PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 417 Współczesne problemy ekonomiczne. Rozwój zrównoważony w wymiarze krajowym i regionalnym | 185--195
Tytuł artykułu

Fundusze Polityki Spójności UE a zrównoważony rozwój polskich regionów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EU Cohesion Policy Funds in the Context of Sustainable Development of Polish Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badania było określenie związku pomiędzy absorpcją funduszy polityki spójności UE a poziomem zrównoważonego rozwoju polskich regionów. Wielkość absorpcji środków unijnych oszacowana została na podstawie danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Poziom zrównoważonego rozwoju regionów określono za pomocą metody TOPSIS, korzystając ze wskaźników Banku Danych Lokalnych. W wyniku przeprowadzonej analizy nie stwierdzono zależności korelacyjnej pomiędzy wspomnianymi wielkościami - współczynnik korelacji Pearsona wyniósł zaledwie 0,18. Nie odnotowano również istotnej korelacji pomiędzy interwencją poszczególnych funduszy a ładami zrównoważonego rozwoju (z wyjątkiem umiarkowanej zależności pomiędzy wydatkami IFOR a ładem gospodarczym).(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to determine the relationship between the absorption of EU cohesion policy funds and the level of sustainable development of Polish regions. The size of the EU funds absorption was estimated based on the database of the Ministry of Infrastructure and Development. The level of sustainable development of regions was determined by TOPSIS method using the indicators from Local Data Bank. There is no correlation between both values - Pearson correlation coefficient was only 0.18. There was also no significant correlation between the intervention of individual funds and the areas of sustainable development (with the exception of a moderate relationship between the expenditure of Financial Instrument for Fisheries Guidance and economic governance).(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Dudzik K., Głowacki J., 2010, Wpływ funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności na rozwój regionów w Polsce, Zarządzanie Publiczne, nr 1(11), s. 37-60.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020& from=PL (24.06.2015).
 • Gierczycka J., 2011, Zrównoważony rozwój we wspólnych politykach UE, [w:] Kiełczewski D. (red.), Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
 • Gilowska Z., Gorzelak G., Jałowiecki B., Sobczak K., 1998, Kierunki polityki regionalnej Polski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa.
 • Gorzelak G., 2014, Wykorzystanie środków z UE dla rozwoju kraju - wstępne analizy, Studia Regionalne i Lokalne, nr 3(57), s. 5-25.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., 2014, Koniunktura w Polsce lokalnej 2013, Studia Regionalne i Lokalne, nr 4(58), s. 5-24.
 • Hwang Ch., Yoon K., 1981, Multiple Attribute Decision Making Methods and Applications, Springer- -Verlag, Berlin-Heidelberg-New York.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/ _polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego/ (25.06.2015).
 • Misiąg J., Misiąg W., Tomalak M., 2013, Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
 • Nowak E., 1990, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Pancer-Cybulska E., 2011, Społeczna odpowiedzialność terytorium w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju, Ekonomia, nr 4(16), s. 11-28.
 • Pastuszka S., 2012, Doświadczenia samorządów terytorialnych województwa opolskiego w wykorzystaniu funduszy unijnych, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 2(56), s. 113-130.
 • Piotrowska E., Roszkowska E., 2011, Analiza zróżnicowania województw Polski pod względem poziomu innowacyjności, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 2(50), s. 65-85.
 • Poskrobko B. (red.), 2011, Kształtowanie teorii i wdrożeniowe aspekty zrównoważonego rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
 • Rodrìgues-Pose A., Fratesi U., 2004, Między rozwojem a polityką społeczną: Oddziaływanie europejskich funduszy strukturalnych w regionach celu 1, Studia Regionalne i Lokalne, nr 3(17), s. 5-32.
 • Sobczak E., 2012, Wykorzystanie funduszy unijnych a spójność społeczno-ekonomiczna w rozwoju regionów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE, C 326, 26.10.2012).
 • Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_ 2014_2020/Documents/NSRO_miesieczna_kwiecien_2015.pdf (25.05.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440094

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.