PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 416 Współczesne problemy ekonomiczne. Rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym i europejskim | 113--122
Tytuł artykułu

Liberalizacja polityki handlowej UE a zmiany w handlu towarami

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
European Union Trade Liberalization and Changes in Goods Trade
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka handlowa Unii Europejskiej od wielu lat podlega zmianom, które z jednej strony inicjowane są przez samą Unię, jak np. nowe porozumienia handlowe, z drugiej zaś związane są z uczestnictwem w systemie multilateralnym. Polityka zarówno konwencyjna, jak i autonomiczna dąży do liberalizacji obrotów handlowych, choć ta ostatnia może być traktowana jako przejaw dyskryminacji w kontekście tworzonych przez Unię stref wolnego handlu, będących odstępstwem od klauzuli największego uprzywilejowania. Zmiany w polityce handlowej Unii Europejskiej w ostatnich latach są wyraźnie widoczne. Unia odchodzi od rozwiązań wielostronnych na rzecz bilateralnych. Podejmowane działania mają na celu utrzymanie dotychczasowej dominującej roli na rynku światowym, jednak ich ogólny efekt, w związku z dość długim czasem oczekiwania na rezultaty, może uwidocznić się dopiero w perspektywie kilkuletniej. W artykule przeanalizowane zostaną dane statystyczne obejmujące handel towarami UE z jej partnerami handlowymi oraz unijne dokumenty dotyczące zagranicznej polityki handlowej.(abstrakt oryginalny)
EN
Trade policy of the European Union has been subject to changes for many years. The evolution was on the one hand initiated by the Union itself (new trading arrangements) and on the other it was associated with the participation in a multilateral system. Both convection and autonomous policy seek to liberalize trade, though the latter may be treated as discrimination in the context of European Union's FTA. The article tries to answer the following questions. How does in the context of ongoing changes EU trade change? Do the new agreements effect the increase of trade? What are the plans for a future of EU trade policy? Is liberalization still a priority? The study will include the analysis of statistical data in trade of goods and EU documents concerning foreign trade policy.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Centre for Economic Policy Research, 2009, EU-Andean Trade Sustainability Impact Assessment, Final Report, październik 2009, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/april/tradoc_ 146014.pdf (23.05.2013).
 • Centre for Economic Policy Research, 2013, Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment An Economic Assessment, Final Project Report, marzec 2013, Londyn, http://trade.ec.europa.eu /doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf (23.05.2013).
 • Commission, 1999, The EU approach to the Millennium Round, Communication from the Commission to the Council and to the European Parliament, 30.11.1999.
 • El-Agraa A.M., 2011, The European Union: Economics and Policies, Cambridge University Press, New York.
 • European Commission, 2013a, European Union and United States to launch negotiations for a Transatlantic Trade and Investment Partnership, Memo, 13.02.2013, Bruksela, http://europa.eu/rapid/ press-release_MEMO-13-95_en.htm (23.05.2015).
 • European Commission, 2013b, Trade, Growth and Jobs. Commission contribution to the European Council. Contribution from the Commission to the February 2013 European Council debate on Trade, Growth and Jobs, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_151052.pdf (22.05.2015).
 • European Commission, Government of Canada, 2008, Assessing the costs and benefits of a closer EU-Canada economic partnership, A Joint Study, Ottawa i Bruksela, http://trade.ec.europa.eu/doclib /docs/2008/october/tradoc_141032.pdf (23.05.2015).
 • Hanclich P., 2008, System preferencji celnych Unii Europejskiej, Ars boni et aequi, Poznań.
 • Horn H., Mavroidis P.C., Sapir A., 2009, Beyond the WTO? An anatomy of EU and US preferential trade agreements, Bruegel Blueprint Series, vol. VII, Bruksela.
 • Irwin D.A., 1995, The GATT in historical perspective, The American Economic Review, vol. 85, no. 2. Papers and Proceedings of the Hundredth and Seventh Annual Meeting of the American Economic Association Washington, s. 323-328.
 • Komisja Europejska, 2010a, Komunikat Komisji, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, 03.03.2010, Bruksela.
 • Komisja Europejska, 2010b, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Handel, wzrost i polityka światowa. Polityka handlowa jako kluczowy element strategii Europa 2020, KOM(2010) 612 wersja ostateczna, 09.11.2010, Bruksela.
 • Komisja Wspólnot Europejskich, 2005, Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Wspólne działania na rzecz wzrostu i zatrudnienia: Wspólnotowy program lizboński, COM(2005) 330 końcowy, 20.07.2005, Bruksela.
 • Komisja Wspólnot Europejskich, 2006, Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Globalny Wymiar Europy - konkurowanie na światowym Rynku, KOM(2006) 567 wersja ostateczna, 4.10.2006, Bruksela.
 • Komisja Wspólnot Europejskich, 2007, Komunikat Komisji do Rady Europejskiej. Sprawozdanie strategiczne na temat odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: rozpoczęcie nowego etapu (2008-2010), Utrzymanie tempa zmian, KOM(2007) 803 wersja ostateczna, część I, 11.12.2007, Bruksela.
 • Komisja Wspólnot Europejskich, 2008, Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Sprawozdanie z realizacji wspólnotowego programu lizbońskiego na lata 2008-2010, KOM(2008) 881 wersja ostateczna, 16.12.2008, Bruksela.
 • Łaciński P., 2007, Wspólnota Andyjska, [w:] Gawrycki M.F. (red.), Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej, Difin, Warszawa.
 • Matsushita M., Schoenbaum T.J., Mavroidis P.C., 2006, The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy, Oxford University Press, New York.
 • Mortensen J.L., 2009, The World Trade Organization and the European Union, [w:] Jørgensen K.E. (ed.), The European Union and International Organizations, Routledge, New York.
 • Rada Unii Europejskiej, 2000, Presidency conclusions, Lisbon European Council, 23-24.03.2000.
 • Woolcock S., 2007, European Union policy towards Free Trade Agreements, ECIPE Working Paper no. 03/2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440074

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.