PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 432 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce | 9--17
Tytuł artykułu

Czy duże miasta w Polsce chcą, by płacić im za usługi? Urynkowienie realizacji wybranych zadań a formy organizacyjne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Do Large Cities in Poland Want to Be Paid for Services? Marketization of Selected Tasks and Organizational Forms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule wskazano tendencje w zakresie urynkowienia (wprowadzenia odpłatności) realizacji wybranych zadań publicznych przez miasta na prawach powiatu. Przeprowadzono analizę realizacji wybranych zadań publicznych w formie jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych oraz w drodze zaangażowania miast na prawach powiatu w spółki kapitałowe. Analizie poddano opłacalność wprowadzania opłat za wybrane usługi publiczne w miastach na prawach powiatu w latach 2012-2014. Pozwoliło to na wskazanie kluczowych obszarów zaangażowania miast w usługi dostarczane na zasadach rynkowych wraz z wpływami generowanymi dzięki opłatom za usługi oraz ich znaczeniem dla finansów miast. W artykule wskazano, że opłaty za usługi w badanych miastach co do zasady skalkulowane są na poziomie niepozwalającym na równoważenie wydatków na te zadania, w szczególności w przypadku zadań społecznych. Jednocześnie zadania, w przypadku których samofinansowanie jest możliwe, wydzielone zostały organizacyjnie do realizacji przez spółki(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to identify trends in the marketization of selected public tasks implementation in large cities. An analysis of the implementation of selected public tasks in the form of budgetary units, local budgetary establishments and through the involvement of large cities in companies was made. The profitability of the introduction of user charges for selected public services in large cities in Poland in 2012-2014 was analyzed. This made it possible to identify key areas of marketization with the proceeds generated through user charges for services and their impact on cities' finances. It was indicated that user charges for services in the surveyed cities, as a rule, were calculated at the level that did not allow for balancing spending on these tasks, particularly in the case of social tasks. At the same time these tasks for which self-financing was possible were separated organizationally to be implemented by municipal companies(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Będzieszak M., 2014, Efektywność form organizacyjnych realizacji wybranych zadań dużych miast w Polsce w kontekście pobierania opłat za usługi, [w:] Franek S., Będzieszak M. (red.), Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie - efektywność zadań publicznych - benchmarking, Difin, Warszawa.
 • Borge L.E., 2000, Charging for public services: The case of utilities in Norwegian local governments, Regional Science and Urban Economics, vol. 30.
 • Buchanan J., 1975, The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan, http://www.econlib.org/library/Buchanan/buchCv7.html (11.09.2015).
 • City of Fort Lauderdale, 2008. Fort Lauderdale Parks and Recreation Long Range Strategic Plan. http://www.fortlauderdale.gov/life/strategic_plan/index.htm (16.07.2014).
 • Huber B., Runkel M., 2009, Tax competition, excludable public goods, and user charges, International Tax and Public Finance, vol. 16.
 • Knade Ł., Sośnicka A., Hubert M., Klupczyński M., 2014, Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce 2014, http://www.curulis.pl/img/download/20141030_raportspolkikomunalne_v13.pdf (15.09.2015).
 • Kożuch B., Kożuch A. (red.), 2011, Usługi publiczne organizacja i zarządzanie, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Lubińska T. (red.), 2005, Budżet państwa i samorządów - decentralizacja - oświata. Studium porównawcze, Difin, Warszawa.
 • Najwyższa Izba Kontroli, 2014, Funkcjonowanie spółek komunalnych w województwie łódzkim, Informacja o wynikach kontroli.
 • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, Dz.U. z 2006, nr 127, poz. 886.
 • Swianiewicz P., 2011, Finanse samorządowe koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Municiupium, Warszawa.
 • Tiebout C., 1956, A pure theory of local expenditures, The Journal of Political Economy, vol. 64, no. 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439948

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.