PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 432 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce | 54--60
Tytuł artykułu

Planowanie przestrzenne - narzędzie realizacji ładu przestrzennego czy interesów?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Spatial Planning - A Tool to Implement Spatial Order or Achieve Interests?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Deklarowanym sensem istnienia planowania przestrzennego jest równoważenie i harmonizowanie działań różnych podmiotów w przestrzeni dla osiągnięcia ładu przestrzennego. Rzeczywistość pokazuje jednak, że na ogół jest ono narzędziem realizacji interesów (zwłaszcza ekonomicznych) określonych podmiotów. Przy czym w różnych systemach ustrojowych dominują interesy różnych grup podmiotów. W Polsce przez kilka dziesięcioleci gospodarki komunistycznej najważniejszy był interes publiczny, natomiast obecnie widoczna jest przewaga interesu prywatnego, zwłaszcza właścicieli nieruchomości. Prowadzi to jednak zawsze do deformacji zagospodarowania przestrzeni, niekorzystnych z punktu widzenia ładu przestrzennego. Wydaje się, że w polskich realiach jedynym sposobem na wyeliminowanie tych deformacji jest stworzenie zupełnie nowego systemu planowania przestrzennego(abstrakt oryginalny)
EN
The declared sense of existence of spatial planning is to balance and harmonise activities of various entities in space to achieve spatial order. Reality, however, shows that in general it is a tool to achieve the interests (especially economic) of certain entities. Various political systems are dominated by the interests of different groups of entities. In Poland, for several decades of communist economy public interest was the most important, and now preponderance of private interest, especially of property owners, is visible. This, however, always leads to distortions of space development, unfavourable from the viewpoint of spatial order. It seems that in Polish realities it is necessary to create a completely new spatial planning system in order to eliminate such distortions(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych, GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl (20.06.2015).
 • Bivand R.S., Pebesma E.J., Gomez-Rubio V., 2008, Applied Spatial Data Analysis with R, Springer, New York.
 • Dziekański P., 2014, Analiza zróżnicowania kondycji finansowej powiatów województwa świętokrzyskiego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 40 (4), s. 42-54.
 • Hwang C.L., Yoon K., 1981, Multiple Attribute Decision Making Methods and Applications, Springer- Verlag, Berlin.
 • Janc K., 2006, Zjawisko autokorelacji przestrzennej na przykładzie statystyki I Morana oraz lokalnych wskaźników zależności przestrzennej (LISA) - wybrane zagadnienia metodyczne, [w:] Komornicki T., Podgórski T. (red.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, Dokumentacja Geograficzna 33, s. 76-83.
 • Kopczewska K., 2006, Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R Cran, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Kossowski T., Perdał R., Hauke J., 2013, Identyfikacja efektów przestrzennych w badaniu obszarów wzrostu i stagnacji w Polsce w zakresie infrastruktury technicznej, [w:] Gulczyński W. (red.), Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski, s. 79-97.
 • Kozera A., Wysocki F., 2015, Typ funkcjonalny a samodzielność finansowa gmin wiejskich województwa wielkopolskiego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XVII, z. 6.
 • Łukomska-Szarek J., 2011, Finansowanie działalności rozwojowej samorządów terytorialnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 59, s. 75-86.
 • Satoła Ł., 2015, Kondycja finansowa gmin w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej, Journal of Agribussines Rural Development, 1(35), s. 115-123.
 • Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2011-2013. 2014, Ministerstwo Finansów, Warszawa, www.finanse.mf.gov.pl (20.06.2015).
 • Wysocki F., 2010, Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440112

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.