PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy | 147--154
Tytuł artykułu

Wybrane współczesne nierówności regionalne w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Contemporary Regional Inequalities in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest poświęcony analizie kluczowych nierówności regionalnych współczesności. Celem jest opisanie i analiza najważniejszych współcześnie nierówności, rozwijających się pod wpływem otwarcia kraju w związku z globalizacją i europeizacją, urbanizacją i zmianami demograficznymi, przejściem do ery poprzemysłowej. Zwięźle omówiono nierówności rynku pracy, kapitału ludzkiego i społecznego, innowacji i konkurencyjności i dostępności infrastruktury (komunalnej i strategicznej).(abstrakt oryginalny)
EN
This article is devoted to analysis of the contemporary key regional inequalities in Poland. The main aim is analysis of most important inequalities developing under the influence of opening of the country in relation to globalization and europeization, urbanization and demographic changes, transition to postindustrial era. The following inequalities are being presented shortly: on the labor market, human and social capital, innovativeness and competitiveness, municipal and strategic infrastructure accessibility and digital exclusion.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • 1. Annoni P., Dijkstra L. (2013), Regional Competitiveness Index RCI 2013, EU, Brussels, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/6th_ report/rci_2013_report_final.pdf (4.01.2016).
 • 2. Batorski D. (2013), Polacy wobec technologii cyfrowych - uwarunkowania dostępności i sposobów korzystania, w: Diagnoza społeczna 2013, Czapiński, J., Panek, T. (red.), Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • 3. Bauman, Z. (2010), Globalizacja, (przeł. E. Klekot), PIW, Warszawa.
 • 4. Czapiński J. (2013a), Rodzaje wykluczenia społecznego, w: Diagnoza społeczna 2013, Czapiński J., Panek T. (red.), Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • 5. Czapiński J. (2013b), Kapitał społeczny, w: Diagnoza społeczna 2013, Czapiński, J., Panek, T. (red.), Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • 6. Diagnoza społeczna 2013 (2013), Czapiński J., Panek T. (red.), Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • 7. EUROSTAT, Gross Domestic Expenditure on R&D, http://ec.europa.eu/eurostat/ tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_20&plugin=1 (28.12.2015).
 • 8. EUROSTAT, Main GDP aggregates per capita, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/ ni/submitViewTableAction.do (9.12.2015).
 • 9. EUROSTAT, Students in tertiary education (ISCED 5-6) by NUTS 2 regions, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t gs00094&plugin=1 (12.12.2015).
 • 10. Rocznik statystyczny województw (2013), GUS, Warszawa.
 • 11. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. I kwartał 2015 (2015), GUS Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-biernizawodowo- wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-i-kwartal-2015-r- ,4,16.html (20.12.2015).
 • 12. Państwo i My. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej (2015), J. Hausner, S. Mazur (red.), Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków.
 • 13. Herbst M. (2012), Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 • 14. Hryniewicz J. (2015), Polska na tle historycznych podziałów przestrzeni europejskiej, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • 15. Jasiecki K., Pietrzak J. (2011), Bogactwo w Polsce i Unii Europejskiej, w: Polacy we wspólnej Europie, M. Jarosz (red.), Warszawa: ISP PAN.
 • 16. Kleer J., Strzelecki Z. (red.) (2015), Megamiasta przyszłości. Szansa czy zagrożenie rozwoju, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN, Warszawa.
 • 17. Nierówności społeczne w Polsce (2014), B. Kłos, J. Szymańczak (red.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • 18. Komornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Solon J., Wiśniewski R., Stępniak M., Czapiewski K., Goliszek S., współpraca: Regulska E. (2013), Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski, MRR, Warszawa.
 • 19. Kozak M.W. (2014a), Nierówności regionalne, w: Nierówności społeczne w Polsce (2014), B. Kłos, J. Szymańczak (red.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • 20. Kozak M.W. (2014b), Konflikty wokół nowego paradygmatu a rozwój regionalny Polski po 1990 roku, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", zeszyt 37.
 • 21. Maciejewicz P. (2015), Ile naprawdę zarabiają Polacy, "Gazeta Wyborcza", 29.12.2015.
 • 22. Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej i realizowanej polityki spójności na rozwój kraju (2014), MIR, Warszawa.
 • 23. Zasobność gospodarstw domowych w Polsce (2015), NBP, Warszawa.
 • 24. Szarfenberg R. (2014), Polityka społeczna a nierówności społeczne, w: Nierówności społeczne w Polsce (2014), B. Kłos, J. Szymańczak (red.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • 25. Human Development Report, Statistical Annex (2015), UNDP, http://hdr.undp.org/ en/composite/HDI (5.01.2016).
 • 26. Human Development Report. Poland (2015), UNDP, http://hdr.undp.org/ sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/POL.pdf (5.01.2016).
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439960

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.