PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 37--43
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo procesów produkcyjnych w aspekcie zapalności pyłów organicznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Safety of Production Processes in Terms of Organic Dusts Ignitability
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badania, które są przedmiotem niniejszej pracy koncentrują się na oznaczeniu parametrów zapalności, temperaturze zapłonu warstwy oraz pyłów. Znajomość charakterystyki zapalności pyłów jest szczególnie ważna podczas konstruowania nowych instalacji, doboru urządzeń oraz metod technicznych i organizacyjnych zabezpieczających przed wybuchem w istniejących instalacjach, takich jak stosowanie maszyn i urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym czy wyznaczenie strefy zagrożenia wybuchem. Pozwala to na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i ograniczenie ryzyka wystąpienia wybuchu mogącego doprowadzić do zniszczenia instalacji.(fragment tekstu)
EN
The occurrence of dust, which, due to their physico-chemical properties can ignite and cause an explosion is widespread in the industry. Technological advances and the related development of explosion protection can significantly reduce the possibility of ignition of dust, but protection selection is largely dependent on the parameters of flammability of dust. Flammability dust include the ability to initiate the reaction under the influence of energy supplied from the outside, resulting in the combustion process. The research, which are the subject of this paper focuses on the determination of the parameters flammability; ignition temperature and dust layer. Knowledge of the flammability characteristics of dust is particularly important when building new plants, equipment selection and technical methods and organizational explosion hazards in existing installations such as the use of machinery and equipment in explosion-proof or determination of the hazard zone. Determination of the minimum ignition temperature of particulate matter [6] is carried out on a 5 mm layer of dust. For the ignition layer believed to initiate the propagation of flame or combustion oxygenation of the test dust. In contrast, determination of the minimum ignition temperature of the cloud of dust is carried out in an oven Godberta-Greenwald. The tests were subjected to dust coal and polyoxymethylene (POM) that have been downloaded from the Department of the Group Azoty Tarnow, while the tests were performed at the Laboratory in University of Labour Safety Management in Katowice and in laboratory Experimental Mine Barbara in Mikolow. The plant, from which the sample of respondents dust because of the large quantities of hazardous substances and the nature of production is counted among the plants at high risk of failure because of this it is necessary to carefully examine the substances present in it that could pose a danger.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
37--43
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE (Seveso III).
 • Dyrektywa 1999/92/WE z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (piętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).
 • Dyrektywa 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
 • http://www.resinex.pl/rodzaje-polimerow/pom.html, dostęp 29.05.2014.
 • http://www .xbms.eu/files/xbms/pdf/ bms_pl_cs_gdf_suez_polaniec.pdf, dostęp: 7.05.2014.
 • Lebecki K., Rosmus P., Martyka J., Markowski A., Zintegrowane metody zarządzania ryzykiem zawodowym, społecznym i środowiskowym dla zagrożeń stwarzanych przez poważne awarie przemysłowe. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2013.
 • Lebecki K., Zagrożenia pyłowe w górnictwie. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2004.
 • Lorenz U., Metoda oceny wartości węgla kamiennego energetycznego uwzględniająca skutki jego spalania dla środowiska przyrodniczego. Studia, Rozprawy, Monografie nr 64. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków 1999.
 • Lorenz U., Skutki spalania węgla kamiennego dla środowiska przyrodniczego i możliwości ich ograniczania. Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, Kraków 2005.
 • PN-EN 50281:2002 - Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych. Część 2-1: Metody oznaczania minimalnej temperatury zapłonu pyłu.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719.
 • Toman W., Parametry palności i wybuchowości pyłów biomasy stosowanej w elektrowniach cieplnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochrony Pracy w Katowicach, nr 1(9)/2013, s. 83-96.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440784

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.