PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | vol. 2, t. 319 | 99--116
Tytuł artykułu

The Impact of the Support Instruments of the Common Agricultural Policy on Economic and Financial Stability of Farms in EU Countries

Warianty tytułu
Oddziaływanie instrumentów wsparcia Wspólnej Polityki Rolnej na stabilność ekonomiczną i finansową gospodarstw rolniczych krajów UE
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Dotacje UE oddziałują przez kilka złożonych kanałów na sytuację ekonomiczno-finansową gospodarstw rolniczych, choć ich efekty ekonomiczne i finansowe pojawiają się z opóźnieniem. Celem opracowania była próba oceny oddziaływania wybranych instrumentów wsparcia Wspólnej Polityki Rolnej, WPR (włączając płatności bezpośrednie i dotacje w ramach II filaru) na stabilność ekonomiczną i finansową gospodarstw rolniczych krajów UE na poziomie regionalnym. Jako cele szczegółowe przyjęto: (1) przedstawienie zróżnicowania wysokości uzyskanych dotacji (wyłączając inwestycyjne) według krajów UE, (2) określenie istotności, siły i kierunku zależności między wysokością uzyskiwanych subsydiów na wybrane wskaźniki stabilności ekonomicznej i finansowej gospodarstw rolniczych. Źródłem danych była baza Farm Accountancy Data Network (FADN). Dynamikę zmian analizowano dla lat 2007 i 2012. Wykorzystano podejście regresji ważonej z korektą heteroskedastyczności (łącznie, cztery modele) dla danych jednorocznych (2007 i 2012 (na podstawie danych z regionów FADN). Choć subsydia (wyłączając inwestycyjne) w ramach WPR oddziaływały istotnie na poziomie dochodów rolniczych, ich wpływ na stabilność finansową jest raczej niejednoznaczny. Wyniki mogą uzasadniać potrzebę rozważnego stosowania podejścia regionalnego w odniesieniu do doboru instrumentów oraz kształtowania wysokości wsparcia kierowanego w ramach WPR. (abstrakt oryginalny)
EN
EU subsidies influence the economic and financial situation of farms through several complex channels, although their economic and financial impact may be observed with a delay. The aim of this study was to assess the impact of selected support instruments of the Common Agricultural Policy, CAP (including direct payments and subsidies from Pillar 2) on economic and financial stability (respectively, the level of net farm income and debt/asset ratio) of farms in EU countries at regional level. The research goals included: (1) to present differences in the level and the structure of instruments of CAP support (excluding investment subsidies) at the level of member states; (2) to determine significance, strength and direction of the relationship between amounts of subsidies received and selected indicators of economic and financial stability of farms. The Farm Accountancy Data Network (FADN) database provided secondary data for the study. The dynamics of changes was analyzed for years 2007 and 2012. At the country level, the share of subsidies related to rural development programs gradually increased during the years 2007-2012. A weighted regression approach with correction of heteroscedasticity (a total of four models) was employed separately for the 2007 and 2012 (based on data from the FADN regions). Although subsidies (excluding for investment) under the CAP influenced quite strongly the level of agricultural income, the impact of subsidies on the financial stability was ambiguous. This may lead to the refinement of regional approach in relation to the selection of support instruments and the determination of the amounts of support provided under the CAP. (original abstract)
Rocznik
Strony
99--116
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Boulanger P., Philippidis G. (2015), The EU budget battle: Assessing the trade and welfare impacts of CAP budgetary reform, "Food Policy", vol. 51, February 2015, p. 119-130.
 • Campbell D., Klaes M., (2005), The principle of institutional direction: Coase's regulatory critique of intervention, "Cambidge Journal of Economics". 29, p. 263-288.
 • Cantore N., Kennan J., Page Sh. (2011), CAP reform and development. Introduction, reform options and suggestions for further research, Overseas Development Institute, London.
 • Carden A., Horwitz S. (2013), Is Market Failure a Sufficient Condition for Government Intervention?. Library of Economics and Liberty, 2013. http://www.econlib.org/library/Columns/y2013/CardenHorwitzmarkets.html (retrieved: 15.07.2015).
 • De Gorter H., Swinnen J. (2002), Political economy of agricultural policy. In: B. L. Gardner & G. C. Rausser (Hrsg.): Handbook of Agricultural Economics, vol. 2, part 2, Elsevier, p. 1893-1943.
 • Dworak M., Grzelak M. M. (2015), Conditions For The Development Of Polish Agriculture In The Context Of Globalization And European Integration, Comparative Economic Research, Volume 18, Number 2, 2015.
 • European Commission (2013), Overview of CAP Reform 2014-2020, Agricultural Policy Perspectives Brief N°5*, December 2013, http://ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/policy-briefs/05_en.pdf (retrieved: 10.07.2015).
 • European Commission (2014a), Community Committee For The Farm Accountancy Data Network (FADN) Definitions of Variables used in FADN standard results (http://fadn.pl/wp-content/uploads/2012/12/RICC-882-rev9.2-Definitions-of-Variables.pdf, retrieved: 10.07.2015).
 • European Commission (2014b), The EU explained: Agriculture. A partnership between Europe and farmers. The EU's common agricultural policy (CAP): for our food, for our countryside, for our environment, http://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview/2014_en.pdf (retrieved: 10.07.2015).
 • European Commission, Agriculture and Rural Development (2015a), Farm Accountancy Data Network, http://ec.europa.eu/agriculture/ricaprod/concept_en.cfm (retrieved: 10.07.2015).
 • European Commission, Agriculture and Rural Development (2015b), Health Check of the Common Agricultural Policy.
 • European Commission, Agriculture and Rural Development (2015c), History of the CAP, http://ec.europa.eu/agriculture/cap-history/index_en.htm (retrieved: 10.07.2015).
 • Goodwin B., Mishra A., Ortalo-Magne F. (2011), The Buck Stops Where? The Distribution of Agricultural Subsidies. in: Eds. J.G. Zivin, J. Perloff: The Intended and Unintended Effects of U.S. Agricultural and Biotechnology Policies, NBER, Cambridge, p. 15-20.
 • Góral J. (2014), Podejście horyzontalne czy regionalne w podziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020? Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Grahl J., Teague P. (2013), Reconstructing the eurozone: the role of EU social policy, Cambidge Journal of Economics, 37: 677-692.
 • FADN (2015), FADN Public Database http://ec.europa.eu/agriculture/ricaprod/database/database_en.cfm (retrieved: 10.07.2015).
 • Hill B. (2012), Understanding the Common Agricultural Policy, Earthscan, Oxon.
 • Karagiannis N. (2001), Key economic and politico-institutional elements of modern interventionism, "Social and Economic Studies", 50 (3/4), p. 17-47.
 • Kellermann K., Sahrbacher A., Sahrbacher Ch., Balmann A. (2009), Consequences of a progressive reduction of direct payments in Germany: paving the way for post-2013? Agrarwirtschaft 58 (2009), Heft 4, p. 198-208.
 • Kling A. (2012), Subjective Value and Government Intervention, Library of Economics and Liberty, http://www.econlib.org/library/Columns/y2012/Klingsubjectivevalue.html (retrieved: 10.07.2015).
 • Kulawik J. (Ed.) (2012), Dopłaty bezpośrednie i dopłaty budżetowe a finance oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych), Raport PW nr 46, IERiGŻ-PIB: Warszawa.
 • Lagerkvist C.J. (2005), Agricultural policy uncertainty and farm level adjustments - the case of direct payments and incentives for farmland investment, European Review of Agricultural Economics 32(1), p. 1-23.
 • Mantino F. (2011), Developing a Territorial Approach for the CAP. A Discussion Paper, Institute for European Environmental Policy, May 2011, http://www.ieep.eu/assets/825/Paper_4_-_Final_version_11072011.pdf (retrieved: 10.07.2015).
 • Marsden T. (2010), Mobilizing the regional eco-economy: evolving webs of agri-food and rural development in the UK, "Cambridge Journals of Regions, Economy and Society", 3, p. 225-244.
 • Minviel J.J., Latruffe L. (2014), Meta-regression analysis of the impact of agricultural subsidies on farm technical efficiency. Paper prepared for presentation at the EAAE 2014 Congress 'Agri-Food and Rural Innovations for Healthier Societies' August 26 to 29, 2014 Ljubljana, Slovenia.
 • Moser T., Kapfer M., Sandbichler M., Kirchweger S., Kantelhardt J. (2015), Einfluss von Investitionstätigkeit und Investitionsförderung auf ökonomische Kenngrößen österreichischer Milchviehbetriebe,"Berichte über Landwirtschaft", Band 93, Heft 1, Mai 2015.
 • Poczta W., Średzińska J., Mrówczyńska-Kamińska A. (2009), Determinanty dochodów gospodarstw rolnych Unii Europejskiej według typów rolniczych, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej‟, 76, p. 17-30.
 • Rizov M., Pokrivcak J., Ciaian P. (2013), CAP Subsidies and the Productivity of EU Farms, Factor Markets, Working Paper No. 37, March 2013.
 • Schrank W.E. (2003), Introducing Fisheries Subsidies. Fao Fisheries Technical Paper 437 Food and Agriculture Organization of The United Nations, Rome.
 • Soliwoda M. (2014), Dilemmas concerning dependencies between direct payments and farm Investment. "Zarządzanie Finansami i Rachunkowość", 2(1), 2014, p. 33-46.
 • Špička J., Machek O. (2015), Change in the production efficiency of European specialized milk farming, "Agricultural Economics - Czech", 61, 2015 (1), p. 1-13.
 • Sumner D. A. (2007), Farm Subsidy Tradition and Modern Agricultural Realities. Agricultural Policy for the 2007 Farm Bill and Beyond, American Enterprise Institute. http://aic.ucdavis.edu/research/farmbill07/aeibriefs/20070515_sumnerRationalesfinal.pdf (retrieved: 10.07.2015).
 • Sumner D. A. (2008), Agricultural Subsidy Programs, The Concise Encyclopedia of Economics. Library of Economics and Liberty. http://www.econlib.org/library/Enc/AgriculturalSubsidyPrograms.html (retrieved: 10.07.2015).
 • Triest R.K. (2007), The Economics of Subsidies for Community Development: A Primer, https://www.bostonfed.org/commdev/smart-subsidy/10-triest.pdf (retrieved: 10.07.2015).
 • Trnková G., Malá Z. (2012), Analysis of Distribution Impact of Subsidies within the Common Agricultural Policy on Field Production Businesses in the Czech Republic. "Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis", Vol. LX 44, No. 7, 2012, p. 415-424.
 • Welfe A., (2008), Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa.
 • World Trade Organization (2006), World Trade Report. Exploring the links between subsidies, trade and the WTO. https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report06_e.pdf (retrieved: 10.07.2015).
 • Zhu X., Karagiannis G., Oude Lansink A. (2008), Analyzing the impact of direct subsidies on the performance of the Greek Olive Farms with a non-monotonic efficiency effects model, Proceedings, 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists - EAAE 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440120

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.