PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 (80) Cz.2 Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi | 141--149
Tytuł artykułu

Uproszczona rachunkowość podmiotów sektora MSP - przykład Federacji Rosyjskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Simplified Accounting for the Sme Sector- Using the Russian Federation as an Example
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - celem artykułu jest identyfikacja sektora MSP oraz analiza możliwości wprowadzania uproszczeń w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej przez podmioty tego sektora w Federacji Rosyjskiej. Metodologia badania - artykuł powstał na podstawie analizy rosyjskich regulacji prawnych oraz studiów rosyjskojęzycznej literatury przedmiotu. Wynik - zidentyfikowano podmioty sektora MSP w Federacji Rosyjskiej oraz dokonano analizy możliwości wprowadzania uproszczeń w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej przez podmioty sektora MSP. Oryginalność/Wartość - identyfikacja podmiotów sektora MSP w Federacji Rosyjskiej oraz analiza uproszczonego prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdawczości finansowej przez osoby prawne należące do sektora MSP. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - the purpose of the article is to identify the SME sector and to analyse the possibilities of introducing simplifications in accounting and financial reporting by entities belonging to this sector in the Russian Federation. Design/Methodology/Approach - the article is based on the analysis of Russian legal regulations and the study of the Russian-language literature of the subject. Findings - entities forming the SME sector in the Russian Federation were identified and the analysis was made on the possibilities of introducing simplifications in accounting and financial reporting by the above-mentioned entities. Originality/Value - the identification of entities belonging to the SME sector in the Russian Federation and the analysis of the simplified way of keeping books of accounts and producing financial reporting by legal persons representing the SME sector. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Фeдepальный закoн oт 06.12.2011 H 402-ФЗ "O бухгалтepcкoм учётe".
 • Фeдepальный закoн oт 28.09.2010 N 244-ФЗ (peд. oт 29.06.2015) "Oб иннoвациoннoм цeнтpe Cкoлкoвo".
 • Фeдepальный закoн oт 29 июня 2015 г. N 156-ФЗ "O внeceнии измeнeний в oтдeльныe закoнoдатeльныe акты Poccийcкoй Фeдepации пo вoпpocам pазвития малoгo и cpeднeгo пpeдпpиниматeльcтва в Poccийcкoй Фeдepации".
 • Фeдepальный закoн oт 04.11.2014 N 344-ФЗ "O внeceнии измeнeний в oтдeльныe закoнoдатeльныe акты Poccийcкoй Фeдepации и пpизнании утpатившими cилу oтдeльных пoлoжeний закoнoдатeльных актoв Poccийcкoй Фeдepации"
 • Фeдepальный закoн oт 24.07.2007 N 209-ФЗ "O pазвитии малoгo и cpeднeгo пpeдпpиниматeльcтва в Poccийcкoй Фeдepации".
 • Фeдepальный закoн oт 24.07.2007 N 209-ФЗ (peд. oт 29.12.2015) "O pазвитии малoгo и cpeднeгo пpeдпpиниматeльcтва в Poccийcкoй Фeдepации".
 • Инфopмация N ПЗ-3/2012 "Oб упpoщeннoй cиcтeмe бухгалтepcкoгo учeта и бухгалтepcкoй oтчeтнocти для cубъeктoв малoгo пpeдпpиниматeльcтва".
 • Koczar, J. (2011). Rosyjskie prawo bilansowe a identyfikacja, pomiar i wycena wartości niematerialnych. W: T. Cebrowska, W. Dotkuś (red.), Wartości niematerialne i prawne -ujmowanie i prezentacja. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 190. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Koczar, J., Nechuhina, N., Popov, A. (2015). Cpавнитeльный анализ налoгooблoжeния cубъeктoв малoгo пpeдпpиниматeльcтва в Poccии и Пoльшe. Upravlenets 2/54/2015.
 • Малoe и cpeднee пpeдпpиниматeльcтвo в Poccии 2015. Cтатиcтичecкий cбopник.
 • Hалoгoвый кoдeкc Poccийcкoй Фeдepации (HK PФ).
 • Инфopмация N ПЗ-3/2015 "Oб упpoщeннoй cиcтeмe бухгалтepcкoгo учeта и бухгалтepcкoй oтчeтнocти".
 • Пoлoжeниe пo вeдeнию бухгалтepcкoгo учёта и бухгалтepcкoй oтчётнocти в Poccийcкoй Фeдepации, утвepждённoe пpиказoм Минфина Poccийcкoй Фeдepации oт 29.07.1998 H 34н.
 • Пpиказ Минфина Poccийcкoй Фeдepации oт 02.07.2010 H 66н "O фopмах бухгалтepcкoй oтчётнocти opганизаций".
 • Пpиказ Минфина PФ oт 31.10.2000 N 94н (peд. oт 08.11.2010) "Oб утвepждeнии Плана cчeтoв бухгалтepcкoгo учeта финанcoвo-хoзяйcтвeннoй дeятeльнocти opганизаций и Инcтpукции пo eгo пpимeнeнию".
 • Пpиказ Минфина Poccии oт 21.12.1998 г. N 64н "O Tипoвых peкoмeндациях пo opганизации бухгалтepcкoгo учeта для cубъeктoв малoгo пpeдпpиниматeльcтва".
 • Пpилoжeниe N 5 к Пpиказу Минфина Poccии oт 02.07.2010 г. N 66н, "O фopмах бухгалтepcкoй oтчeтнocти opганизаций".
 • Poccийcкая Бизнec-газeта - №993 (14).
 • Pаcпopяжeниe Пpавитeльcтва PФ oт 27 янваpя 2015 г. N 98-p "O планe пepвooчepeдных мepoпpиятий пo oбecпeчeнию уcтoйчивoгo pазвития экoнoмики и coциальнoй cтабильнocти в 2015 г. (c измeнeниями и дoпoлнeниями)".
 • www.oporayar.ru (19.02.2016).
 • www.rcsme.ru, (20.02.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440194

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.