PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 416 Współczesne problemy ekonomiczne. Rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym i europejskim | 104--112
Tytuł artykułu

Analiza skutków zmian klimatu i wynikających z nich działań adaptacyjnych podejmowanych przez Unię Europejską

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of the Impact of Climate Changes and Resulting the Reform Adaptation Measures Taken by the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zapobieganie zmianom klimatu jest strategicznym priorytetem Unii Europejskiej. Unia stara się obniżyć emisję własną gazów cieplarnianych, a także zachęca inne kraje i regiony do podejmowania podobnych działań. Celem artykułu jest zaprezentowanie skutków zmian klimatu w trzech wymiarach: ekonomicznym, społecznym i przyrodniczym, które wskazują, jak istotne są działania adaptacyjne do zmian klimatu, w tym omówione w artykule najnowsza strategia adaptacyjna do zmian klimatu i projekt LIFE. Przeciwdziałanie zmianom klimatu pociąga za sobą koszty, jednak powstrzymywanie się od działań adaptacyjnych jest o wiele bardziej kosztowne w dłuższej perspektywie. Inwestowanie w tzw. zielone technologie obniżające emisję CO2 napędza rozwój gospodarczy, generując nowe miejsca praca, a także umacnia konkurencyjność Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
Preventing climate change is a strategic priority for the European Union. The EU is trying to reduce its own emissions of greenhouse gases, and encourages other countries and regions to take similar action. The purpose of this article is to present the effects of climate change in three dimensions: economic, social and natural, which indicate how important the measures to adapt to climate changes are, including the latest adaptation strategy to climate change and the LIFE project discussed in the paper. Opposing climate change entails costs, but refraining from action adaptation is much more expensive in the long term. Investing in green technologies reducing CO2 emissions drives economic development by generating new work space and enhances the competitiveness of the European Union.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Biała Księga, Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania, KOM(2009) 147 wersja ostateczna, Bruksela, 1.04.2009.
 • Brakeland J., Vallier F., 2011, LIFE i samorządy lokalne. Pomoc dla regionów i gmin w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.
 • Burchard-Dziubińska M., 2006, Instytucjonalne aspekty międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Decyzja wykonawcza komisji w sprawie przyjęcia wieloletniego programu prac na lata 2014-2017 dla programu LIFE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2014/203/UE, 19 marca 2014.
 • Impacts of Europe's changing climate. An indicator - bassed assessment, EEA Report, no. 2/2004.
 • Karaczum Z.M., 2006, Zmiany klimatu są faktem, [w:] Polskie rolnictwo wobec globalnej zmiany klimatu, Centrum Stosunków Międzynarodowych przy współpracy Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 • Komisja Europejska, 2013, An EU Strategy on adaptation to climate change, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM(2013) 216 final, Bruksela, 16.04.2013.
 • Sachs J.D., 2008, Common Wealth: Economics for a Crowded Planet, New York.
 • Sadowski M., Sobolewski M., 2006, Zmiany klimatu i ich skutki, Infosys, nr 23, grudzień.
 • Stern Review: The economics of climate change, Part I, London 2006.
 • Wiater J., Muter A., Jóskowiak L., 2009, Ucząc się z LIFE. Najlepsze praktyki w ochronie przyrody, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Luksemburg.
 • www1, http://klimada.mos.gov.pl/blog/2013/04/15/zdrowie/ (14.01.2015).
 • www2, http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/konsekwencje-zmian-klimatu/ (15.01.2015).
 • www3, http://www.euractiv.pl/gospodarka/wywiad/przygotowania-ue-do-zmian-klimatu-000880 (14.01.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440072

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.