PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 9 | 36--44
Tytuł artykułu

Nowe wymagania ISO 9001:2015 i ich wpływ na system zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych

Warianty tytułu
New Requirements of ISO 9001:2015 and their Impact on Factory Production Control of Construction Products
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł rozpatruje nowe wymagania wprowadzone przez normę ISO 9001:2015 w kontekście wymagań właściwych dla systemu zakładowej kontroli produkcji (ZKP) wyrobów budowlanych. Jako podstawę do rozważań dotyczących ZKP przyjęto wymagania normy PN-EN 16361:2013-12. Norma ta dotyczy napędów oferowanych razem z drzwiami, skrzydłami systemowymi producenta automatyki lub innymi skrzydłami oraz obejmuje napędy ze skrzydłami do drzwi przesuwnych i obrotowych. W analizie uwzględniono system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz procesy realizowane w organizacji produkującej taki typ wyrobów. Przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonych porównań. Celem opracowania jest zbadanie i określenie elementów wspólnych wymagań ZKP i normy ISO 9001:2015 oraz wskazanie możliwości zastosowań praktycznych podczas wdrażania tych systemów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article examines new requirements introduced by ISO 9001:2015 in the context of the requirements inherent in the system of factory production control FPC applicable to construction products. As a basis for consideration of the FPC requirements of PN-EN 16361:2013-12 were adopted. This standard applies to power operated pedestrian doors, doorsets other than swing type, initially designed for installation with power operation without resistance to fire and smoke leakage characteristics. In the analysis, evaluation and verification of constancy of performance and processes at the production organization of this type of product was considered. Against this background, we compared the requirements of FPC and ISO 9001:2015. The paper also presents conclusions from comparisons conducted. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
36--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Techniki Budowlanej
 • Instytut Techniki Budowlanej
Bibliografia
 • Almeida N. M, Sousa V., Dias L. A., Branco F. 2015. "Engineering risk management in performance-based building environments", Journal of Civil Engineering and Management, 218-230.
 • Almeida N. M., Sousa V., Dias L. A., Branco F. 2015. "Managing the technical risk of performance-based building structures", Journal of Civil Engineering and Management, 384-394.
 • AQAP - 2000 (wydanie 2) - Polityka NATO dotycząca zintegrowanego systemowego podejścia do jakości w cyklu życia, Bruksela 2009.
 • AQAP 2070 (wydanie 2) - Proces NATO dotyczący wzajemnej realizacji Rządowego zapewnienia jakości GQA, Bruksela 2012.
 • Chemers Martin. 1997. An integrative theory of leadership. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. ISBN 978-0-8058-2679-1.
 • Chi Seokho, Han S., Kim D. Y., Shin Y. 2015. "Accident risk identification and its impact analyses for strategic construction safety management", Journal of Civil Engineering and Management, 524-538.
 • IRM (The Institute of Risk Management). 2002. "A Risk Management Standard",. Queens Drive, Exmouth Devon, EX8 2AY.
 • Klimczak Wiesław. W: Problematyka ryzyka w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011, Prace Instytutu Techniki Budowlanej, Kwartalnik nr 2 /2013.
 • Konior Jarosław. 2015. "Enterprise's risk assessment of complex construction projects", Archives of Civil Engineering, Vol. LXI. Issue 2.
 • PMI (Project Management Institute). 2013. "A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)" - Fifth Edition Donna Ritter; 2013: Identifying Risks in Your Project., available from (http://certifedpmp.wordpress. com/2008/10/13/identifying-risks-in-your-project). Retrieved 15 December 2013.
 • PN-EN ISO 9000:2015 "Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia".
 • PN-EN ISO 9001:2015 "Systemy zarządzania jakością. Wymagania".
 • PN-EN 16361:2013-12 "Drzwi z napędem, wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Drzwi, inne niż rozwierane, przeznaczone do zainstalowania z napędem, bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i dymoszczelności".
 • PN ISO 31000:2012 "Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne".
 • Rajman Md Rawi. Project Risk Identification for New Project Manager (http://www.projecttimes.com/articles/project-risk-identification-for-new-project-manager.html)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzędowy Komisji Europejskiej nr 4.4.2011).
 • The ISO Survey of Management System Standard Certifications 2014, (http://www.iso.org/iso/iso_survey_executive-summary.pdf?v2014).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z późn. zmianami).
 • Tworek Jadwiga, Jan Bobrowicz, Lech Czarnecki. 2012. "Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem CPR 305/2011." Materiały Budowlane, nr 11, s. 32-35.
 • Wymagania podstawowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dokumenty interpretacyjne do Dyrektywy 89/106/EEC dotyczącej wyrobów budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej. 1994.
 • Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych. Wymagania. Instrukcja ITB nr 414/2006,. Warszawa 2006 seria ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, s. 39.
 • Zakładowa Kontrola Produkcji w Specyfikacjach Technicznych Wyrobów Budowlanych - Dokument informacyjny B (do Dyrektywy 89/106) Bruksela, wrzesień 2002, ENTR/G5 Fy.
 • Załącznik SL. Dyrektywy ISO/IEC, Części, Suplement ISO, Wersja polska. Polski Komitet Normalizacyjny 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440714

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.