PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 432 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce | 173--202
Tytuł artykułu

Budżetowanie kapitałowe pomocy regionalnej w polskich specjalnych strefach ekonomicznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Capital Budgeting of Regional Aid in Polish Special Economic Zones
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest budżetowaniu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym w polskich specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) i jest oparty na regulacjach prawnych, klasycznych technikach budżetowania kapitałowego oraz wynikach obserwacji uczestniczących autora poczynionych podczas przygotowywania i realizacji takich inwestycji. Jego wstępna część prezentuje podstawowe informacje o SSE. Następnie omówiono warianty i warunki uzyskiwania pomocy regionalnej, a także koszty wejścia i funkcjonowania w SSE. Główna część artykułu poświęcona jest, opracowanej przez autora, procedurze budżetowania kapitałowego tej pomocy. Jej istotę i warunki aplikacji przedstawiono na przykładach. Artykuł kończą zalecenia dotyczące praktycznego jej wykorzystania. Procedur tego rodzaju nie prezentowano dotąd w literaturze, mimo iż SSE funkcjonują w Polsce od kilkunastu lat(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents problems of investments planning in Polish special economic zones (SEZs) and is based on legal regulations referring to this issue, classical methods of capital budgeting, as well as on the author's participant observations gained while providing consultancy services for investors. Firstly, basic information about SEZs is presented, next variants of obtaining regional aid by entrepreneurs investing in SEZs and conditions which they have to meet for this purpose are discussed. The article also provides information regarding costs related to entering and functioning in SEZs. The main body of the article focuses on method for budgeting of the above aid, which the author has worked out. Its essence is presented with detailed examples. In conclusion the author points to many recommendations for practical applications of the said techniques. The methods of this kind have not been presented in the literature so far, despite the fact that SEZs have been operating in Poland for a dozen years(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Behrens W., Hawranek P.M., 1993, Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, United Nations Industrial Development Organization, Warszawa.
 • Gawron H., 1997, Ocena efektywności inwestycji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Łada M., 2010, Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu, C.H. Beck, Warszawa.
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2015 r. ws. jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów ws. pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach SSE.
 • Rogowski W., 2013, Rachunek efektywności inwestycji, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Rozporządzenie (A) Rady Ministrów z 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, Dz.U. z 2008, nr 232, poz. 1548 ze zm.
 • Rozporządzenie (B) Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną, tekst jednolity, Dz.U. z 2015, poz. 1473.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Tekst mający znaczenie dla EOG).
 • Rozporządzenie nr 70/2001/WE z 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, Dz.Urz. WE L 10 z 13 stycznia 2001 r.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020, Dz.U. z 2014, poz. 878.
 • Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz.U. z 1994, nr 123, poz. 600 ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Dz.U. z 2004, nr 123, poz. 1291.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania, Dz.U. z 1992, nr 21, poz. 86 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440232

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.