PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 10 | 43--48
Tytuł artykułu

Kooperencja w perspektywie procesualnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Autorzy
Warianty tytułu
Coopetition in the Processual Perspective in Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie koncepcji kooperencji z perspektywy procesualnej w zarządzaniu zmianą. Podejście procesualne (Practice Turn in Management) eksploruje procesy powstawania, zmian i zaniku systemów społecznych z punktu widzenia transformacji rutyn i sposobów odtwarzania codziennych czynności. Kooperencja jest procesem złożonym i dynamicznym. Kluczową rolę w kształtowaniu relacji kooperencyjnych odgrywają uwarunkowania zewnętrze: okazje, zagrożenia, codzienne zdarzenia biznesowe. Wszelkie tego typu okoliczności inicjują działanie. Polega ona albo na automatycznej, albo na refleksyjnej reakcji przedsiębiorstwa. Artykuł składa się z części teoretycznej, gdzie przybliżono perspektywę procesualną w zarządzaniu oraz podjęto próbę odniesienia jej do koncepcji kooperencji. Druga empiryczna części pracy stanowi omówienie studium przypadku, które ilustrujące tezę, że działania spontaniczne mogą być ważnym elementem tworzenia i instytucjonalizacji relacji kooperencyjnych. Zmiany spontaniczne stanowią niedostatecznie rozpoznany obszar w naukach o zarządzaniu. Studium przypadku przeprowadzone w ramach niniejszego artykułu jest zorientowane na wypełnianie tej luki poznawczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the concept of coopetition in change management from the processual perspective. Processual approach (Practice Turn in Management) explores the processes of formation, change and disappearance of social systems from the point of view of the transformation of routines and ways of performing daily activities. Coopetition is a complex and dynamic process. The key role in shaping coopetitive relations is played by external factors: opportunities, threats, everyday business incidents. All such circumstances initiate action. It involves either automatic or reflexive reaction of the company. The article consists of a theoretical part, where the processual perspective in management has been presented and an attempt to reference it to the concept of coopetition has been made. The second, empirical part of the work, is a discussion of a case study illustrating the idea that spontaneous activities may be an important part of creating and institutionalizing coopetitive relations. Spontaneous changes are the insufficiently recognized area in management sciences. The case study carried out in this article is focused on filling in this cognitive gap. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
43--48
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • [1] Baran G., Bąk J. (2010), Wczesne rozpoznanie zmian otoczenia organizacji w świetle teorii strukturacji Anthony'ego Giddensa, "Przegląd Organizacji", Nr 9, s. 12-15.
 • [2] Barnard Ch. (1997), Funkcje kierownicze, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 • [3] Bengtsson M., Eriksson J., Wincent J. (2010), Co-opetition Dynamics-An Outline for Further Inquiry, "Competitiveness Review: An International Business Journal Incorporating Journal of Global Competitiveness", Vol. 20, No. 2, pp. 194-214.
 • [4] Brandenburger A., Nalebuff B. (1996), Co-opetition, Doubleday Dell Publishing Group, New York.
 • [5] Chandler J.D., Vargo S.L. (2011), Contextualization and Value-in-context: How Context Frames Exchange, "Marketing Theory", Vol. 11, No. 1, pp. 35-49.
 • [6] Czakon W., Rogalski M. (2014), Coopetition Typology Revisited - A Behavioural Approach, "International Journal Business Environment", Vol. 6, No. 1, pp. 28-46.
 • [7] Dagnino G.B., Padula G. (2002), Coopetition Strategy. A new Kind of Interfirm Dynamics for Value Creation, EURAM - The European Academy of Management Second Annual Conference - "Innovative Research in Management", Stockholm, 9-11 May.
 • [8] Dahl J., Kock S., Lundgren-Henriksson E-L. (2016), Conceptualizing Coopetition Strategy as Practice: A Multilevel Interpretative Framework, "International Journal Studies of Management and Organization", Vol. 46, No. 2-3, pp. 94-109.
 • [9] Dewey J. (1938), Logic, the Theory of Inquiry, H. Holt and Company, New York.
 • [10] Geraudel M., Salvetat D. (2014), What are the Antecedents of Coopetition? "European Business Review", Vol. 26, pp. 23-42.
 • [11] Giddens A. (1984), The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration, California University Press, Berkeley.
 • [12] Hedaa L., Tornroos J. (2008), Understanding Event-based Business Networks, "Time & Society", Vol. 17, No. 2-3, pp. 319-348.
 • [13] Joas H. (1997), Pragmatism and Social Theory, University of Chicago Press, Chicago.
 • [14] Kolczyński M., Sztumski J. (2003), Marketing polityczny, Wyd. 2, Śląsk, Katowice.
 • [15] Kotarbiński Т. (1958), Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa, s. 7-9.
 • [16] Manterys A. (2008), Działanie i sprawczość w socjologii Schütza, [w:] A. Schütz, O wielości światów, NOMOS, Kraków, s. VII-XVIII.
 • [17] Mattson L., Tidström A. (2015), Applying the Principles of Yin-Yang to Market Dynamics: On the Duality of Cooperation and Competition, "Marketing Theory", pp. 1-18.
 • [18] Mead G.H. (1934), Mind, Self and Society, University of Chicago Press, Chicago.
 • [19] Pszczołowski Т. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
 • [20] Schütz A. (1932), The Phenomenology of the Social World, Northwestern University Press, Evantson, IL.
 • [21] Szacki J. (2011), Historia myśli socjologicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • [22] Tidström A., Rajala A. (2016), Coopetition Strategy as Interrelated Praxis and Practices on Multiple Levels, "Industrial Marketing Management", article in press.
 • [23] Vargo S.L., Lusch R.F. (2006), The Service-Dominant Logic of Marketing: Reactions, Reflections, and Refinements, "Marketing Theory", Vol. 6, No. 3, pp. 281-288.
 • [24] Vygotsky L. (1934), Thinking and Speech, Plenum, New York.
 • [25] Walsh D. (1972), Sociology and the Social World, [in:] P. Filmer, New Directions in Sociological Theory, Collier- Macmillan, London, pp. 15-35.
 • [26] Weick K.E. (1969), The Social Psychology of Organising, Addison-Wesley, Reading.
 • [27] Wysocki M. (2015), Kooperencja w zarządzaniu logistycznym w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce, Społeczna Akademia Nauk, Łódź, praca niepublikowana.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440598

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.