbook of organizational well-being, s. 86-108, Oxford University Press, Oxford.
 • Nicholls J.G., 1984, Achievement motivation: Conceptions of ability, subjective experience, task choice, and performance, Psychological Review, vol. 91, no. 3, s. 328-346.
 • Pintrich P., 2000, An Achievement Goal Theory Perspective on Issues in Motivation Terminology, Theory, and Research, Contemporary Educational Psychology, vol. 25, no. 1, s. 92-104.
 • Pocztowski A., 2007, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Pocztowski A., 2008, Zarządzanie talentami w organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków. Sachau D.A., 2007, Resurrecting the Motivation-Hygiene Theory: Herzberg and the Positive Psychology Movemen, Human Resource Development Review, vol. 6, no. 4, s. 377-393.
 • Sidor-Rządkowska M., 2013, Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Standage M., Duda J.L., Ntoumanis N., 2003, A model of contextual motivation in physical education: Using constructs from self-determination and achievement goal theories to predict physical activity intentions, Journal of Educational Psychology, vol. 95 no. 1, s. 97-110.
 • Tabor J.A., 2013, Zarządzanie Talentami w Przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa.
 • Tanaka A., Okuno T., Yamauchi H., 2013, Longitudinal tests on the influence of achievement goals on effort and intrinsic interest in the workplace, Motivation and Emotion, vol. 37 no. 3, s. 457-464.
 • Van Eerde W., Thierry H., 1996, Vroom ' s Expectancy Models and Work-Related Criteria , Journal of Applied Psychology, vol. 81, no. 5, s. 575-586.
 • Van Ypereen N.W., Janssen O., 2002, Fatigued and dissatisfied or fatigued but dissatisfied? Goal orientations and responses to high job demands, Academy of Management Journal, vol. 45, no. 6, s. 1161-1171.
 • Vandewalle D., 1997, Development and validation of a work domain goal orientation instrument, Educational and Psychological Measurement, vol. 57, no. 6, s. 995-1015.
 • Vroom V.H., 1964, Work and motivation. Classic readings in organizational behavior, Wiley, Oxford.
 • Wojdyło K., 2007, Model integracyjny motywacji osiągnięć, Nowiny Psychologiczne, nr 4, s. 25-45.
 • Wojdyło K., Retowski, S., 2012, Kwestionariusz Celów związanych z Osiągnięciami (KCO) - konstrukcja i charakterystyka psychometryczna, Przegląd Psychologiczny, vol. 55, nr 1, s. 9-28
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439916

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.