PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1989 | nr 171 Modele planów terytorialnych jednostek podstawowych (miast i gmin) | 49--97
Tytuł artykułu

Tryb i metody opracowania planów terytorialnych jednostek podstawowych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie trzecie, napisane przez W. Dymarskiego, B. Gruchmana, J. Polowczyka i L. Wojtasiewicz, obrazuje tryb i metody budowy planów jednostek podstawowych. Mówiąc konkretnie, przedstawione są tu: prace wstępne do planu (tzw. studia przedplanowe), planowanie sensu stricto (rachunki planistyczne, ocena i wybór rozwiązań wariantowych, formułowanie zadań wykonawczych). W trakcie studiów przedplanowych, po nawiązaniu do konwencjonalnych ujęć szeroko rozumianej diagnozy stanu wyjściowego do planów, koncentrujemy się na ujęciach, naszym zdaniem, szczególnie odpowiednich dla kompleksowych planów terytorialnych. Są to zastosowania metody dynamiki systemów; odnosimy je do gminy rolniczej i do miasta. Przy omawianiu rachunków planistycznych też tylko nawiązujemy do literatury w zakresie klasycznych zastosowań wskaźników i bilansów, a szerszą uwagę poświęcamy wybranym modelom rachunków, które - jak sądzimy - szczególnie wychodzą naprzeciw istotnym potrzebom praktyki planowania na szczeblu podstawowym i choć na gruncie teorii nie stanowią nowości, mogą wydatnie wzbogacić praktykę. Modele te dotyczą trzech dziedzin: zasobów siły roboczej w przekroju grup społeczno-zawodowych, inwestycji w sferze infrastruktury socjalno-bytowej, inwestycji melioracyjnych i użytkowania gruntów. Włączone są tu również zagadnienia lokalizacji inwestycji. Modele powyższe nie tworzą spójnego systemu rachunków planistycznych, można je jednak włączyć w proces prac nad planem w taki sposób, aby służyły kolejnym etapom jego budowy. (fragment tekstu)
EN
The third paper describes the procedure and construction methods of local plans, distinguishing between the preliminary stage of planning activity (preplanning studies) and the planning in the strict sense (planning calculations, evaluation and selection of alternatives, the operational tasks' formulation). Having mentioned only the conventional approach to the broadly understood diagnosis of the current state of the area as a starting point to the planning process, the authors focus their attention on the system dynamics approach which seems to be - in their opinion - the most suitable one for comprehensive local plans. Two examples of system dynamics models are presented: one related to an agricultural commune and the second concerning a middle size town. Then, referring only to the literature as far as the discussion is concerned with the classic applications of coefficients and balances in local planning, the authors pay more attention to the selected models of calculations, which - as they suggest - are particularly well suited to the actual needs of the planning practice at the local level. Not being a novelty on the theoretical ground, these models may considerably enrich the planning practice. They apply to the following domains: manpower resources classified according to social status and occupation, investments in social infrastructure, drainage investments and land use. Although the models do not form a coherent system of planning calculations, they can be employed at the successive stages of the planning process. (fragment of text)
Bibliografia
 • Ackoff R.L., Creating the corporate future. Plan or to be planned for. John Wiley & Sons, Chichester, New Jork, Brisbane, Toronto 1981.
 • Ansoff H.I., Slevin D.P., An Appreciacion of Industrial Dynamice, Management Science, vol. 14, No 7, 1969.
 • Baka W., Góra S., Knyziak Z., Porwit K., Planowanie gospodarki narodowej. Warszawa PWE 1975.
 • Bartholomew D.J., Forbes A.F., Statistical Techniques for Manpower Planning. John Wiley & Sons, Chichester, New Jork, Brisbane, Toronto 1979.
 • Bartholomew D.J., Stochastic Models for Social Process, 3rd Edition, John Wiley & Sons, Chichester, New Jork, Brisbane, Toronto 1982.
 • Bartoszewska M., Stan i możliwości rozwoju miasta Gubina w ujęciu systemowym. Instytut Planowania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1985 (praca magisterska).
 • Bieszelew S.D., Hurwicz F.G., Matiematiko-statisticzeskije mietody ekspiertnych ocenok, Moskwa, Statistika, 1980.
 • Bojko I.P., Zadacza optimizacii płana kapitałowłożenij w melioraciju obłastii ili prirodno-ekonomiczeskogo rajona. W: Primienienije matiematiki w ekonomikie, wypust 12, Leningrad Izd. Leningradskogo Universitieta 1977.
 • Brejew B.D., Kriukow W.P., Mieżotraslewoj bałans dwiżenija nasielenija i trudowych riesursow. Moskwa, Nauka, 1974.
 • Broszkiewicz R., Podsystem planowania regionalnego. Wrocław 1979.
 • Churchaman C.W., Ackoff R.L., An Approximate Measure of Value. Operations Research, vol. 2, 1954.
 • Czerwiński Z., Matematyczne modelowanie procesów ekonomicznych. Warszawa PWN 1982.
 • David H.A., The method of paired comparisons. Charles Griffin & Company Ltd. London 1969.
 • Ekspiertnyje ocenki w uprawlenii. Moskwa, Ekonomika, 1977.
 • Epstein L.T., A proposed Measure for Determining the Value of a Desing. Operations Research, vol. 5, 1957.
 • Forrester J.W., Industrial Dynamics. The MIT Press 1961.
 • Forrester J.W., Principies of Systems. The MIT Press 1975.
 • Helmer O., Korzystanie z ocen ekspertów. W: Analiza systemowa - podstawy i metodologia. Warszawa PWN 1985.
 • Infrastruktura społeczna w Polsce. Stan i perspektywy. (Praca pod red. K. Podoskiego) Warszawa 1978.
 • Kozajda T., Stan i możliwości rozwoju miasta i gminy Przedecz. Ujęcie systemowe. Instytut Planowania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Poznań 1985 (praca magisterska).
 • Kriukow W.P., Ispolzowanije bałansa dwiżenija nasielenija i trudowych riesursow ekonomiczeskogo rajona dla analiza, prognozirowanija i płanirowanija. W: Statisticzeskije metody w issledowanijach truda, dochodow i potrieblenija. Moskwa, Nauka, 1981.
 • Kruszczyński S., Planowanie gospodarki narodowej i elementy polityki ekonomicznej. Warszawa PWE 1974.
 • Łukaszewicz R., Dynamika systemów zarządzania. Warszawa PWN 1975.
 • Maciejewski W., Modele w procesie tworzenia i wykorzystania informacji. W: Informacyjne problemy planowania. Warszawa PWE 1972.
 • Parysek J., Wojtasiewicz L., Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego. Studia KPZK PAN t. 69 Warszawa PWN 1979.
 • Plunkett L.C., Hale G.A., The proactive manager. The complete book of problem solving and decision making. John Wiley & Sons New Jork 1982.
 • Quade B.S., Analiza systemowa: możliwości i ograniczenia. W: Analiza systemowa - podstawy i metodologia. Warszawa PWN 1985.
 • Rumczew W.G., Konin A.L., Kadrowyje podsistiemy ASU: matiematiczeskije modieli. Moskwa, Radio i Swiaź, 1984.
 • Sadowski W., Decyzje i prognozy. Warszawa PWE 1977.
 • Soucek Z., Modelowanie i projektowanie systemów gospodarczych. Warszawa PWE 1979.
 • Sulmicki P., Planowanie i zarządzanie gospodarcze. Warszawa PWE 1971.
 • Szniper R.I., Nowosiełow A.S., Leksin W.N. i in., Lokalnyje kompleksnyje programmy. AN SSSR Nowosybirsk, Nauka, 1984.
 • Vajda S., Mathematics of Manpower Planning. John Wiley & Sons, Chichester, New Jork, Brisbane, Toronto 1978.
 • Von Gigch J.P., Applied General Systems Theory. Second edition, Harper & Row, New Jork, 1978.
 • Wendelin A.G., Podgotowka i priniatije uprawlenczeskogo reszenija. Moskwa, Ekonomika, 1977.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440294

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.