PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 417 Współczesne problemy ekonomiczne. Rozwój zrównoważony w wymiarze krajowym i regionalnym | 46--54
Tytuł artykułu

Trudności samorządów terytorialnych w Polsce w procesie planowania rozwoju regionalnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Difficulties of Regional Authorities in Poland in the Process of Planning of Regional Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Samorządy terytorialne od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej systematycznie opracowują strategiczne dokumenty rozwoju regionów. Proces ten jest żmudny i wymaga skoordynowania z zapisami krajowych dokumentów, planowaniem finansowym UE oraz Regionalnymi Programami Operacyjnymi. Strategie rozwoju są też poddawane konsultacjom środowiskowym, co stanowi źródło wielu konfliktów. Celem artykułu jest identyfikacja trudności, z jakimi borykały się samorządy w procesie przygotowywania strategii rozwoju regionów. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań ankietowych zrealizowanych wśród 16 urzędów marszałkowskich w Polsce w dwóch okresach planowania rozwoju regionów, tj. w 2006 r., kiedy przygotowywano strategie na lata 2007-2013, i w 2013 r., gdy trwały prace nad dokumentami na okres 2014-2020.(abstrakt oryginalny)
EN
Since the accession of Poland to the European Union, regional authorities have systematically developed strategic documents for regional development. This process is tedious and requires coordination with national documents, EU's financial planning and Regional Operational Programmes. Development strategies are subjects of environmental consultations which is also the source of conflicts. The purpose of this article is to identify the difficulties which regional authorities were faced in the process of preparing strategies for development of the regions. The article gives the results of surveys carried out among the 16 Marshall's offices in Poland in two periods of development planning i.e. in 2006, when there were prepared the strategies for the perio(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Gralak A., 2006, Rozwój regionalny - zagadnienia ogólne, SGGW, Warszawa.
 • Pike A., Rodríguez-Pose A., Tomaney J., 2006, Local and Regional Development, Taylor & Francis e-Library, New York.
 • Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009, MRR, Warszawa 2009.
 • Smalec A., 2008, Partnerstwo jako jeden z czynników rozwoju regionu, Ekonomiczne problemy usług nr 22, Zeszyty Naukowe nr 501, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • SRW Dolnośląskiego 2020, WARR, Wrocław 2012.
 • SRW Kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+, ZWKP, Toruń 2013.
 • SRW Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.), UMWL, Lublin 2014.
 • SRW Lubuskiego 2020, ZWL, Zielona Góra 2012.
 • SRW Łódzkiego - Łódzkie 2020, ZWŁ, Łódź 2013.
 • SRW Małopolskiego na lata 2011-2020, SWM, Kraków 2011.
 • SRW Mazowieckiego do 2030 roku, Innowacyjne Mazowsze, MBPR, Warszawa 2013.
 • SRW Opolskiego do 2020 r., ZWO, Opole 2012.
 • SRW Podkarpackiego 2010, UMWP, Rzeszów 2013.
 • SRW Podlaskiego do roku 2020, UMWP, Białystok 2013.
 • SRW Pomorskiego 2020, Pomorskie 2020, SWP, Gdańsk 2012.
 • SRW Śląskiego "Śląskie 2020", SWŚ, Katowice 2010.
 • SRW Świętokrzyskiego do roku 2020 "Świętokrzyskie 2020", ZWŚ, Kielce 2013.
 • SRW Wielkopolskiego do roku 2020, ZWW, Poznań 2005.
 • SRW Zachodniopomorskiego do roku 2020, SWZ, Szczecin 2010.
 • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego woj. warmińsko-mazurskiego do roku 2025, ZWWM Olsztyn 2013.
 • Sztando A., 2008, Typowe problemy planowania strategicznego w polskich samorządach, Ekonomiczne problemy usług nr 22, Zeszyty Naukowe nr 501, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2013, poz. 594, 1318; z 2014, poz. 379, 1072.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 2013, poz. 595, 645; z 2014 r. poz. 379, 1072.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. z 1998, nr 91, poz. 576.
 • Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2010, nr 234, poz. 1536 z późn. zm., art. 3 ust. 3.
 • Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. z 2009, nr 84, poz. 712 z późn. zm., art. 12a ust. 1 pkt 8.
 • Walenia A., 2010, Relacje administracji rządowej i samorządowej województwa podkarpackiego w zakresie realizacji polityki regionalnej UE, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 101 (2010).
 • Zaktualizowana SRW Wielkopolskiego do roku 2020 "Wielkopolska 2020", ZWW, Poznań 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440182

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.