PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 416 Współczesne problemy ekonomiczne. Rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym i europejskim | 53--64
Tytuł artykułu

Rozwój transgranicznych systemów innowacji w dobie globalizacji - przykład regionu Venlo-Niederrhein

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cross-border Innovation Systems Development in a Globalizing World - the Venlo-Niederrhein Example
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie następuje rozwój i intensyfikacja powiązań gospodarczych pomiędzy regionami przygranicznymi. Poszerza się także zakres wzajemnej współpracy, która dotyczy nie tylko współpracy handlowej, produkcyjnej, lecz również naukowo-technicznej. Wraz z pogłębianiem się współzależności postępuje bowiem proces tworzenia i dyfuzji wiedzy w wymiarze transgranicznym. Dokonujące się przekształcenia struktur gospodarek tych obszarów powinny zmierzać w kierunku tworzenia transgranicznego systemu innowacji, z którego funkcjonowania można odnieść wiele korzyści. Jednakże proces kreowania takiego systemu innowacji jest bardzo złożony i przebiega stopniowo, jest bowiem związany z niwelowaniem istniejących dystansów, m.in. instytucjonalnego, zarówno w wymiarze formalnym, jak i nieformalnym. Celem opracowania jest analiza rozwoju transgranicznych powiązań gospodarczych oraz wskazanie na korzyści wynikające ze współpracy transgranicznej w zakresie innowacji. Zostanie przedstawiona współpraca na rzecz innowacji i bariery instytucjonalne jej realizacji na przykładzie regionu Venlo-Niederrhein na pograniczu niemiecko- -holenderskim.(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays, the economic relationships between border regions are developing and intensifying. The range of mutual cooperation is also expanding including not only trade and production, but also science and technology. Tightening the relationships means that the process of creation and diffusion of knowledge in the cross-border dimension occurs. Transformations of these regions economies' structures should aim at developing the crossborder innovation systems. The operation of such a system can bring a lot of benefits. However, the process of creating such a cross-border innovation system is complex and gradual because it requires the mitigation of the existing distances. Among them, the institutional distance needs to be indicated, in the formal but also the informal dimension. The aim of the article is to analyse the development of cross-border economic relations and to identyfy the benefits resulting from the cooperation in the field of innovation. The cooperation on innovation exectuted in the Venlo-Niederrhein region on the German-Dutch borderland and institutional barriers of its implementation will also be discussed.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Benneworth P., Irawati D., Rutten R., Boekema F., 2014, The social dynamics of innovation networks. From learning region to learning in socio-spatial context, [w:] Rutten R., Benneworth P., Irawati D., Boekema F. (eds.), The Social Dynamics of Innovation Networks, Routledge, London-New York.
 • Braczyk H.J., Cooke P., Heidenreich M. (eds.), 2005, Regional Innovation Systems. The Role of Governances in a Globalized World, Routledge, London.
 • Broek J. van den, Smulders H., 2013, The evolution of a cross-border regional innovation system: an institutional perspective, Paper submitted to the Regional Studies Association European Confe- rence, Tampere, s. 1-18, http://www.regionalstudies.org/uploads/Van_Den_Broek_Smulders.pdf (15.05.2015).
 • Broek J. van den, Rutten R., Benneworth P., 2015, Innovation and SMEs and Interreg policy: too early to move beyond bike lanes?, s. 1-26, http://www.regionalstudies.org/uploads/RSA2015_final_paper_Jos_van_den_Broek_Roel_Rutten_Paul_Benneworth.pdf (10.02.2015).
 • Broek J. van den, Smulders H., 2014, Institutional gaps in cross-border regional innovation systems, [w:] Rutten R., Benneworth P., Irawati D., Boekema F. (eds.), The Social Dynamics of Innovation Networks, Routledge, London-New York.
 • Broek J. van den, Smulders H., 2015, Institutional hindarances in cross-border regional innovation systems, Regional Studies. Regional Science, vol. 2, no. 1, s. 115-121, http://dx.doi.org/10.1080/21681376.2015.1007158.
 • Coenen L., Moodysson J., Asheim B.T., Jonsson O., 2003, The role of proximities for knowledge dynamic in a cross-border region: biotechnology in Øresund, Paper to be presented at the DRUID Summer Conference 2003 on Creating, Sharing and Transferring Knowledge. The role of Geography, Institution and Organizations, Copenhagen, June 12-14, 2003, http://www.druid.dk/conferences/summer2003/papers/COENEN_MOODYSSON_ASHEIM_JONSSON.pdf (10.02.2016).
 • Cooke P., Uranga M.G., Etxebarria G., 1997, Regional innovation systems: Institutional and organizational dimensions, Research Policy, vol. 26, no. 4/5, s. 475-491.
 • Cooke P., Uranga M.G., Etxebarria G., 1998, Regional systems of innovation: An evolutionary perspective, Environment & Planning A, vol. 30, iss. 9, s. 1563-1584, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.134.9044&rep=rep1&type=pdf (10.02.2016).
 • Dumała H., 2012, Transnarodowe sieci terytorialne w Europie, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Gruchman B., Nowińska-Łaźniewska E., Parowicz I., Kötzle A., Huskobla G., Osiecka A., 2002, Współpraca transgraniczna przedsiębiorstw na pograniczu polsko-niemieckim na przykładzie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego oraz Landu Brandenburgii, Studia Regionalne i Lokalne, nr 4 (10), s. 23-48.
 • Gustavsson L., Nuur C., Laestadius S., 2012, Between the regional and the global: Regional innovation systems policy and industrial knowledge formation, [w:] Rickne A., Laestadius S., Etzkowitz H. (eds.), Innovation Governance in an Open Economy. Shaping Regional Nodes in a Globalized World, Routledge, Taylor&Francis Group, London-New York.
 • Kiryushin P., Mulloth B., Iakovleva T., 2013, Developing cross-border regional innovation systems with clean technology entrepreneurship: the case of Øresund, International Journal of Innovation and Regional Development, vol. 5, no. 2, s. 179-195.
 • Krätke S., 1999, Regional integration or fragmentation? The German-Polish border region in a new Europe, Regional Studies, vol. 33(7), s. 631-641.
 • Krätke S., 2002, The regional impact of EU Eastern Enlargement: a view from Germany, European Planning Studies, vol. 10, no. 5, s. 651-664.
 • Krätke S., Borst R., 2007, EU Eastern enlargement and the configuration of German-Polish inter-firm linkages, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, vol. 98, s. 621-640.
 • Krok K., 2006, Współczesne spojrzenie na obszary przygraniczne w Europie, [w:] Gorzelak G., Krok K. (red.), Nowe granice Unii Europejskiej - współpraca czy wykluczenie?, Scholar, Warszawa.
 • Leick B., 2011, Barriers to co-operation and competitive advantage: cross border business networks of Saxon and Northern Bohemian firms, Journal for East European Management Studies, vol. 16(2), s. 162-184.
 • Lundquist K.J., Trippl M., 2013, Distance, proximity and types of cross-border innovation systems: a conceptual analysis, Regional Studies, vol. 47, no. 3, s. 450-460.
 • Martinez O.J., 2002, The dynamics of border interaction. New approaches to border analysis, [w:] Schofield C.H. (ed.), Global Boundaries. World Boundaries, vol. I, Routledge, London-New York.
 • Morgan K., 1997, The learning region: institutions, innovation and regional renewal, Regional Studies, vol. 31, iss. 5, s. 491-503.
 • Nowakowska A., 2009, Regionalne i narodowe systemy innowacji - istota, modele, dylematy, [w:] Nowakowska A. (red.), Budowanie zdolności innowacyjnej regionów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 83-101.
 • OECD, 2013, Regions and innovation: collaborating across borders. Okoń-Horodyńska E., 1998, Narodowy System Innowacji w Polsce, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Okoń-Horodyńska E., 2000, Jak budować Regionalne Systemy Innowacji, Polska Regionów, nr 15, IBnGR.
 • Raczyk A., 2014, Internacjonalizacja działalności podmiotów gospodarczych na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 341, s. 236-244.
 • Raczyk A., Dołzbasz S., 2014, Transgraniczne relacje współpracy i konkurencji podmiotów gospodarczych na pograniczu polsko-niemieckim, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 333, s. 53-62.
 • Starzyk K., 2005, Ekonomia polityczna transgranicznej współpracy gospodarczej, [w:] Starzyk K. (red.), Gospodarcze sąsiedztwo Polski, Semper, Warszawa.
 • Weresa M., 2012, Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440058

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.