PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 12 Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych = Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems | 326--339
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość imigrantów w państwach UE i krajach OECD

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Immigrant Entrepreneurship in the EU and OECD Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uwarunkowania rozwoju współczesnej gospodarki wiążą się z procesami globalizacyjnymi. Jednym z kluczowych elementów takiej gospodarki są migracje. Decyzja o emigracji wymaga przełamania wielu barier, podjęcia ryzyka. Wyzwaniem staje się funkcjonowanie w nowych warunkach społeczno-gospodarczych, gdzie każde podjęte działanie nacechowane jest innowacyjnością. Można postawić tezę, że działania takie wymagają od emigrantów rozwiniętych zachowań przedsiębiorczych. Połączenie zjawisk, takich jak migracje i przedsiębiorczość, a w konsekwencji analiza przedsiębiorczości imigrantów staje się interesującym polem badawczym. Celem głównym opracowania jest analiza zjawiska przedsiębiorczości wśród imigrantów oraz określenie istotnych obszarów dla dalszych prac badawczych. W ramach tak określonego celu poruszono zagadnienia odnoszące się do zachowań przedsiębiorczych oraz problematyki migracji. Dla potrzeb realizacji celu wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu. Odczuwa się pewien niedosyt w zakresie prowadzonych badań, szczególnie pogłębionych, kompleksowych. W niektórych krajach (np. Grecja) można zauważyć wyższy wskaźnik samozatrudnienia wśród rdzennych mieszkańców, natomiast w innych (np. Polska) wśród imigrantów. Można przypuszczać, że na taki obraz mają wpływ z jednej strony bariery przedsiębiorcze dla emigrantów (kapitał, ograniczenia formalno-prawne), a z drugiej skłonność rodzimych mieszkańców do prowadzenia własnej firmy. Powstaje pytanie, na ile te różnice są wynikiem zachowań przedsiębiorczych, ograniczeń formalno-prawnych, wymuszonej przedsiębiorczości. Poznanie motywów migracji wśród przedsiębiorców imigrantów, z uwzględnieniem narodowości imigrantów oraz branży, w której działają w poszczególnych krajach, pozwoliłoby na formułowanie precyzyjnych wniosków. (abstrakt oryginalny)
EN
Determinants of the development of modern economies are associated with globalization processes. One of the key elements of the new economy is migrations. Decisions about migration require overcoming many challenges. The functioning in the new socio-economic conditions becomes challenging, whereas every action is connected with innovation. It can be argued that it requires immigrants to be more entrepreneurial. The combination of phenomena such as migration and entrepreneurship, and consequently the analysis of immigrant entrepreneurship, is becoming an interesting research field. The main objective of the study is to analyze the phenomenon of entrepreneurship among immigrants and to identify important areas for further research in this field. As part of that objective, the article addresses issues related to entrepreneurial behavior and migration. The article is based on available literature review. We can observe some in-depth comprehensive deficiency in the literature. In some countries (e.g. Greece), you will notice a higher rate of self-employment among indigenous people, in others (e.g. Poland) among immigrants. It can be assumed that such a picture is affected on the one hand by the barriers towards entrepreneurial immigrants (capital, legal constraints) and on the other, by the tendency of native residents to run their own businesses. The question is to what extent these differences are the result of entrepreneurial behavior, constraints, formal and legal, forced entrepreneurship. Ascertaining the reasons for migration among immigrant entrepreneurs, including the immigrant nationalities and the industry in which they operate in individual countries, would allow to formulate proper conclusions. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211.
 • Biuletyn Migracyjny (2016, 15 stycznia). Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pozyskano z: http://www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl
 • Clark, W.A.V. (1986). Human migration. Scientific Geography Series, 7.
 • Domurat, A. (2011). Przedsiębiorczość a kreatywność i innowacyjność. W: A. Strzałecki (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość. Teorie. Badania. Zastosowania praktyczne. Perspektywa psychologiczna. Warszawa: Wydawnictwo SWPS "Academica".
 • Drucker, P. (1991). Innowacja i przedsiębiorczość - praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
 • Gibb, A.A. (1990). Enterprenurship and intrapreneurship - exploring the differences. W: R. Donckels, A. Miettinen (red.), New findings and perspectives in Entrepreneurship. Aldershot: Awebury Gower Publishing Group, 33-67.
 • Glinka, B., Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Holobinko, A. (2012). Theoretical and methodological approaches to understanding human migration patterns and their utility in forensic human identification cases. Societies, 2, 42-62. DOI: 10.3390/soc2020042
 • Internetowa encyklopedia PWN (2015, 17 grudnia). Pozyskano z: http://www.encyklopedia.pwn.pl
 • IOM (2015). World migration report 2015, migrants and cities: New partnerships to manage mobility. France: International Organization for Migration.
 • Kahanec, M., Zimmermann, K. (2011). High-skilled immigration policy in Europe. DIW Berlin: Discussion Papers, 1096. DOI: 10.2139/ssrn.1767902
 • Konieczna-Sałamatin, J. (red.). (2015). Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Badanie społeczne. Warszawa: Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz, Fundacja "Nasz Wybór".
 • Kosała, M. (2014). Badanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży jako fundament kształtowania postawy odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata. Horyzonty Wychowania, 13(2), 317-340.
 • Kosała, M., Pichur, A. (2008). Analiza działań przedsiębiorczych i postrzeganie prowadzenia działalności gospodarczej wśród młodego pokolenia - wybrane aspekty. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 347-354.
 • Lucassen, J., Lucassen, L., Mannin, P. (red.). (2010). Migration history in world history: Multidisciplinary approaches. Leiden and Boston: Brill.
 • Marucci, M., Montedoro, C. (2010). L'integrazione degli immigrati tra politiche attive del lavoro e politiche sociali: esperienze ed eccellenze in quattro regioni italiane. Strumenti ISFOL, 6. W: The missing Entrepreneurs 2015: Policies for self-employment and Entrepreneurship. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264226418-en
 • Ndofor, H., Priem, R. (2011). Immigrant Entrepreneurs, the ethnic enclave strategy, and venture performance. Journal of Management, 37(3), 790-818.
 • OECD (2010a). Entrepreneurship and migrants. Report by the OECD working party on SMEs and Entrepreneurship. Paris: OECD Publications.
 • OECD (2010b). Open for business: migrant Entrepreneurship in OECD countries. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264095830-en
 • OECD (2015). The missing Entrepreneurs 2015: Policies for self-employment and Entrepreneurship. Paris: OECD Publishing.
 • Piasecki, B. (1997). Przedsiębiorczość i mała firma - teoria i praktyka. Łódź: Wydawnictwo Naukowe UŁ.
 • Targalski, J., Kosała, M., Pichur, A. (2007). Postawy przedsiębiorcze wśród studentów kierunku ekonomia Akademii Ekonomicznej w Krakowie - analiza wyników badań. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 90-100.
 • Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 246-257.
 • Wach, K. (2015a). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 24-36.
 • Wach, K. (2015b). Środowisko biznesu rodzinnego jako stymulanta intencji przedsiębiorczych młodzieży akademickiej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 16(7/3), 25-40.
 • Włoch, R. (2015). Przegląd literatury przedmiotu i badań empirycznych. W: J. Konieczna-Sałamatin (red.), Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Badanie społeczne. Warszawa: ISEE, Fundacja "Nasz Wybór", 17-60.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440392

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.