PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
15 (2016) | nr 3 | 115--122
Tytuł artykułu

Health as a Determinant of the Development of the Organic Food Market

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zdrowie jako determinanta rozwoju rynku żywności ekologicznej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest podjęcie próby odpowiedzi na pytanie czy dążenie do utrzymania dobrego stanu zdrowia jest głównym czynnikiem rozwoju rynku żywności ekologicznej oraz czy menedżerowie na rynku żywności ekologicznej powinni koncentrować się na tym czynniku w strategii marketingowej żywności ekologicznej, a zwłaszcza w strategii komunikacji marketingowej, aby pozyskać nowych nabywców oraz zwiększyć liczbę kupujących regularnie. Artykuł dostarcza cennych informacji wskazując ze najważniejszym wyznacznikiem wyborów żywności organicznej przez konsumentów są korzyści dla zdrowia. W celu zachęcenia konsumentów do zakupu żywności ekologicznej, użyteczne w strategii komunikacji marketingowej mogą być oświadczenia zdrowotne podkreślające metodę wytwarzania. Jednak takie kampanie muszą być zaprojektowane z ostrożnością, ponieważ większość badań wskazuje, że nie ma istotnych różnic w zawartości żywieniowej lub dodatkowych korzyściach zdrowotnych między ekologiczną żywnością a tradycyjnie wytwarzaną. (abstrakt oryginalny)
EN
This article attempts to answer the questions if the desire to maintain good health is a major factor in the development of the organic food market and whether managers in the organic food market should focus on this factor in marketing communication strategies to win new customers and increase the number of buyers regularly. The organic food market is one of the most dynamically developing sectors of the food industry, but it is still small. Consumers who appreciate healthy lifestyle, taste, life in clean environment can become potential buyers of organic food. Our study shows that health is an important motive of organic food consumption. Practitioners during the construction of promotional message, especially in mature markets should in the future pay attention to the environmental benefits and sustainable mode of production, while all the nutritional and health benefits should be treated only as a premium. There is no conclusive evidence that organic food is more health than conventional alternatives. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
115--122
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
autor
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Aertsens, J., Mondelaers, K., Verbeke, W., Buysse, J., Van Huylenbroeck, G. (2011). The influence of subjective and objective knowledge on attitude, motivations and consumption of organic food. British Food Journal, 113, 11, 1353-1378.
 • Aertsens, J., Verbeke, W., Mondelaers, K., Van Huylenbroeck, G. (2009). Personal determinants of organic food consumption: a review. British Food Journal, 111, 10, 1140-1167.
 • Ahmad, S.N.B.B., Kelana, J. (2010). Organic food: A study on demographic characteristics and factors influencing purchase intentions among consumers in Klang Valley, Malaysia. International Journal of Business and Management, 5 (2), 105-118.
 • Alvesleben von, R. (1997). Consumer behavior. [In:] D.I. Padberg, C. Ritson, L.M. Albisu (Eds), Agro-food Marketing. CAB International, New York.
 • Barański, M., Srednicka-Tober, D., Volakakis, N., Seal, C., Sanderson, R., Stewart, G.B., Benbrook, Ch., Biavati, B., Markellou, E., Giotis, Ch., Gromadzka-Ostrowska, J., Rembiałkowska, E., Skwarło-Son, K., Tahvonen, R., Janovska, D., Niggli, U., Nicot, Ph., Leifert, C. (2014). Higher antioxidant and lower cadmium concentrations and lower incidence of pesticide residues in organically grown crops: a systematic literature review and metaanalyses. British Journal of Nutrition, 112, 794-811.
 • Buder, F., Feldmann, C., Hamm, U. (2014). Why regular buyers of organic food still buy many conventional products. British Food Journal, 116, 3, 390-404.
 • Chen, M-F. (2009). Attitude toward organic foods among Taiwanese as related to health consciousness, environmental attitudes, and the mediating effects of a healthy lifestyle. British Food Journal, 111, 2, 165-178.
 • Chrysochou, P. (2010). Food health branding: the role of marketing mix elements and public discourse in conveying a healthy brand image. Journal of Marketing Communications, 16, 1-2, 69-85.
 • Chryssohoidis, G.M., Krystallis, A. (2005). Organic consumers' personal values research: testing and validating the list of values (LOV) scale and implementing a value-based segmentation task. Food Quality and Preference 16, 585-599.
 • Dangour, A.D., Dodhia, S.K., Hayter, A., Allen, E., Lock, K., Uauy, R. (2009). Nutritional quality of organic foods: a systematic review. The American Journal of Clinical Nutrition, 90 (3), 680-685.
 • Dettmann, R., Dimitri, C. (2007). Who's buying organic vegetables? Demographic characteristics of US consumers. Journal of Food Distribution Research, 49-62.
 • Doorn van, J., Verhoef, P.C. (2011). Willingness to pay for organic products: differences between virtue and vice foods. International Journal of Research in Marketing, 28, 3, 167-180.
 • Durham, C.A., Andrade, D. (2005). Health vs. environmental motivation in organic preferences and purchases. American Agricultural Economics Association Annual Meeting. Providence, RI, 24-27 July.
 • Frostling-Henningsson, M., Hedbom, M., Wilandh, L. (2014). Intentions to buy "organic" not manifested in practice. British Food Journal, 116, 5, 872-887.
 • Gil, J.M., Gracia, A., Sa´nchez, M. (2000). Market segmentation and willingness to pay for organic products in Spain. International Food and Agribusiness Management Review, 3, 207-226.
 • Gutkowska, K. (2011). Innowacyjność konsumentów wobec produktów żywnościowych jako warunek rozwoju rynku żywności [Innovation of consumers to food products as a conditio for the development of the food market]. Konsumpcja i Rozwój, 1, 108-119.
 • Gutkowska, K., Ozimek, I. (2005). Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności - kryteria zróżnicowania [Selected aspects of consumer behavior in the food market - the criteria of differentiation]. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Hartman Group (2010). Beyond organic & natural 2010. Retrieved from http://store.hartman-group.com/content/organic-and-natural-2010-overview.pdf (accessed: 05.10.2015).
 • Honkanen, P., Olsen S.O., Verplanken B. (2006). Ethical value and motive driving organic food choice. Journal of Consumer Behaviour, 5, 5, 420-430.
 • European Parliament (2015). Organic food: Helping EU consumers make an informed choice. EPRS Report. Retrieved from http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ BRIE/2015/557009/EPRS_BRI%282015%29557009_EN.pdf (accessed: 11.10.2015).
 • Karwat, I.D., Jędrych, M., Skawiński, D., Piecewicz, H., Sobieszczański, S.J., Żukow, W., Fronczek, M., Borzęcki, P. (2012). Health and disability - problems with defining, Part 1. Characteristics used in evaluation of the state of health. Journal of Health Sciences, (2) 5, 87-100.
 • Kusińska, A. (2011). Hierarchia uznawanych wartości jako czynnik kreujący popyt i konsumpcję (The hierarchy of recognized values as a factorcreating demand and consumption). Konsumpcja i Rozwój, 1, 93-107.
 • Łuczka-Bakuła, W. (2007). Rynek żywności ekologicznej. Wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju (The organic food market. Determinants and conditions of the development). PWE, Warszawa.
 • Magistris, T.D., Gracia, A. (2008). The decision to buy organic food products in Southern Italy, British Food Journal, 110, 9, 929-947.
 • Michaelidou, N., Hassan, L.M. (2008). The role of health consciousness, food safety concern and ethical identity on attitudes and intentions towards organic food. International Journal of Consumer Studies, 32, 2, 163-170.
 • Millock, K., Wier, M., Andersen, L.M. (2004). Consumer's demand for organic foods-attitudes, value and purchasing behaviour. XIII Annual Conference of European Association of Environmental and Resource Economics, Budapest, 25-28 June.
 • Nasir, V.A., Karakaya, F. (2014). Consumer segments in organic foods market. Journal of Consumer Marketing, 31, 4, 263-277.
 • Padel, S., Foster, C. (2005). Exploring the gap between attitudes and behaviour. British Food Journal, 107, 8, 606-625.
 • Paul, J., Rana, J. (2012). Consumer behavior and purchase intention for organic food. Journal of Consumer Marketing, 29, 6, 412-422.
 • Pilarczyk, B., Nestorowicz, R. (2010). Marketing ekologicznych produktów żywnościowych [Marketing of organic food products]. Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Richter, T. (2008). Trends in the organic retailing sector in Europe 2007. [In:] H. Willer, M. Yussefi-Menzler, N. Sorensen (Eds), The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends. Earthscan, London, 140-147.
 • Roddy, G., Cowan, C.A., Hutchinson, G. (1996). Consumer attitudes and behaviour to organic foods in Ireland. Journal of International Consumer Marketing, 9, 2, 41-63.
 • Roitner-Schobesberger, B., Darnhofer, I., Somsook, S., Vogl, C.R. (2008). Consumer perceptions of organic foods in Bangkok. Thailand, Food Policy, 33, 2, 112-121.
 • Sahota, A. (2009). The global market for organic food and drink. [In:] H. Willer, L. Klicher (Eds), World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends 2009. FiBL-IFOAM Report. FiBL. Geneva, 59-64.
 • Schifferstein, H.N.J., Oude Ophuis, P.A.M. (1998). Health-related determinants of organic food consumption in The Netherlands. Food Quality and Preference, 9, 3, 119-133.
 • Shepherd, R., Magnusson, M., Sjödén, P.O. (2005). Determinants of consumer behavior related to organic foods. Ambio, 34, 4/5, 352-359.
 • Smith-Spangler, C., Brandeau, M.L., Hunter, G.E., Bavinger, J.C., Pearson, M., Eschbach, P.J., Sundaram, V., Liu, H., Schirmer, P., Stave, C., Olkin, I., Bravata, D.M. (2012). Are Organic Foods Safer or Healthier Than Conventional Alternatives? A Systematic Review. Annals of Internal Medicine 4, 157 (5), 348-366.
 • Światowy, G. (2012). Gospodarstwo domowe jako kreator przemian społecznych i gospodarczych [Household as a creator of social and economic changes]. Konsumpcja i Rozwój, 2 (3), 56-66.
 • Tregear, A., Dent, J.B., McGregor, M.J. (1994). The demand for organically grown produce. British Food Journal, 96, 4, 21-25.
 • Tsakiridou, E., Boutsouki, C., Zotos, Y., Mattas, K. (2008). Attitudes and behaviour towards organic products: an exploratory study. International Journal of Retail and Distribution Management, 36, 2, 158-175.
 • Wandel, M., Bugge, A. (1997). Environmental concern in consumer evaluation of food quality. Food Quality and Preference, 8, 1, 19-26.
 • Yin, S., Wu, L., Du, L., Chen, M. (2010). Consumers' purchase intention of organic food in China. Journal of the Science of Food and Agriculture, 90, 8, 1361-1367.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440476

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.