PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 434 Quantitative Methods in Accounting and Finance | 125--139
Tytuł artykułu

The Use of Performance-Based Budget to Measure The Efficiency of Public Transport in Metropolises in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wykorzystanie budżetu zadaniowego do pomiaru efektywności transportu publicznego w polskich metropoliach
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Problematyka transportu publicznego jest poruszana przez wielu badaczy. Piszą oni o roli budżetowania zadaniowego w zwiększaniu efektywności gospodarowania publicznymi zasobami finansowymi, o efektywności transportu w strukturze metropolii, o miernikach zrównoważonego transportu, o potrzebie opracowania mierników efektywności opartych na efektywności poszczególnych linii komunikacyjnych, aby sprzyjać optymalizacji, zwłaszcza w sytuacji ograniczenia finansowania publicznego. Celem artykuł jest wskazanie możliwości wykorzystania budżetu zadaniowego do pomiaru efektywności transportu publicznego w polskich metropoliach. W artykule postawiono następujące pytania badawcze: 1. Czy w Polsce występują metropolie (zgodnie z przyjętą w artykule definicją metropolii)? 2. Czy w metropoliach jest stosowany budżet zadaniowy do pomiaru efektywności? 3. Czy budżet zadaniowy, który jest fakultatywny w metropoliach, jest dostępny dla przeciętnego mieszkańca, czy jest on dokumentem wewnętrznym na potrzeby miasta? 4. Czy mierniki stosowane w budżecie zadaniowym dostarczają rzetelnej informacji o efektywności wydatków? 5. Czy porównywanie zadań i ich mierników między metropoliami jest zasadne? W artykule zastosowano następujące metody badawcze: badania literatury, analizę regulacji prawnych ogólnych (ustawa o finansach publicznych) oraz szczegółowych (uchwały rady miast wprowadzające w życie budżet miasta), analizę sprawozdań z wykonania budżetu stosujących budżet zadaniowy oraz analizę porównawczą(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of public transport is in the interest of many researchers, scientists, economists and politicians. Among other things they write about the role of performancebased budget in increasing the efficiency of the public financial resources management, the efficiency of transport in the metropolitan structure, sustainable transport indicators, the need to develop a line-based performance measurement in order to favour an optimisation in the situation of the public funding restrictions. Therefore, the aim of the article is to show the possibilities of using a performance-based budget to measure the efficiency of public transport in Polish metropolises. The following research questions were asked in the article: 1. Are there metropolises in Poland (according to the article definition of metropolis)?, 2. Do the metropolises use a performance-based budget to measure efficiency?, 3. Is a performancebased budget, which is optional in the metropolis, available for the average citizen or is it an internal document prepared for the city needs?, 4. Do the measures used in a performancebased budget provide reliable information on the efficiency of expenditure?, and 5. Is the comparison of the tasks and measures between metropolises justified?. The following research methods were used in this article: the literature research, the analysis of the general regulations (the Public Finance Act), the analysis of the specific rules (the resolutions implementing the city budget made by the councils of the cities), the analysis of the budget reports in the cities where the performance-based budget is used and the comparative analysis(original abstract)
Twórcy
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Adamowicz P., 2012, Metropolie regionami kapitału i wiedzy, [in:] Samorząd terytorialny w przestrzeni publicznej, Zychowicz Z. (ed.), Instytut Rozwoju Regionalnego w Szczecinie, Szczecin.
 • Andrews M., 2005, Performance-based budgeting reform. Progress, problems and pointers [in:] Fiscal Management: Public sector governance and accountability series, Shah A. (ed.), World Bank, Washington.
 • Bertaud A., 2002, Note on Transportation and Urban Spatial Structure, ABCDE Conference Materials, Washington.
 • Biniecki J., Szczupak B., 2004, Strategiczne myślenie o przyszłości gminy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Budget City of Warsaw in 2014, http://bip.warszawa.pl.
 • Budget implementation reports of the City of Gdansk for 2014, http://www.gdansk.pl.
 • Budget implementation reports of the City of Warsaw for 2014, http://bip.warszawa.pl.
 • City of Gdansk Adopted budget for 2014, http://www.gdansk.pl.
 • d'Arcier B.F., 2014, Measuring the performance of urban public transport in relation to public policy objectives, Research in Transportation Economics, vol. 48, pp. 67-76.
 • Duda J. et al., 2004, Mierzenie ilości i jakości usług publicznych jako element Programu Rozwoju Instytucjonalnego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, http://www.dobrepraktyki.pl/zalaczniki/mierzenie_jakosci.pdf.
 • Filipiak B., 2010, Pomiar dokonań jednostek samorządu terytorialnego przy użyciu mierników finansowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 122, Wrocław.
 • Filipiak B., 2011, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania, Bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa.
 • Jałowiecki B., 2007, Globalny świat metropolii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Korolewska M., Marchewka-Bartkowiak K., 2013. Budżet zadaniowy w miastach na prawach powiatu, Studia BAS, no. 1 (33), pp. 161-188.
 • Kozaczko M., 2009. Efektywność transport w strukturze metropolii, [in:] Metropolie. Problemy rozwoju,
 • Czarnecki W., Proniewski M. (ed.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 • Kulesza M., 2005, Słowo wstępne, [in:] Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina of Poznań Inc., Poznań.
 • Markowski T., Marszał T., 2006, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
 • Nicolas J.P., Pochet P., Poimboeuf H., 2003, Towards Sustainable Mobility Indicators: Application To The Lyons Conurbation Transport Policy, vol. 10, pp. 197-208.
 • Nieplowicz M., 2014, Measuring efficiency in cities with county rights in Poland, 8th International EIASM Public Sector Conference, Edinburgh, U.K., September 2-4.
 • Nita B., 2009, Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Obaid T.A., 2007, Unleashing the Potential of Urban Growth, UNFPA, https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/695_filename_sowp2007_eng.pdf.
 • Pięta-Kanurska M., 2013, Wpływ sektora kreatywnego na kształtowanie się polskich metropolii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Public Finance Act, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009 nr 157, poz. 1240 z pózn. zm.
 • Rivenbark W., Kelly J., 2006, Performance budgeting in municipal government, Public Performance&Management Review, vol. 30, no. 1, September.
 • Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G., 2008, Obszary metropolitalne w Polsce: Problemy rozwojowe i delimitacja, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Warszawa.
 • Sustainable development in the European Union - 2015 monitoring report of the EU Sustainable Development Strategy, http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KSGT-15-001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440362

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.