PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 417 Współczesne problemy ekonomiczne. Rozwój zrównoważony w wymiarze krajowym i regionalnym | 19--27
Tytuł artykułu

Kapitał społeczny w zrównoważonym rozwoju regionu opolskiego na przykładzie badań w towarowych gospodarstwach rolnych

Autorzy
Warianty tytułu
Social Capital in Balanced Development of Opole Region on the Basis of Research in Merchandise Households
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kolejna transformacja kapitalizmu, wspierana narzędziami społeczeństwa informacyjnego, zakłada wiele endogenicznych zmian technologicznych wprowadzanych z uwzględnieniem środowiska instytucjonalnego służącego rozwojowi zrównoważonemu. Taka forma globalizacji potrzebuje lokalności, także tej kryjącej się w rolnictwie i na obszarach wiejskich, i stanowi szanse ich rozwoju. W artykule uzasadniana jest teza, że sieci społeczne rolników i ich powiązania międzyorganizacyjne stanowią warunek takiej zmiany, o ile służą zapewnieniu trwałości kapitału naturalnego, finansowego i ludzkiego. W pracy analizowane są wyniki badań kwestionariuszowych dotyczących zrównoważonego rozwoju towarowych gospodarstw rolnych w województwie opolskim oraz znaczenie takiej ich transformacji dla rozwoju lokalnego i regionalnego. Na podstawie badań stwierdzono rosnące znaczenie formalnego kapitału społecznego.(abstrakt oryginalny)
EN
Another transformation of capitalism, supported by the tools of information technology society assumes a lot of endogenic technological changes introduced with taking into account institutional environment serving balanced development. Such a form of globalisation needs some regionalism, also the hidden one in agriculture as well as in rural areas, which creates a chance for its development. This article proves a thesis that farmers' social networks and their inter-organizational connections are necessary conditions for such changes, as long as they serve the aim to ensure the consistency of natural, financial and human capital. The paper analyses the results of questionnaire research concerning the balanced development of agricultural merchandise households in Opole voivodeship and the significance of such a transformation as far as the local and regional development are concerned. On the basis of the research the growing significance of formal social capital was stated.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Beck U., 2004, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Scholar, Warszawa.
 • Bisaga A., 2014, Instytucjonalne uwarunkowania dyfuzji wiedzy w rolnictwie na przykładzie badań w województwie opolskim, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 360.
 • Coleman J.S., 1988, Social capital in the creation of human capital, American Journal of Sociology, no. 94.
 • COM (2013), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, COM (2013) 1308.
 • Elden S., 2010, Land, terrain, territory, Progress in Human Geography, vol. 34(6).
 • North D.C., 1997, Understanding economic change, [w:] Nelson J.M., Tilly Ch., Walker L. (eds.), Transforming Past-Communist Political Economics, National Academy Press, Washington D.C.
 • Raiser M., 1999, Trust in transition, EBRD Working Paper, no. 39, London.
 • Sokołowicz M.E., 2013, Zagadnienie bliskości w badaniach nad rozwojem terytorialnym. Podejście instytucjonalne, [w:] Nowakowska A. (red.), Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Sokołowska S., Bisaga A., 2013, Modernizacja gospodarstw rolnych w procesie endogenizacji rozwoju na przykładzie badań w regionie opolskim, www.kongres.pte.pl (29.11.2013).
 • Stańczyk-Hugiet E.I., 2013, Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Wilkin J., 2014, Ziemia rolnicza - dobro wielofunkcyjne, Wieś i Rolnictwo, nr 1.
 • Zawojska A., 2012, Instytucje ekonomiczne i polityczne a ceny dóbr konsumpcyjnych, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 99, z. 4.
 • Zegar J.St., 2014, Zrównoważenie rolnictwa woj. opolskiego na tle kraju, Studia KPZK PAN, nr 154.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440170

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.