PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 109--124
Tytuł artykułu

Udział osób pełniących funkcje publiczne w zarządzaniu kołem łowieckim

Autorzy
Warianty tytułu
Management of Hunting Clubs by Persons Performing Public Functions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy problematyki prawnej łączenia funkcji publicznej z zarządzaniem kołem łowieckim. Na wstępie autorka nawiązuje do unormowań ogólnych dotyczących ograniczeń związanych z pełnieniem funkcji publicznej i konsekwencji ich naruszenia. Wskazuje, że w myśl art. 4 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne nie mogą one prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Z uwagi na wątpliwości wynikające z przepisów ustawy z 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, autorka, analizując przepisy ustawy, wskazuje, że podstawowym celem działania koła łowieckiego jest prowadzenie gospodarki łowieckiej. Koła łowieckie oraz Polski Związek Łowiecki (PZŁ) na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Prawa łowieckiego mogą prowadzić działalność gospodarczą, której warunki określa Statut PZŁ. Działalność gospodarcza koła łowieckiego powinna mieć charakter uboczny i być podejmowana wyłącznie dla realizacji celów statutowych. Koła łowieckie, działając w sferze działalności gospodarczej, mają status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Autorka wskazuje też, że uznanie koła łowieckiego za podatnika na gruncie ustawy 15 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie przesądza o tym, iż prowadzi ono działalność gospodarczą. (abstrakt oryginalny)
EN
This article concerns legal issues related to the performance of a public function together with engagement in the management of a hunting club at the same time. First, general provisions governing the limitations when a public function is performed and the consequences of non-compliance with the prescribed limitations are presented. Under Article 4 point 6 of the Act of 21 August 1997 on Restricting the Pursuit of Business Activity by Persons Performing Public Functions, such persons may not engage in business as sole proprietors or together with other persons, or manage such business activity or act as representatives/agents appointed to perform such activity or function. However, due to some doubts arising from the provisions of the Act of 13 October 1995 - Hunting Law, an analysis of these provisions has been made to find that the basic purpose of a hunting club is conducting hunting management. Pursuant to Article 35 clause 1 and 2 of Hunting Law, hunting clubs and the Polish Hunting Association may be involved in business activity but the rules or principles according to which such activity is to be performed are specified but only marginally in the Statutes of the Polish Hunting Association. According to the Statutes, business undertaken by the Association should only be of secondary importance and undertaken only for the purpose of realising the Association's statutory duties, while hunting clubs engaged in economic activity acquire the status of an entrepreneur in the meaning of the Act of 2 July 2004 on Freedom of Economic Activity. It is also pointed that the very fact that a given hunting club is recognised as a VAT payer does not necessarily mean that such a club runs a business activity. It is therefore concluded that not every hunting club conducts business activity. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
109--124
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Banaszak, B. (2012), Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Lex.
 • Bartosiewicz, A. (2016), Komentarz do art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, Lex [dostęp: 2.06.216].
 • Czarnow S. (2015), Bezprawne pozyskanie zwierzyny a gospodarka łowiecka, Kontrola Państwowa 2: [338-348].
 • Dolnicki, B. red. (2007), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Warszawa.
 • Dolnicki, B. (2012), Samorząd terytorialny, Warszawa.
 • Goettel, M. (2013), Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym, Warszawa.
 • Gola, J. (2010), Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne a dylematy dotyczące pojęcia działalności gospodarczej, [w:] Kiere, L (red.), Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego (z uwzględnieniem samorządu terytorialnego), Wrocław: 63-74.
 • Jaśkowska, M., Wróbel, A. (2005), Kodeks postępowania administracyjnego, Kraków.
 • Kisielewicz, A. (2014), Komentarz do art.492 Kodeksu wyborczego, Lex [dostęp: 2.06. 2016].
 • Kocowski, T. (2006), Ograniczenia działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne - reglamentacyjna funkcja państwa na przykładzie ustawy z 21 sierpnia 1997 r., [w:] Popowska, B. (red.), Funkcje współczesnej administracji gospodarczej, Poznań: 113-143.
 • Kulesza M. (1996), Pozycja ustrojowa i funkcje samorządów zawodowych, Rzeczpospolita 9 lutego 1996: 18.
 • Lis-Staranowicz, D. (2000), Niepołączalność (incompatibilitas) mandatu parlamentarnego w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Przegląd Sejmowy 1: 27-39.
 • Magdziarczyk, M. (2007), Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne w świetle art. 22 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., ZNSA 4: [21-35].
 • Matulewski M., Fąs, J. (2014), Zarządzanie finansami w kołach łowieckich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 67: 61-70.
 • Mordwiłko, J. (1999), W sprawie ustawowego uregulowania de lege ferenda zasady incomatibilitas określonej w artykule 107 Konstytucji, 8 lipca 1999 r. Biuro Analiz Sejmowych, http://biurose.sejm.gov.pl/biuletyn/be35-2.htm [dostęp: 2.06.2016].
 • Niewiadomski, Z. (red.), (2009), Prawo administracyjne, Warszawa 2009.
 • Odrowąż-Sypniewski, W. (2015), Opinia prawna na temat ograniczeń wynikających z Konstytucji RP dotyczących uzawodowienia mandatu poselskiego, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 4(48): 49-54.
 • Radecki, W. (2005), Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa.
 • Radecki, W. (2012), Łowiecki system prawny w Polsce, [w:] Problemy współczesnego łowiectwa w Polsce, Poznań: 11-42.
 • Rzetecka-Gil, A. (2009), Ustawa ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje. Komentarz, Warszawa.
 • Rzetecka-Gil, A. (2015), Glosa do wyroku NSA z dnia 8 stycznia 2015 r., II OSK 3117/14, Lex.
 • Słownik języka polskiego, PWN, http://sjp.pwn.pl/ [dostęp: 2.06 2016].
 • Sarnecki, P. (2007), Komentarz do art. 34 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, Lex.
 • Stahl, M. (2011), Inne podmioty administrujące, [w:] System prawa administracyjnego, t. 6: Podmioty administrujące, red. Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A., Warszawa: 501-552.
 • Stec, R. (2014), Komentarz do art.32 ustawy - Prawo łowieckie, Lex [dostęp: 24.05.2016].
 • Stec, R. (2014), Komentarz do art.1 ustawy - Prawo łowieckie, Lex [dostęp: 2.06.2016].
 • Szpetkowski, K. (2013), Etyka przekazem wartości kultury dla współczesnego łowiectwa, Investigationes Linguisticae 28: [127-142].
 • Tarno, J.P. (2006), Glosa do uchwały NSA z dnia 12 grudnia 2005, sygn. II OPS 4/05, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 1: 150-157.
 • Wierzbowski, M. (1976), Charakter prawny stosunków organizacji społecznej, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440444

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.