PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy | 177--190
Tytuł artykułu

Polityka turystyczna krajów Unii Europejskiej w zakresie oddziaływania na nierówności społeczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tourism Policy of European Union Countries Impact of Social Inequality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęte zagadnienia polityki turystycznej Unii Europejskiej i wybranych krajów w zakresie upowszechnienia mobilności turystycznej obywateli UE, a zwłaszcza wybranych grup społecznych. Wskaźniki aktywności turystycznej społeczeństw krajów UE są znacznie zróżnicowane. Polityka UE koncentruje się na aktywizacji ruchu turystycznego wybranych grup społecznych, m.in.: dzieci i młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych. Polityki wewnątrzkrajowe oddziałują także na grupy społeczne o niskim statusie materialnym, ograniczając tzw. wykluczenie turystyczne. Współcześnie uznać należy, że turystyka powinna być dobrem ogólnodostępnym. Działania UE i krajów członkowskich pozwalają oddziaływać na wzrost gospodarczy, dzięki pełniejszym wykorzystaniu bazy turystycznej, która wielu krajach charakteryzuje się wysokim poziomem sezonowości. Turystyka ma zatem istotny wpływ na efekty makro- i mikroekonomiczne, a przede wszystkim na rynek pracy, przychody branży turystycznej oraz dochody zatrudnionych w przedsiębiorstwach turystycznych. Dzięki temu uruchamia efekty mnożnikowe w gospodarce. Celem pracy jest przedstawienie roli państwa w gospodarce turystycznej, poprzez zadania związane z oddziaływaniem na popyt turystyczny, wpływające na powszechnych dostęp do turystyki i dzięki temu ograniczanie nierówności społecznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presented the tourism policy issues of the European Union and selected countries in terms of dissemination of tourist mobility of EU citizens, especially selected social groups. Indicators of tourist activity societies of the EU countries vary widely. EU policy focuses on activation of tourism selected social groups: children and youth, seniors, people with disabilities. Domestic policies also affect social groups with low material status. Today, it must be held that tourism should be a public good. The actions of the EU and member states allow impact on economic growth, thanks to fuller use of tourist accommodation that many countries are characterized by a high level of seasonality. Tourism is therefore an important effect on macro- and microeconomic, and above all to the labor market, revenues of the tourism industry and income of employees in tourism businesses. Thanks runs multiplier effects in the economy. The aim of the study is to present the state's role in the tourism economy, through the tasks related to the impact on tourism demand, affecting the universal access to tourism and thus reducing social inequalities.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • 1. Polityka społeczna (2007), G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 2. Gołembski G. (1979), Rynek turystyczny w Polsce. Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług, Warszawa.
 • 3. Horodecka A. (2008), Ewolucja celów polityki gospodarczej. Rola zmian otoczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 4. Hunziker W., Krapf K. (1961), Grundriss der allgemeinen Fremdenverkehrlehre. w: Tłumaczenia materiałów dotyczących statystyki ruchu turystycznego w różnych krajach. Zakład Prawnych i Ekonomicznych Zagadnień Turystyki przy SGPiS, Warszawa.
 • 5. Kaspar C. (1991), Die Tourismuslehre im Grundriss. Verlag Paul Haupt, Bern und Stuttgart.
 • 6. Kowalik T. (2000), Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
 • 7. Turystyka (2007), W. Kurek (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 8. Ekonomika turystyki i rekreacji (2011), A. Panasiuk (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 9. Panasiuk A. (2012), Popyt turystyczny jako obszar polityki społeczno-gospodarczej w Polsce, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 82.
 • 10. Panasiuk A. (2014), Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa.
 • 11. Polityka gospodarcza (2006), B. Winiarski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 12. Wodejko S. (1998), Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa.
 • 13. World Bank, www.data.worldbank.org (28.11.2015).
 • 14. ECALYPSO, www.ecalypso.eu (28.11.2015).
 • 15. EUROSTAT, www.epp.eurostat.ec.europa.eu (28.11.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440360

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.