PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 7 | 43--54
Tytuł artykułu

Reakcja rynku na ujawnienie informacji o portfelu inwestycyjnym

Autorzy
Warianty tytułu
Market Reaction to the Disclosure of Portfolio Holdings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza problematykę państwowych funduszy majątkowych w kontekście ich zaangażowania na rynku giełdowym. Celem głównym artykułu jest analiza reakcji rynku na informacje dotyczące składu portfela inwestycyjnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przez norweski państwowy fundusz majątkowy - Government Pension FundGlobal. Badanie przeprowadzone zostało z wykorzystaniem analizy zdarzeńiobejmowałookres2011-2015.Wynikibadańwłasnychwskazująnawystępowaniewokniezdarzenia (-1.+1), dodatniej nadwyżkowej skumulowanej średniej stopy zwrotu. Wyniki uzyskane w podpróbach jak również z wykorzystaniem średniej nadwyżkowej stopy zwrotu nie potwierdzają w sposób jednoznaczny występowania pozytywnej reakcji inwestorów na analizowane zdarzenie.(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the issue of sovereign wealth funds in the context of their activity on stock exchange. The main goal of this article is to analyze the market reaction to the information about portfolio holdings of Government Pension Fund Global- the Norwegian sovereign wealth fund. The research was conducted with the usage of event study methodology and the data from 2011 to 2015 The empirical findings of the research suggest the existence of cumulative average abnormal return in the event window (-1.+1). Subsamples analysis as well as average abnormal returns do not fully support the hypothesis on positive market reaction to the event.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
43--54
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • 1. Bank Światowy, http://data.woridbank.org/indicator/FI.RES.TOTL.CD/countries, dostęp z dnia 28.01.2016.
 • 2. Bolton P. Samama R., Stiglitz J. (eds), 2012, Sovereign wealth funds and long-term investing, Columbia University Press, New York, s. 83.
 • 3. Bortolotti B., Fotak V., Megginson W., 2014, The Rise of Sovereign Wealth Funds: Definition, Organization and Governance, BAFFI Center Research Paper Series, no.163, s. 3.
 • 4. Buzała P., Reakcja inwestorów na rekomendacje giełdowe, w: Zarządzanie finansami. Upowszechnianie i transfer wyników badań, Zarzecki D. (red), 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 11-20.
 • 5. Castelli M., Scacciavillani, F., 2012, The New Economics of Sovereign Wealth Funds, Wiley Finance, Chichester UK, s.18.
 • 6. Clark G., Monk A., 2010, The Norwegian Pension Fund Global: Ethics over Efficiency, Rotman International Journal of Pension Management, vol.3, no.1, s. 14.
 • 7. Czapiewski L., Czy inwestorzy wierzą analitykom? Ana//za reakcji inwestorów na rekomendacje giełdowe na GPWw Warszawie, 2015, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 75, s. 111-121.
 • 8. Czerwonka L., 2010, Długookresowy wpływ połączeń przedsiębiorstw na wartość spółek przejmujących, Przegląd Organizacji, nr 10, s. 33-36.
 • 9. Dąbrowski M., 2015, Czy kryzysy finansowe zmieniają optymalny poz/om rezerw dewizowych w gospodarkach wschodzących?, Studia Ekonomiczne, nr 1, 8.11.
 • 10. Das U., Mazarei A. Van der Hoorn H. (eds), 2010, Economics or" Sovere/gn Wealth Funds. Issue for Policymakers, International Monetary Fund, Washington, DC, s.173.
 • 11. Dewenter K., Han X., Malatesta P., 2010, Firm values and sovereign wealth funds /nvesfmenfs, Journal of Financial Economics, no.98, s.256.
 • 12. Dinh B.N., 2011, The impact of Sovereign Wealth Fund investments on the performance of listed companies, Cahierde recherche du CERAG, no.2011-02 E2, s.1-16.
 • 13. Fiszeder P., Mstowska E., 2011, Analiza wpływu splitów akcji na stopy zwrotu spółek notowanych na GPW w Warszawie, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4(8), s. 203-210.
 • 14. Fotak V., Bortolotti B. Megginson W., 2008, The Financial Impact of Sovereign Wealth Funds Investments in Listed Companies, Working Paper, University of Oklahoma. S.1-42.
 • 15. GPFG, http://www.nbim.no/en/the-fund/holdings/, dostęp z dnia 1.01.2016.
 • 16. Gurgul H., 2006, Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 134-146.
 • 17. Jamróz P., Koronkiewicz G., 2013, Stock market reactions to the announcements and executions of stock-splits and reverse stock-splits, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 5(65), s.34-49.
 • 18. Kabaciński B., 2013, Ocena efektów fuzji i przejęć na podstawie analizy nadwyżkowych stóp zwrotu, Zarządzanie i Finanse, nr 2(4), s.231-242.
 • 19. Kotter J., Lei U., 2008, Friends of foes? The stock price impact of Sovereign Wealth Fund investments and the price of keeping secrefs, International Finance Discussion Papers, no. 940, s.360-381.
 • 20. Kozack J., Laxton D., Srninivasan K., Sovereign Wealth Funds and Global Capital Flows: A Macroeconomic Perspective [w:] Fry R., McKibbin W., O'Brien J., Sovereign Wealth of State Capital in the New Financial Order, Imperial College Press, London UK, 2001, s.21.
 • 21. Mezzacapo S., 2009, The So-Called Sovereign Wealth Funds: Regulatory Issues, Financial Stability and Prudential Supervision, European Economy. Economic Paper, no. 379, s.22.
 • 22. Misztal P., 2014, Optymalny poziom rezerw walutowych w Polsce. Teoria i praktyka, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 132, s.31-53.
 • 23. Park D., Estrada G., 2009, Are Developing Asia's Foreign Exchange Reserves Excessive? An Empirical Examination, Asian Development Bank Working Paper Series, no. 170, s. 112-115.
 • 24. Perepeczo A., 2013, Reakcja akcjonariuszy na decyzje o wypłacie dywidendy w spółkach publicznych - wyniki badań empirycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 323, s. 253-263.
 • 25. Pruchnicka-Grabias I., 2010, Sovereign Wealth Funds - The activity and its consequences for the global economy, Interdisciplinary Management Research, vol. 6, s. 510-522.
 • 26. Sojli E., Tham W., 2010, The Impact of Foreign Government Investments on Corporate Performance: Evidence from US, Finance Meeting EUROFIDAI-AFFI, Paris, s.1-53.
 • 27. Stooq, http://stooq.pI/db/h/, dostęp z dnia 2.02.2016.
 • 28. SWFI, Sovereign Wealth Fund Institute, http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-ran-kings/, dostęp z dnia 30.01.2016.
 • 29. Tuzimek R., 2012, Wpływ wypłat dywidendy na wartość akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 254, s.333-346.
 • 30. Urban D., 2011, The Role of Sovereign Wealth Funds in Global Management of Excess Foreign Exchange Reserves, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, vol. 14, no. 2, s.155-156.
 • 31. Urban D., 2012a, Państwowe fundusze majątkowe jako inwestor finansowy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 271, s.438
 • 32. Urban D., 2012b, Państwowe fundusze majątkowe jako nowy element w architekturze globalnej sieci bezpieczeństwa finansowego, Zarządzanie i Finanse, nr 10(4), s.349.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440560

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.