PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | vol. 3, t. 321 | 131--140
Tytuł artykułu

Terytorium jako podstawowa płaszczyzna rozwoju przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Territory as a Primary Plane of the Development of Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przyjęcie terytorialnego paradygmatu rozwoju jako podstawy badawczej w rozważaniach i studiach z zakresu rozwoju lokalnego reorientuje klasyczne podejście do badań w tym zakresie, poprzez wprowadzenie analiz związanych z szeroko rozumianym kontekstem społecznym i kulturowym procesów rozwoju gospodarczego. W koncepcji tej tzw. "miękkie" czynniki rozwoju, tj. instytucje, kapitał relacyjny czy regulacje, determinujące budowę konkurencyjności przedsiębiorstw lokalnych sprawiają, że dla pełnego wyjaśnienia związków terytorium z przedsiębiorczością konieczne stają się badania natury socjologicznej, kulturowej i społecznej, obok tradycyjnych badań prowadzonych na gruncie nauk ekonomicznych. W koncepcji tej terytorium urasta do rangi swoistego aktora życia gospodarczego i społecznego. Procesy globalizacyjne, które wymuszają na przedsiębiorstwach przyjmowanie określonych strategii włączających firmy w globalną gospodarkę, wskazują na konieczność prowadzenia badań umożliwiających znalezienie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób terytorium pozwala na wypracowanie na gruncie lokalnym strategii pozwalających na aktywne uczestnictwo firm w globalnym rynku? Budowa terytorium to proces, w którym jednakowo ważną rolę odgrywają zarówno władze, jak i podmioty prywatne, to proces polegający na dialogu i rozwoju wzajemnych relacji prowadzących do współdziałania na rzecz osiągania celów rozwoju lokalnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The adoption of territorial development paradigm as a basis for discussion and research studies in the field of local development, reorients traditional approach to research in this area, through the introduction of analyzes related to the wider context of social and cultural processes of economic development. The concept of the so-called "soft" factors of development, i.e. institutions, relational capital or regulations that determine the competitiveness of local enterprises, makes necessary to introduce studies of sociological, cultural and social nature, in addition to traditional research conducted on the basis of economic sciences. Globalization processes that force the adoption of specific businesses strategies, indicate the need to conduct research leading to finding an answer to the question of how the territory allows to develop on the basis of local strategies to assist the active participation of companies in the global market. This article presents the results of research explaining the role of territorial conditions for business development. (original abstract)
Rocznik
Strony
131--140
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Colletis-Wahl K. (1995), L'hypothèse des facteurs de concurrence spatiale, quels fondements?, Revue d'Economie Régionale et Urbaine 1995, n° 5.
 • Jewtuchowicz A. (2005), Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Pietrzyk I. (2004), Globalizacja, integracja europejska a rozwój regionalny, [w:] Jewtuchowicz A. (red.), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jean B. (2008), Le developpement territorial. Une discipline scientifique emergente, [w:] G. Massicotte (ed.), Sciences du territoire. Perspectives quebecoises, Presses de L'Universite du Quebec, Quebec.
 • Bailly A. (1994), Territoires et territorialités, [w:] Auray J-P., Bailly A., Derycke P.-H, et Huriot J.-M., Encyclopédie d'Economie spatiale: Concepts-Comportements-Organisations, Economica, Paris.
 • Korenik S. (2011), Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Słupińska M. (2013), Terytorium jako środowisko dla rozwoju przedsiębiorstw, [w:] Nowakowska A. (red.), Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Słupińska M. (2014), Regionalna polityka wspierania konkurencyjności i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w regionie Umbrii, [w:] Słupińska M., (red.) Regionalna polityka wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Studium porównawcze regionu łódzkiego i regionu Umbrii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Słupińska M. (2014), Wnioski i rekomendacje dla regionalnej polityki wspierania konkurencyjności i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w ramach instrumentów polityki spójności Unii Europejskiej, [w:] Słupińska M., (red.) Regionalna polityka wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Studium porównawcze regionu łódzkiego i regionu Umbrii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ustawa Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2004, nr 19, poz. 177.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440536

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.