PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 10 | 48--55
Tytuł artykułu

Strategiczne cele i priorytety rozwoju - ujęcie teoriopoznawcze

Autorzy
Warianty tytułu
Strategic Goals and Priority of Development - Epistemological Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Formułowanie strategicznych celów i priorytetów rozwoju stanowi nieodłączny etap opracowywania strategii rozwojowych. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, że charakter i merytoryczna treść formułowania strategicznych celów i priorytetów rozwoju jest funkcją w przyjętej koncepcji rozwoju. A procedura formułowania takich koncepcji nie jest jednoznacznie określona. Przyjęto następującą hipotezę: warunkiem koniecznym (conditio sine qua non) formułowania strategicznych celów i priorytetów jest osadzenie ich w teorii rozwoju.
Dla realizacji przyjętego założenia przyjęto następujące etapy rozważań:refleksja nad podstawowymi kategoriami związanymi z podjętym tematem artykułu, analiza paradygmatów stosowanych w formułowaniu celów i priorytetów rozwoju, omówienie nadrzędnego charakteru koncepcji rozwoju dla formułowania strategicznych celów i priorytetów,wskazania teorii rozwoju dla formułowania strategicznych celów i priorytetów. Z przeprowadzonych w niniejszym artykule rozważań wynikają dwa wnioski:bazą dla formułowana strategicznych celów i priorytetów rozwoju nie mogą być paradygmaty, ale teoria rozwoju, która pozwala w sposób wysoce pewny określić sens ludzkiego istnienia i działania ex ante, wadliwie formułowane, przyjmowane i realizowane strategiczne cele i priorytety są niezwykle kosztowe, jednakże ich wymiar strategiczny sprawia że konsekwencje z nich wynikające ponosić będą przyszłe pokolenia. (abstrakt oryginalny)
EN
Formulation of strategic development goals and priorities are a key step to planning development. The purpose of this paper is to show that the nature and substantive content of the strategic goals and priorities of development are deeply centred around the adopted concept of development. We accept the following hypothesis: An essential condition (conditio sine qua non) of formulating proper strategic goals and priorities requires basing themt on the theory of development. It allows in a highly reliable manner and ex ante to define the goals and meaning of human existence and activity, based on a system of claims resulted from the Constitution of the World (comprising axioms that shape the thinking and natural law, which directs action and superior values, which serve as the weights assigned to choice variables).
Our discussion has been presented in four, logically and factually related items: reflection on the basic categories related to the topic of this paper, analysis of the paradigms used in formulating strategic development objectives and priorities, the discussion of the primacy of the development concept for the formulation of strategic objectives and priorities, indications of development theory for the formulation of strategic objectives and priorities. Two conclusions and challenges arise from this paper: strategic objectives and priority development cannot be based on paradigms, but on the theory of development, which allows in a highly reliable manner and ex ante to define the goals and meaning of human existence and activity, falsely formulated, adopted and implemented strategic goals and priorities are very expensive, but their strategic dimension causes that the consequences arising from this fact will be faced by future generations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
48--55
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • [1 ] APat (2014), Cyfryzacja popchnie świat w biedę, http://forsal.pl/ artykuly/829887,cyfryzacja-popchnie-swiat-w-biede-co-zro- bic-by-temu-zaradzic.html, data dostępu: 15.07.2016 r.
 • [2] Barbour I.G. (1984), Mity, modele, paradygmaty, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 • [3] Białek F. (2013), Przyszłość już była, czyli kapitalizm bez innowacji, http://nowyobywatel.pl/2013/04/15/przyszlosc-juz-by- la-czyli-kapitalizm-bez-innowacji/, data dostępu: 15.07.2016 r.
 • [4] Bihr A. (2008), Nowomowa neoliberalna. Retoryka kapitalistycznego fetyszyzmu, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 • [5] Borys T. (2005), Aksjologiczne podstawy rozwoju, [w:] F. Piontek, J. Czerny (red.), Humanistyczne, ekonomiczne i ekologiczne aspekty kategorii "rozwój", Zeszyty Naukowe, Nr 40, Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Warszawa-Bytom, s. 85-93.
 • [6] Czubkowska S. (2016), Start-up, czyli udawany biznes. Ani zysków, ani miejsc pracy, http://forsal.pl/artykuly/960209,- start-up-czyli-udawany-biznes-ani-zyskow-ani-miejsc- -pracy.html, data dostępu: 16.07.2016 r.
 • [7] Easterly W. (2008), Brzemię białego człowieka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • [8] Encyklopedia zarządzania, https://mfiles.pl/pl//, data dostępu: 25.09.2016 г.
 • [9] Fiedor B., Graczyk A. (1997), Zasady wyboru priorytetów stosowane przez podmioty finansujące projekty proekologiczne, "Ekonomia i Środowisko", Nr 2, s. 41-50.
 • [10] Harvey D. (2005), A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press, Oxford.
 • [11] Horała M. (2011), Rządy moralnej paniki, "Rzeczy Wspólne", T. 4, Nr 6, s. 112-119.
 • [12] Kołodko G.W. (2008), Wędrujący Świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • [13] Kuhn T.S. (1962), The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, Chicago.
 • [14] Kunzmann P., Burkard F.P., Wiedmann F. (1999), Atlas filozofii, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • [15] Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 (2003), Rada Ministrów, Warszawa.
 • [16] Piontek B. (2000), Definicja i struktura hierarchiczna priorytetów, [w:] F. Piontek, B. Piontek, W. Piontek, Efektywność wydatkowania środków funduszy ekologicznych, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, "Ekonomia i Środowisko", Katowice-Białystok, s. 36-37.
 • [17] Piontek F. (2007), Podstawy teorii rozwoju, [w:] B. Piontek, W. Piontek (red.), Rozwój - godność człowieka - gospodarowanie -poszanowanieprzyrody, PWE, Warszawa, s. 57-91.
 • [18] Piontek F. (2014), Kategoria integracja bazą dla zarządzania na rzecz rozwoju, [w:] M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Nr 39(3), s. 7-18.
 • [19] Piontek F. (red.), (1995), Masterplan narzędziem ekorozwoju gminy, Wyd. Śląsk, Katowice.
 • [20] Piontek F., Piontek B. (2016), Teoria rozwoju, PWE, Warszawa.
 • [21] Polska 2025 - Długookresowa Strategia Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju (2000), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Warszawa.
 • [22] Polska 2030 - Długookresowa polityka rozwoju kraju (2013), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
 • [23] Polska Niegospodarna, Raport Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego (2015), Centrum im. Władysława Grabskiego, Kraków.
 • [24] Program działań na rzecz ochrony środowiska dla Europy Środkowej i Wschodniej (1993), skrócona wersja dokumentu przyjętego na Konferencji Ministerialnej w Lucernie, Szwajcaria.
 • [25] Raport Światowego Rozwoju: Korzyści z Cyfryzacji (2016), http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016, data dostępu: 15.07.2016 r.
 • [26] Słownik języka polskiego, sjp.pwn.pl/sjp/cel;2447324.html, data dostępu: 25.09.2016 r.
 • [27] Stabryła A., Trzecieniecki J. (1982), Organizacja i zarządzanie, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • [28] Strategia rozwoju kraju 2020 (2012), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • [29] Sulmicki P. (1969), Planowanie i polityka gospodarcza, SGPiS, Warszawa.
 • [30] Szahaj A. (brw), Posprzątać po neoliberalizmie, https://re- pozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/897/A. Szahaj, Posprz ta po neolibera- lizmie.pdf?sequence=l, data dostępu: 15.07.2016 r.
 • [31] Urbaniak J. (2015), Radom: najdroższe lotnisko na świecie, http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/radom- -najdrozsze-lotnisko-na-swiecie-51324.html, data dostępu: 15.08.2016 r.
 • [32] Wheen F. (2006), Jak brednie podbiły świat: Krótka historia współczesnych urojeń, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 • [33] Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007- 2013 (2005), Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.
 • [34] Wstępny projekt Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 (2005), Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.
 • [35] Założenia Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 (2014), Rada Ministrów, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440752

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.