PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 434 Quantitative Methods in Accounting and Finance | 181--189
Tytuł artykułu

Risk Associated with Research and Development Projects and its Consequences for The Financial Accounting System

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ryzyko w projektach badawczo-rozwojowych i jego konsekwencje dla rachunkowości finansowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdej działalności podejmowanej przez przedsiębiorstwo. Działalność badawczo-rozwojowa realizowana często przez projekty, z natury obarczona jest większym ryzykiem niż inne obszary działalności przedsiębiorstwa - cel i zakres takiej działalności jest trudniejszy do określenia w momencie jej rozpoczęcia. Zarządzanie ryzykiem w projektach badawczo-rozwojowych wymaga zidentyfikowania ryzyka, jego pomiaru i oceny (ewaluacji), wyboru sposobów oddziaływania na wybrane typy ryzyka, a następnie przygotowania i realizacji planu zarządzania ryzykiem. Pomiar i ocena ryzyka jest szczególnie istotnym etapem, gdyż determinuje wybór metody zarządzania ryzykiem oraz pociąga za sobą określone skutki finansowe, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w tworzeniu rezerw związanych z wyborem określonej metody zarządzania ryzykiem. Celem artykułu jest wskazanie obszarów ryzyka w projektach badawczo-rozwojowych i przedstawienie konsekwencji wyboru strategii zarządzania ryzykiem dla systemu rachunkowości finansowej(abstrakt oryginalny)
EN
Risk is inherent in every activity taken by an enterprise. Research and development activity, often implemented through projects, is by nature subject to greater risk than other areas - the goal and scope of such activity is more difficult to determine at the time of the project's beginning. Risk management in research and development activity (projects) requires the identification of risk, its measurement and evaluation and the choice of ways to impact on chosen risks, and then the preparation and implementation of a risk management plan. Measurement and evaluation of risk is an extremely important step, as it determines the choice of risk management methods and entail certain financial resources which may be reflected in the creation of reserves for the chosen risk management methods. The aim of this article is to identify risk areas in research and development projects and show the consequences of the chosen risk management strategies for the financial accounting system(original abstract)
Twórcy
 • Rzeszow University of Technology
Bibliografia
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 2013, fifth edition, Project Management Institute.
 • Borkowski P., 2008, Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Dałkowski B., Staśto L., Zalewski M. (eds.), 2009, National Competence Baseline - wytyczne kompetencji IPMA, v. 3.0, Stowarzyszenie Project Management Polska.
 • Dudziak M., Szpakowska E., 2013, Zarządzanie ryzykiem i niepewność w działalności gospodarczej.
 • Podejmowanie decyzji biznesowych, Journal of Management and Finance, vol. 11, no 1.
 • Fedak Z., 2015, Bilans, [in:] Zamknięcie roku 2015, Rachunkowość sp. z o.o., Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny w Polsce, 2014, Nauka i technika w 2013 roku.
 • Jajuga K., 1996, Zarządzanie ryzykiem bankowym - czy rewolucja końca XX wieku, [in:] Ryzyko w działalności banków komercyjnych, Stacharska-Targosz J. (ed.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 • Kisielnicki J., 2013, Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Knight F.H., 1921, Risk, Uncertainty and Profit, University of Boston Press, Boston.
 • Korzeniowski L., 2002, Firma w warunkach ryzyka gospodarczego, European Association for Security, Kraków.
 • Krawiec F., 2000, Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa.
 • Księżyk M., 2002, Podstawowe zagadnienia ekonomii, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 • Łada M., Kozarkiewicz A., 2010, Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu, C.H. Beck, Warszawa.
 • Opłacalność inwestowania w badania i rozwój, 2015, The National Centre for Research and Development, Warsaw, April, http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/aktualnosci/ncbr_pwc_17042014_final_1.pdf (30.03.2016).
 • Nahotko S., 2001, Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • National Development Strategy 2020, 2012, Warsaw, September, https://www.mr.gov.pl/media/3336/Strategia_Rozwoju_Kraju_2020.pdf (15.04.2016).
 • Nowaczyk T., 2006, Wybór strategii zarządzania ryzykiem rynkowym w przedsiębiorstwie, [in:] Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, Szczepankowski P. (ed.), Vizja Press & It, Warszawa.
 • PRINCE 2. Skuteczne zarządzanie projektami, 2010, TSO.
 • Pritchard C., 2002, Zarządzanie ryzykiem w projektach, WIG-PRESS, Warszawa.
 • Project Management Book of Knowledge (PMBOK Guide), 2013, fifth edition, Project Management Institute, Newtown Square.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014, Dz. U. L. 187 z 26.06.2014.
 • Sierpińska M., Jachna T., 2006, Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 • Świętoniowska J., Warzybok A., 2013, Measurement and assessment of project success with the use of financial and non-financial criteria, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie.
 • Szydełko A., 2010, Rachunkowość jako instrument zabezpieczenia przed ryzykiem, [in:] Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie, Nowak E. (ed.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz.U. 2010 nr 96, poz. 615 z późn. zm.
 • Willet A.H., 1901, The economic theory of risk and insurant, Columbia University Studies in Political Science, no. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440378

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.