PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | nr 183 Sterowanie obrotem i spożyciem | 55--64
Tytuł artykułu

Rola konsumenta w marketingowej koncepcji zarządzania

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ostatecznym celem każdej działalności ludzkiej od zarania dziejów jest zaspakajanie potrzeb społecznych. W zdecydowanej większości społeczeństw świata nam współczesnego odbywa się to na drodze procesów rynkowych, bazujących bezpośrednio na stosunkach towarowo-pieniężnych. Jako że jedynym elementem aktywnym tak procesu produkcji, jak i konsumpcji jest człowiek, optymalne kształtowanie zjawisk rynkowych poprzedzone być musi zawsze w miarę dokładnym jego rozpoznaniem w najszerszym słowa tego znaczeniu. Nie ulega zatem wątpliwości, iż głównym obszarem zainteresowań sfery produkcji i wymiany jest człowiek, występujący dla nich na rynku jako ewentualny konsument przygotowanej oferty towarowej. Rodzi się w tym opracowaniu pytanie, czy jest możliwe bezpośrednie (prawie automatyczne) osiągnięcie tego celu w wyniku zintegrowanego działania wszystkich jednostek gospodarczych sfery produkcji i podziału, czy też jego urzeczywistnienie może być jedynie wypadkową realizacji pewnych celów "odcinkowych", przesądzających o stopniu zaangażowania wspomnianych jednostek sfery podażowej w ten proces? Odpowiedź na to pytanie zdaje się mieć znaczenie podstawowe dla wielu rozważań tak na gruncie teorii ekonomii, jak i w odniesieniu do rozwiązań praktycznych. Uwaga ta dotyczy zwłaszcza sporu pomiędzy ekonomią polityczną socjalizmu i kapitalizmu, koncentrując się zasadniczo nie na ogólnie przecież takim samym celu gospodarowania (zaspokojenie potrzeb), lecz na sposobach (środkach) jego realizacji. Jedynym arbitrem może być i w tym przypadku tylko praktyka społeczna. Biorąc pod uwagę oczywiste sprzężenie zwrotne pomiędzy poszczególnymi elementami procesu reprodukcji, można sformułować kolejne, w tym opracowaniu istotne pytanie: w jakim stopniu konkretna oferta rynkowa jest funkcją rzeczywistych potrzeb konsumpcyjnych, zaś w jakim zakresie są one funkcją tejże oferty? Odpowiedź wydaje się być również uwarunkowana konkretnymi rozwiązaniami praktycznymi na drodze realizacji celu nadrzędnego. Zagadnienie roli konsumenta na rynku znajduje się w centrum uwagi każdego istotnego kierunku, czy nurtu ekonomii. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
  • A. Bonsch, Einfuhrung in die Marketing-Lehre, Verlag F. Vahlen, Munchen 1974.
  • H. Gintis, Konsumentenverhalten und Konsumentensouveranitat. Grunde fur den gesellschaftlichen Verfall, W. F. Fischer-Winkelmann, R. Rock (opracowanie): Markt und Konsument. Zur Kritik der Markt- und Marketingtheorie, W. Goldmann Verlag, Munchen 1976, tom 2.
  • J. Dietl, Marketing, PWE, Warszawa 1985.
  • J. Kornai, Anti - Equilibrium. Teoria systemów gospodarczych, Kierunki badań, PWN, Warszawa 1977.
  • P. Kotler, Marketing - Management. Analyse, Plannung und Kontrolle, C. E. Poeschel Verlag, Stuttgart - New York 1982.
  • R. Głowacki, Z. Kossut, T. Kramer, Marketing, PWE, Warszawa 1984.
  • W. Wrzosek, Badanie i kształtowanie rynku, PWE, Warszawa 1984.
  • W.F. Fischer-Winkelmann, R. Rock: Vom Elend der Markt - und Marketingtheorie, W.: W.F. Fischer-Winkelmann, R. Rock (opracowanie): Markt und Konsument. Zur Kritik der Markt- und Marketing.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439968

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.