PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 1(1) | 45--63
Tytuł artykułu

Dokapitalizowanie rynku private equity/venture capital przez środki publiczne drogą do rozwoju innowacji w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public Funds Invested in Private Equity/Venture Capital Market as a Way to Innovation Development in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem niniejszego opracowania jest sektor private equity/venture capital (PE/VC) oraz rola Państwa i środków publicznych w rozwoju tej formy dokapitalizowania przedsiębiorstw innowacyjnych. Głównym celem prezentowanej analizy jest określenie sposobów finansowania innowacji wraz z ogólną analizą ich dostępności dla polskich przedsiębiorców oraz wskazanie metod wspierania przez państwo mikro, małych i średnich firm (z potencjałem innowacyjnym). Szczególna uwaga poświęcona została dofinansowaniu kapitałowemu oraz aktualnemu stopniowi udziału kapitału publicznego w tworzeniu nowych funduszy PE/VC w Polsce. Ponadto omówiono także instytucje quasi-funduszy oraz funduszu funduszy wraz ze wskazaniem przykładów ich funkcjonowania w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the presented study is the Private Equity/Venture Capital (PE/VC) sector and the role and influence of the State and public resources on the development of this particular source of financing innovative enterprises. The main aim of this analysis is to determine ways of fundraising for innovation showing as well the overall analysis of their availability for Polish entrepreneurs and to identify methods of public support for micro, small and medium-sized companies (with the innovation potential). Special attention has been devoted to capital funding and the current level of public resources contribution in the creation of new PE/VC funds in Poland. In addition the paper contain the description of quasi-funds and fund of funds, together with an indication of particular examples of their functioning on Polish market. (original abstract)
Rocznik
Tom
Strony
45--63
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki, doktorantka
Bibliografia
 • Annual Survey of Pan-European Private Equity & Venture Capital Activity. EVCA Yearbook 2006, 2006, European Private Equity & Venture Capital Association.
 • Augustyn D., NFI-Narodowy Fundusz Inwestycyjny, http://invest24.pl/edukacja/index_nfi.htm.
 • Bogdanienko J., Haffer M., Popławski W., 2004, Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Cissarz F, Geneza i historia zjawiska venture capital, http://www.venture-capital.pl/art.php?id=41.
 • Czym są Państwowe Fundusze Majątkowe?, Portal Państwowych Funduszy Walutowych http://www.sovereignwealthfunds.pl/about/.
 • Grzywacz J., 2005, Koncepcja venture capital a funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] J. Grzywacz, A. Okońska (red.), Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa.
 • EVCA Yearbook 2014, yearbook-2014-europe-country-tables-final.xlsx, http://www.evca.eu/re-search/evca-publications/.
 • Instytucje otoczenia biznesu, http://www.pi.gov.pl/iob/chapter_86459.asp.
 • Janasz K., 2004, Źródła i sposoby finansowania innowacji w przedsiębiorstwie, [w:] W. Janasz (red), Innowacje w rozwoju przedsiębiorstw w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
 • Karpińska N., Venture capital - kapitał dla innowacyjnych, Forum Edukacji Biznesowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, http://feb.ue.wroc.pl/86,venture_capital_kapital_dla_innowacyjnych.html.
 • Kwiecińska A., 2010, Venture capital, "Magazyn DEAL", marzec, nr 1(9).
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2013, 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RS_maly_rocznik_statystyczny_2013.pdf.
 • Mikołajczyk B., Krawczyk M., 2007, Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa.
 • MŚP pod lupą - Raport, 2011, Europejski Program Modernizacji Polskich Firm, http://www.efl.pl/finansowanie/EFL_Raport_MSP_pod_lup.pdf.
 • Okoń-Horodyńska E., Zachorowska-Mazurkiewicz A. (red.), 2007, Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Szapiel W., 2011, Etapy rozwoju przedsiębiorstwa, wojciechszapiel.blog.onet.pl, publikacja z 10 maja.
 • Świderska J., 2008, Quasi-fundusze Venture Capital. Publiczne wsparcie innowacyjnych MSP, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Węcławski J, 1997, Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wiśniewska J., 2004, Dyfuzja jako determinanta działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, [w:] W. Janasz (red), Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
 • Wisniewski P., 2009, Sovereign Wealth Funds - państwowe fundusze majątkowe, Biuro Analiz Sejmowych, Infos, nr 19(66), 22 października, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/850EB550E3C76F85C125765700319FDD/$file/Infos_66.pdf.
 • Wysokińska Z., Witkowska J. (red.), 2004, Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Zasępa P., 2010, Venture capital - sposoby dezinwestycji, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa.
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej i montaż finansowy, 2006, Fundacja Edukacji Europejskiej, Wałbrzych.
 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości, http://www.pfp.com.pl/.
 • Bank Gospodarstwa Krajowego, http://www.bgk.com.pl/.
 • Krajowy Fundusz Kapitałowy, http://www.kfk.org.pl/.
 • http://www.private-equity.pl/.
 • http://www.sovereignwealthfunds.pl/about/.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440046

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.