PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | nr 197 Studia nad współczesną gospodarką kapitalistyczną | 33--57
Tytuł artykułu

Ewolucja polityki monetarnej we Francji

Warianty tytułu
The Evolution of Monetary Policy in France
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka pieniężna zajmuje istotne miejsce w całokształcie polityki gospodarczej państwa. Taka jej pozycja wynika przede wszystkim z wykorzystania polityki, monetarnej dla celów łagodzenia krótkookresowych wahań gospodarczych, innymi słowy - przeciwdziałania spadkowi aktywności gospodarczej przedsiębiorstw. Tak więc, obok polityki budżetowej, stanowi ona najważniejszą płaszczyznę interwencjonizmu państwowego. Z drugiej strony tak ważna pozycja polityki pieniężnej wynika z faktu bezpośredniego i pośredniego jej wpływu na wszystkie funkcjonujące podmioty gospodarcze oraz konsumentów, niezależnie od celów, jakie się jej stawia. Ponadto należy zaznaczyć, że oddziaływania polityki pieniężnej nie można ograniczać tylko i wyłącznie do stabilizowania krótkookresowych wahań gospodarczych. Stosownie do potrzeb danej gospodarki może ona wypełniać i inne zadania, jak np. w stosunkach zagranicznych, czy w polityce wzrostu gospodarczego itp. W niniejszym opracowaniu polityka monetarna zostanie przedstawiona pod kątem jej możliwości oddziaływania i skuteczności realizacji zadań interwencjonizmu państwowego. Wybór kraju przyjętego do analizy powyższych zagadnień można uzasadnić tym, że Francja zajmowała zwykle pozycję środkową, wśród wysoko rozwiniętych państw kapitalistycznych, o umiarkowanym poziomie inflacji, o średnim poziomie umiejętności w zakresie kierowania polityką monetarną, przy jednoczesnych dużych ambicjach gospodarczych (nie zawsze mających pokrycie w rzeczywistości gospodarczej). Pomijając kraje o najlepszych rezultatach polityki monetarnej, jak USA, Japonia, RFN i Szwajcaria - Francja może stanowić dobry przykład tzw. case-study dla większości wysoko uprzemysłowionych państw kapitalistycznych. Przyjęty okres analizy obejmuje lata 1967-1985. Początkowy okres prowadzonych rozważań związany jest z zakończeniem planu stabilizacji gospodarki i dokonania niezbędnych reform w polityce pieniężnej. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych oczekiwano na długo upragnione unormowanie się sytuacji gospodarczej i finansowej we Francji, przewidując dynamiczny jej wzrost w kolejnych latach. Ale powyższe nadzieje okazały się płonne i spokój francuskich władz gospodarczych został zachwiany. W całym prezentowanym okresie miało miejsce wiele burzliwych zdarzeń, stąd warunki gospodarowania ulegały ciągłym i daleko idącym zmianom, zmuszając jednocześnie swe władze gospodarcze i finansowe do większej elastyczności działania, a co za tym idzie - do przeobrażeń w polityce monetarnej. Lata 1967-1973 charakteryzowały się szybkim wzrostem i zadawalającą sytuacją pod względem równowagi wewnętrznej i zewnętrznej. Później gospodarka Francji weszła w fazę stagnacji i szybkiego wzrostu cen, w miarę którego obniżało się tempo wzrostu gospodarczego. Salda wymiany zagranicznej stały się trwale niezrównoważone, a powrót do uzyskania nadwyżki eksportowej wymagał ogromnego wysiłku i niezwykle restrykcyjnej polityki. Postępujący wzrost bezrobocia, w tym okresie, stanowił najistotniejszą barierę w rozwoju gospodarczym Francji, lecz jednocześnie przynależność do EWG i szersze otwarcie gospodarki na zewnątrz - przesunęły główny ciężar prowadzonej polityki na zagadnienia inflacji. Do 1972 roku władze tolerowały istniejący poziom inflacji, pozwalający na szybki wzrost produkcji i zatrudnienia. Próbowały ją zwalczać ograniczeniami kredytowymi. Począwszy od grudnia 1972 roku walka z inflacją stała się podstawowym problemem polityki gospodarczej, a polityka monetarna stała się restrykcyjna. Tym niemniej dalszy postępujący wzrost bezrobocia doprowadził do czasowego wyłączenia problemu inflacji w 1975, 1979 i 1981-82. W opracowaniu pokazane zostaną trzy różniące się między sobą okresy rozwoju polityki monetarnej we Francji. Będą one analizowały i oceniały podjęte do realizacji cele oraz otrzymane w tym zakresie rezultaty. Cały okres badany podzielić można na następujące etapy: lata 1967-1976, lata 1977-1980 i lata 1981-1985. Pierwszy z nich można określić jako okres niepewności. Drugi można nazwać okresem przewagi. Trzeci określono jako okres pewności. (fragment tekstu)
EN
The article presents transformations which occurred in the monetary policy of France in the years 1967-1985. The development of monetary policy in that period is approached in three stages which differ in aims, nature, and effects of the monetary policy under realization. In the analysed period there occurred substantial changes in the definition of monetary policy in France. In the mid-Seventies, after the period in which the Keynesian conception prevailed, French authorities formulated their monetary policy on the basis of monetaristic recommendations. There has also been indicated a fundamental change which took place within the time horizon of executing the monetary policy and abandoning short-term tasks for sake of medium-term and long-term policy. Results of the monetary policy are presented by means of the comparison between intentions of the economic authorities and effects achieved in practice. Effectiveness measurement of the French monetary policy has been made wherever it was possible. (original abstract)
Bibliografia
  • A. Aglietta, A. Orlean, G. Oudiz: Politique industrielle et politique monetaire, Paris, CEPI 1981.
  • D. Benard, M. Redon: La monnaie: politique et institutions. Paris 1985.
  • Th. Lefranc: L'imposture monetaire, Paris, Anthropos, 1981.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440010

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.