PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 416 Współczesne problemy ekonomiczne. Rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym i europejskim | 75--82
Tytuł artykułu

Reformy emerytalne a polityka spójności ekonomicznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Pension Reforms vs. Cohesion Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przedstawienie przesłanek i celów reformowania publicznych systemów emerytalnych w Unii Europejskiej oraz zagrożeń wynikających z wpływu podjętych kierunków działań na poziom bezpieczeństwa socjalnego w państwach członkowskich. W miarę terytorialnego rozszerzania się UE pogłębiały się różnice gospodarcze i socjalne między państwami członkowskimi, co utrudniało osiąganie ekonomicznej i społecznej spójności. Po 2000 r. zaostrzająca się konkurencja o charakterze globalnym wymusiła na UE działania mające na celu zdynamizowanie gospodarki europejskiej, zapewnienie trwałego, zrównoważonego wzrostu oraz zwiększenie spójności społecznej. Cele te miały być osiągnięte m.in. przez modernizację europejskiego modelu społecznego, skutkującą obniżeniem kosztów ochrony socjalnej i wzrostem aktywności zawodowej obywateli. Najgłębszym zmianom poddano systemy emerytalne, ze względu na ich dominujący udział w wydatkach socjalnych (50%). Efektem zmiany będzie znaczący spadek poziomu świadczeń emerytalnych w większości państw członkowskich i drastyczne obniżenie bezpieczeństwa socjalnego, jako skutek reform paradygmatycznych. Perspektywa taka zagraża spójności społecznej i ekonomicznej w UE i rodzi tendencje dezintegracyjne.(abstrakt oryginalny)
EN
With the territorial extension of the EU, economic and social differences between the member states grew deeper, which hindered achievement of economic and social cohesion. After 2000, increasing global competition forced the EU to take measures aimed at the acceleration of the European economy, ensuring stable and sustainable economic growth, and strengthening social cohesion. The above objectives were supposed to be achieved i.e. through the modernisation of the European social model resulting in lower social security costs and higher employment rates. Pension systems went trough the deepest transformations due to their dominant share in social expenditure (50 %). The paradigmatic reforms will result in a significant decline in the level of retirement benefits in the majority of the member states and a dramatic decrease in social security. The above prospect poses a threat to social and economic cohesion in the EU and gives rise to disintegration tendencies.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
  • Ciechański J., 2003, Otwarta metoda koordynacji systemów emerytalnych, Ubezpieczenia Społeczne, nr 4-5.
  • Jorens Y., 2005, Otwarta metoda koordynacji jako standardowy instrument uzgodnieniowy, Polityka Społeczna, nr 3.
  • Kalina-Prasznic U., 2012, Społeczne zabezpieczenie emerytalne pracowników: między prawem a rynkiem, C.H. Beck, Warszawa.
  • Muszalski W., 2009, Przemiany wieku emerytalnego, Polityka Społeczna, nr 3.
  • Strzelecki Z., Witkowski J., 2011, Demograficzne uwarunkowania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, [w:] Hrynkiewicz J. (red.), Ubezpieczenie społeczne w Polsce. 10 lat reformowania, Warszawa.
  • Szukalski P., 2007, Potencjał ludnościowy Europy i jego zmiany w perspektywie 2050 roku, [w:] Europa w perspektywie roku 2050, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa.
  • Szukalski S.M., 2008, Społeczne problemy Europy w świetle regresu demograficznego i procesów migracyjnych, [w:] Pancer-Cybulska E. (red.), Gospodarka społeczna w Europie, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław.
  • Zielona Księga na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie, Komisja Europejska, Bruksela KOM (2010), 365, SEK (2010).
  • Żukowski M., 2006, Reformy emerytalne w Europie, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440062

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.