PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 12 Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych = Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems | 364--377
Tytuł artykułu

Badanie efektywności programów edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości na podstawie studium przypadku Politechniki Warszawskiej - komunikat z badań

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Effectiveness of Educational Programs in Entrepreneurship, Based on a Case Study of the Warsaw University of Technology - Statement of the Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od około dekady podejmowane są w Polsce coraz liczniejsze inicjatywy w zakresie nauczania przedsiębiorczości, także na uczelniach wyższych (w tym technicznych). W literaturze przedmiotu edukacja przedsiębiorczości jest tematem dobrze rozpoznanym, zwłaszcza pod kątem projektowania programów nauczania. Istnieje jednak luka w wiedzy o efektywności programów edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości, a przeprowadzenie badań pod tym kątem stanowi wyzwanie pod względem metodycznym. Głównym celem badań omówionych w artykule jest stworzenie i przetestowanie autorskiego kwestionariusza umożliwiającego weryfikację programu edukacyjnego w zakresie przedsiębiorczości i stanowiącego podstawę dla przeprowadzenia długoletnich, porównywalnych badań w tym zakresie. Ich przedmiotem są programy edukacyjne, metody ich wdrażania oraz postawy przedsiębiorcze wykazywane przez absolwentów. Omawiany w pracy autorski program edukacyjny realizowany jest w Politechnice Warszawskiej od 2007 r., zaś obecnie podejmuje się inicjatywy służące ocenie jego wpływu na kariery zawodowe jego absolwentów. Źródłem danych dla rozważań są wyniki dwóch pilotażowych badań ankietowych przeprowadzonych na uczestnikach zajęć (studentach). Wyniki te pozwoliły wstępnie określić strukturę badania właściwego i brzmienie pytań oraz sugerowanych odpowiedzi. Obecnie ankieta jest podzielona na cztery części: ocenę zajęć, badanie stosunku do samozatrudnienia, ocenę szans i zagrożeń związanych z prowadzeniem firmy oraz określenie uwarunkowań rodzinnych. Z pewnością brakuje jeszcze sposobu na uchwycenie efektów edukacji w postaci przejawiania inicjatyw ambitnych, szczególnie cennych. Na tym aspekcie będą skoncentrowane dalsze poszukiwania i badania. (abstrakt oryginalny)
EN
For about a decade more and more initiatives of teaching entrepreneurship are held in Poland, including universities courses (within technical ones as well). In the subject literature, teaching entrepreneurship is a well-recognized topic, especially when it comes to creating a syllabus. Nevertheless, there is a knowledge gap in the effectiveness of such entrepreneurship courses and conducting a study in this area appears to be challenging due to methodological obstacles. The main goal of the study that is discussed in this article is creating and testing a survey which enables verifying the education programs in terms of entrepreneurship. It will be a base for conducting a long-term comparison study in the area of entrepreneurship in education. The examined topics are: educational programs, methods of implementation and entrepreneurship approaches demonstrated by students. The copyrighted program discussed in this paper takes place in the Warsaw University of Technology since 2007. Currently, there are actions to evaluate the influence of the program on careers of the University's graduates. The data source was built on the results of two pilot surveys conducted on the course participants (students). The results allowed for determining a primary structure of the main study, the tone of questions and suggested answers. Currently, the survey is divided into four parts: course evaluation, exploring the will and attitude to self-employment, examining the opportunities and threats of owning a company and defining family determinants. It is certain that there is still a difficulty to capture the effects of education in undertaking ambitious and high-growing ventures. Further research and studies will focus on this aspect. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211.
 • Ajzen, I. (2002). Constructing a TPB questionnaire: Conceptual and methodological considerations. Pozyskano z: http://chuang.epage.au.edu.tw/ezfiles/168/1168/attach/20/pta_41176_7688352_57138.pdf
 • Ajzen, I. (2005). Attitudes, personality, and behavior. McGraw-Hill Education (UK).
 • Blank, S. (2013). Why the lean start-up changes everything. Harvard Business Review, 91(5), 63-72.
 • Blank, S., Dorf, B. (2012). The startup owner's manual. K&S; Ranch.
 • Charney, A., Libecap, G.D. (2000). Impact of entrepreneurship education. Kansas City, MO: Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership.
 • Cieślik, J. (2008). Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim. Pozyskano z: http://www.fundacja.edu.pl/przedsiebiorczosc/_referaty/sesja_IIa/5.pdf
 • Cieślik, J. (2014a). Iluzje innowacyjnej przedsiębiorczości. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 3, 4-16.
 • Cieślik, J. (2014b). Przedsiębiorczość, polityka, rozwój. Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa.
 • Cieślik, J., Guliński J., Matusiak K., Skala-Poźniak A. (2011). Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2010). A guide to teaching practice. Routledge.
 • Enfield, J. (2013). Looking at the impact of the flipped classroom model of instruction on undergraduate multimedia students at CSUN. TechTrends, 57(6), 14-27.
 • Fairlie, R., Robb, A. (2007). Families, Human Capital, and Small Business: Evidence from the Characteristics of Business Owners Survey. Industrial and Labor Relations Review, 60(2), 225-245.
 • Fayolle, A., Lassas-Clerc, N. (2006, September). Essay on the nature of entrepreneurship education. In International Conference Entrepreneurship in United Europe-Challenges and Opportunities.
 • Feliniak, U. (2007). Przygotowanie absolwentów szkół do kariery zawodowej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 210, 85-106.
 • Gabała, J. (2005). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 145-152.
 • Gaweł, A., Pietrzykowski, M. (2015). Edukacja przedsiębiorczości w postrzeganiu przedsiębiorczości i kształtowaniu intencji przedsiębiorczych. Problemy Zarządzania, 13, 1(51), t. 2. 41-55.
 • Gibb, A.A. (1993). Enterprise culture and education understanding enterprise education and its links with small business, entrepreneurship and wider educational goals. International Small Business Journal, 11(3), 11-34.
 • Guzman, J., Liñán, F. (2005; 2015, 10 maja). Perspectives On Entrepreneurial Education: A Us-Europe Comparison. Jean Monnet European Studies Centre Universidad Antonio de Nebrija. Pozyskano z: http://www.nebrija.com/jeanmonnet/pdf/guzman-linian.pdf
 • Henrekson, M., Sanandaji, T. (2014). Small business activity does not measure entrepreneurship. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(5), 1760-1765.
 • Herreid, C.F., Schiller, N.A. (2013). Case studies and the flipped classroom. Journal of College Science Teaching, 42(5), 6-66.
 • Jeruszka. U. (red.) (2001). Metody badania losów i karier absolwentów szkół zawodowych. Warszawa: IPiSS.
 • Jeruszka. U. (2006). Metody badania jakości kształcenia w szkołach wyższych. Polityka Społeczna, 8.
 • Jeruszka. U. (2011). Efektywność kształcenia w szkołach wyższych. Polityka Społeczna, 1.
 • Kuckertz, A. (2013). Entrepreneurship Education - Status Quo and Prospective Developments. Journal of Entrepreneurship Education, 16. 59-71. Pozyskano z: http://ssrn.com/abstract=1862295; http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1862295
 • Kuckertz, A. (2013; 2015, 10 maja). What's Hot in Entrepreneurship Research in 2013? The 1st of a Series of Annual Trend Surveys. Universität Hohenheim, Hohenheim, Niemcy. Pozyskano z: https://entrepreneurship.uni-hohenheim.de/uploads/media/What_s_hot_in_Entrepreneurship_Research_2013_03.pdf
 • Kuratko, D.F. (2005). The emergence of entrepreneurship education: Development, trends, and challenges. Entrepreneurship theory and practice, 29(5), 577-598.
 • Liñán, F. (2007). The role of entrepreneurship education in the entrepreneurial process. Handbook of Research in Entrepreneurship Education, 230.
 • Marszałek, A. (2012). Analiza postaw przedsiębiorczych wśród studentów. E-mentor, 3(45), 25-34.
 • Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons.
 • Piróg, D. (2014). Uwarunkowania przedsiębiorczości absolwentów szkół wyższych: założenia teoretyczne i stan rzeczywisty. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 306-315.
 • Piróg, D. (2015). Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 364-376.
 • Reis, E. (2011). The Lean Startup. New York: Crown Business.
 • Richert-Kaźmierska, A. (2011). Przedsiębiorczość jako przedmiot nauczania na wyższej uczelni - wyzwania merytoryczne i metodyczne. E-mentor, 2, 39.
 • Rubacha, K. (2013). Standardy badań społecznych. Problematyzowanie praktyki edukacyjnej. Przegląd Badań Edukacyjnych, 1(16), 43-51.
 • Skala, A. (2015). Przedsiębiorczość - wyzwanie dla edukacji. W: Pustuła, A., Majczyk, J., Darecki, M. (red). Przedsiębiorczość: jednostka, organizacja, kontekst. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 7-27.
 • Strykowski, W. (1997). Problematyka badawcza technologii kształcenia. Neodidagmata XXIII, 31-41.
 • Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 246-257.
 • Zioło, Z. (2012). Miejsce przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 10-23.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440490

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.