PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 416 Współczesne problemy ekonomiczne. Rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym i europejskim | 83--94
Tytuł artykułu

Zmiany pozycji konkurencyjnej regionów NUTS 3 w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 2000-2012

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in the Competitive Position of Nuts 3 Regions in Central and Eastern Europe in 2000-2012
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja kierunków i skali zmian pozycji konkurencyjnej regionów NUTS 3 w Europie Środkowo-Wschodniej (EŚW), jakie zaszły między 2000 r. i 2012 r. Wykorzystano do tego metodę analizy danych statystycznych (głównie PKB per capita, pomocniczo produktywności i zatrudnienia). Przeprowadzone analizy wskazują, że między 2000 r. i 2012 r. regiony NUTS 3 w EŚW, pomimo pewnych perturbacji spowodowanych światowym kryzysem gospodarczym, wyraźnie poprawiły swoją pozycję konkurencyjną zarówno w ujęciu absolutnym, jak i względnym. Było to rezultatem przede wszystkim poprawy ich produktywności, nie zaś zatrudnienia. Jednak większość z nich w 2012 r. charakteryzowała się poziomem konkurencyjności niższym od średniego poziomu konkurencyjności w UE. W 2012 r. we wszystkich krajach EŚW międzyregionalne różnice pozycji konkurencyjnej były większe niż w 2000 r., co wynikało z większej dynamiki rozwoju regionów o przeciętnym oraz wysokim poziomie PKB na mieszkańca i znacznie mniejszej regionów najsłabiej rozwiniętych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to identify directions and scale of changes in competitive position of NUTS 3 regions in Central and Eastern Europe (CEE) which took place between 2000 and 2012. This was examined on the basis of the analysis of statistical data (mainly GDP per capita, incidentally productivity and employment). The results show that despite some perturbations caused by the world economic crisis, the regions between 2000 and 2012 clearly improved their competitive position both in absolute and relative terms. It resulted mainly from improvement of their productivity, not employment. Nevertheless, in 2012 most of them were characterized by a lower level of competitive position than the average level in the EU. In 2012 in all CEE countries intgerregional differences in competitive position were greater than in 2000. It was connected with faster development of highly and average developed regions and slower development of low developed ones.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Begg I., 1999, Cities and competitiveness, Urban Studies, vol. 36(5-6), s. 795-809.
 • Boschma R.A., 2004, Competitiveness of regions from an evolutionary perspective, Regional Studies, vol. 38(9), s. 1001-1014.
 • Camagni R., Capello R., 2013, Regional competitiveness and territorial capital: A conceptual approach and empirical evidence from the European Union, Regional Studies, vol. 47, no. 9, s. 1383-1402.
 • Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., 2010, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa.
 • Gardiner B., Martin R., Tyler P., 2004, Competitiveness, productivity and economic growth across the European Regions, Regional Studies, vol. 38, no. 9, s. 1045-1067.
 • Huggins R., 2003, Creating a UK competitiveness index: Regional and local benchmarking, Regional Studies, vol. 37, no. 1, s. 89-96.
 • Huggins R., Izushi H., Thompson P., 2013, Regional competitiveness: theories and methodologies for empirical analysis, The Business and Economics Research Journal, vol. 6, iss. 2, s. 155-172.
 • Huggins R., Izushi H., Thompson P., 2014, Regional competitiveness, economic growth and stages of development, Zbornik radova ekonomskogo fakulteta u Rijeci, vol. 32, no. 2, s. 255-283.
 • Klasik A. (red.), 2005, Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego, Biuletyn KPZK PAN, z. 218.
 • Kola M., 2007, Fundusze pomocowe Unii Europejskiej jako czynnik poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Dom Organizatora, Toruń.
 • Korenik S., 2011, Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, CeDeWu, Warszawa.
 • Kudłacz T., 2010, Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w., Studia KPZK, t. CXXXI, Warszawa.
 • Łaźniewska E., Chmielewski R., Nowak P., 2012, Definicje, modele i studia nad regionalną konkurencyjnością, [w:] Łaźniewska E., Gorynia M. (red.), Konkurencyjność regionalna. Koncepcje - strategie - przykłady, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 24-62.
 • Markowska M., 2001, Konkurencyjność regionów w ocenie regionalistów, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, t. 17, s. 9-18.
 • Martin R.L., 2003, A Study on the Factors of Regional Competitiveness, A draft final report for the European Commission Directorate-General Regional Policy, Cambridge Econometrics, ECORYS-NEI, University of Cambridge.
 • Storper M., 1997, The regional world: Territorial development in a global economy, The Guilford Press, New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440066

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.